Dữ liệu và loại dữ liệu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Health Connect lưu trữ và sắp xếp dữ liệu về sức khỏe lẫn thể chất. Báo cáo này cũng xét đến cách đo lường các loại dữ liệu khác nhau; ví dụ: đo nhịp tim tức thì hoặc đếm bước theo thời gian.

Loại dữ liệu

Health Connect bao gồm nhiều loại dữ liệu thường dùng cho các ứng dụng về sức khỏe và thể chất. Dữ liệu được lưu trữ bằng các loại dữ liệu có sẵn sẽ cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về sức khỏe, thể chất và tinh thần của mình. Mỗi loại dữ liệu được xác định theo định dạng dữ liệu, bao gồm những định dạng sau:

  • Trường: Bất kỳ trường cụ thể hoặc trường chung nào được liên kết với loại dữ liệu; ví dụ: tiêu đề, ghi chú hoặc tỷ lệ phần trăm (đối với các loại dữ liệu liên quan như SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu).
  • Loại: Dài, đôi, Chuỗi hoặc enum.
  • Thuộc tính: Chỉ có thể đọc, bắt buộc, không bắt buộc hoặc dải xác thực.

biểu tượng ứng dụng danh mục dữ liệu