Android App Bundle hakkında

Android App Bundle, uygulamanızın tüm derlenmiş kodunu ve kaynaklarını içeren, APK oluşturma ve Google Play'de imzalamayı erteleyen bir yayınlama biçimidir.

Google Play, her cihaz yapılandırmasına göre optimize edilmiş APK'lar oluşturmak ve yayınlamak için uygulama paketinizi kullanır. Böylece, uygulamanızı çalıştırmak üzere yalnızca belirli bir cihaz için gereken kod ve kaynaklar indirilir. Artık farklı cihazlar için desteği optimize etmek üzere birden fazla APK oluşturmak, imzalamak ve yönetmek zorunda kalmazsınız. Ayrıca kullanıcılar daha küçük boyutlu, daha optimize edilmiş indirmeler elde eder.

Çoğu uygulama projesi, optimize edilmiş APK'ların sunulmasını destekleyen uygulama paketleri oluşturmak için çok fazla çaba gerektirmez. Örneğin, uygulamanızın kodunu ve kaynaklarını halihazırda yerleşik kurallara göre düzenliyorsanız, Android Studio'yu veya komut satırını kullanarak imzalı Android Uygulama Paketleri oluşturup Google Play'e yüklemeniz yeterlidir. Optimize edilmiş APK sunumu otomatik bir avantaj haline gelir.

Uygulamanızı yayınlamak için uygulama paketi biçimini kullanırken uygulama projenize özellik modülleri eklemenize olanak tanıyan Play Özellik Dağıtımı'ndan da isteğe bağlı olarak yararlanabilirsiniz. Bu modüller, belirttiğiniz koşullara göre yalnızca uygulamanıza dahil edilen veya daha sonra Play Core Kitaplığı'nı kullanarak indirmek için çalışma zamanında hazır olan özellikler ve kaynaklar içerir.

Uygulamalarını uygulama paketleriyle yayınlayan oyun geliştiriciler, Google Play'in geliştiricilere esnek dağıtım yöntemleri ve yüksek performans sunan büyük boyutlu oyun öğeleri yayınlamaya yönelik çözümü Play Asset Delivery'yi kullanabilirler.

Uygulamanızı neden Android App Bundle kullanarak yayınlamanız gerektiğine dair genel bir bakış için aşağıdaki videoyu izleyin.

Sıkıştırılmış indirme boyutu kısıtlaması

Android App Bundle ile yayınlama, kullanıcılarınızın uygulamanızı mümkün olan en küçük indirme işlemiyle yüklemesine yardımcı olur ve sıkıştırılmış indirme boyutu sınırını 200 MB'a çıkarır. Yani bir kullanıcı uygulamanızı indirdiğinde, uygulamanızı yüklemek için gereken sıkıştırılmış APK'ların toplam boyutu (ör. temel APK + yapılandırma APK'ları) 200 MB'tan fazla olmamalıdır. İsteğe bağlı olarak bir özellik modülünün (ve yapılandırma APK'larının) indirilmesi gibi sonraki tüm indirmeler de bu sıkıştırılmış indirme boyutu kısıtlamasını karşılamalıdır. Öğe paketleri bu boyut sınırına katkıda bulunmaz ancak başka boyut kısıtlamaları uygular.

Uygulama paketinizi yüklediğinizde Play Console, uygulamanızın olası indirmelerinden veya isteğe bağlı özelliklerinden herhangi birinin 200 MB'tan büyük olduğunu tespit ederse bir hata alırsınız.

Android App Bundle'ların APK genişletme (*.obb) dosyalarını desteklemediğini unutmayın. Dolayısıyla, uygulama paketinizi yayınlarken bu hatayla karşılaşırsanız sıkıştırılmış APK indirme boyutlarını küçültmek için aşağıdaki kaynaklardan birini kullanın:

  • Her bir yapılandırma APK'sı türü için enableSplit = true ayarlayarak tüm yapılandırma APK'larını etkinleştirdiğinizden emin olun. Bu da kullanıcıların yalnızca uygulamanızı cihazlarında çalıştırmak için ihtiyaç duydukları kodu ve kaynakları indirmelerini sağlar.
  • Kullanılmayan kod ve kaynakları kaldırarak uygulamanızı küçültdüğünüzden emin olun.
  • Uygulama boyutunu daha da küçültmek için en iyi uygulamaları takip edin.
  • Kullanıcılarınızdan yalnızca bazıları tarafından kullanılan özellikleri, uygulamanızın daha sonra isteğe bağlı olarak indirebileceği özellik modüllerine dönüştürmeyi düşünebilirsiniz. Bunun için uygulamanızın bazı değişikliklerde düzenlenmesi gerekebileceğini unutmayın. Bu nedenle, öncelikle yukarıda açıklanan diğer önerileri denediğinizden emin olun.

Dikkat edilmesi gereken diğer noktalar

Uygulamanızı Android App Bundle ile oluştururken veya sunarken şu anda bilinen sorunlar aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda açıklanmayan sorunlar yaşıyorsanız lütfen hata bildiriminde bulunun.

  • Başka cihazdan yüklenen uygulamaların (yani, Google Play Store kullanılarak yüklenmemiş ve gerekli bir veya daha fazla bölünmüş APK'nın eksik olduğu uygulamaların) kısmi yüklemeleri, Android 10 (API düzeyi 29) veya sonraki sürümleri çalıştıran tüm Google sertifikalı cihazlarda ve cihazlarda başarısız olur. Uygulamanızı Google Play Store'dan indirirken Google, uygulamanın gerekli tüm bileşenlerinin yüklendiğinden emin olur.
  • Kaynak tablolarını dinamik olarak değiştiren araçlar kullanıyorsanız uygulama paketlerinden oluşturulan APK'lar beklenmedik şekilde davranabilir. Bu nedenle, uygulama paketi oluştururken bu tür araçları devre dışı bırakmanız önerilir.
  • Şu anda bir özellik modülünün derleme yapılandırmasında temel (veya diğer) modüllerdeki özelliklerle çakışan özellikleri yapılandırmak mümkündür. Örneğin, temel modülde buildTypes.release.debuggable = true ve bir özellik modülünde false olarak ayarlayabilirsiniz. Bu tür çakışmalar, derleme ve çalışma zamanı sorunlarına neden olabilir. Varsayılan olarak, özellik modüllerinin bazı derleme yapılandırmalarını temel modülden devraldığını unutmayın. Bu nedenle, özellik modülü derleme yapılandırmanızda hangi yapılandırmaları tutmanız ve hangilerini atlamanız gerektiğini anladığınızdan emin olun.

Ek kaynaklar

Android App Bundle hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara bakın.

Blog yayınları

Videolar