Warunki korzystania z usługi i bezpieczeństwo danych

Zanim użyjesz interfejsu Play Integrity API lub uzyskasz do niego dostęp, wykonaj te czynności:

 1. Przeczytaj Warunki korzystania z interfejsu Play Integrity API.
 2. Dowiedz się, jak interfejs API postępuje z danymi.

Warunki korzystania z usługi

Ostatnia zmiana:20 maja 2024 r.

 1. Korzystając z Play Integrity API, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki w uzupełnieniu do Warunków korzystania z interfejsów API Google („Warunki korzystania z intefejsów API”). Celem interfejsu Play Integrity API jest ochrona aplikacji oraz zwalczanie nadużyć, oszustw i prób nieautoryzowanego dostępu.
 2. W ramach korzystania z Play Integrity API Twoja aplikacja lub pakiet SDK będzie mieć dostęp do określonych funkcji. Będą też obowiązywać limity przydzielone na podstawie warunków udziału opisanych w dokumentacji Play Integrity API. Warunki udziału mogą się zmienić.
  1. Google Play zastrzega sobie prawo do usunięcia dostępu do funkcji i zmniejszenia limitu, jeśli Twoja aplikacja lub pakiet SDK nie będzie spełniać warunków udziału lub przestanie je spełniać.
  2. Zatwierdzenie dodatkowych funkcji lub zwiększenie limitu nie podlega przeniesieniu i będzie dotyczyć tylko określonej aplikacji lub pakietu SDK.
 3. Nie możesz używać interfejsu Play Integrity API do identyfikowania ani śledzenia poszczególnych użytkowników lub urządzeń.
 4. Google może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do niniejszych warunków, powiadamiając o tym i umożliwiając rezygnację z dalszego korzystania z Play Integrity API. Google będzie zamieszczać informacje o zmianach w warunkach na stronie https://developer.android.com/google/play/integrity/terms#tos. Zmiany nie
  działają wstecz.

Bezpieczeństwo danych

W Google Play jest dostępna sekcja Bezpieczeństwo danych, w której deweloperzy mogą zamieścić informacje o zbieraniu, udostępnianiu i bezpieczeństwie danych w aplikacjach. Aby pomóc Ci w spełnieniu wymagań dotyczących sekcji Bezpieczeństwo danych, zapoznaj się z informacjami poniżej o tym, jak interfejs Play Integrity API postępuje z danymi.

Play Integrity API to interfejs środowiska wykonawczego ze Sklepem Google Play. Dlatego gdy używasz w aplikacji funkcji Play Integrity, Sklep Play uruchamia własne procesy, które obejmują przetwarzanie danych zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Google Play. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak interfejs Play Integrity API przetwarza konkretne żądania z Twojej aplikacji.

Dane zbierane w związku z użytkowaniem

Zawsze zbierane:
 • Informacje podane przez aplikację w żądaniu, w tym pola requestHash i nonce
 • Metadane aplikacji, w tym nazwa pakietu, numer wersji i certyfikat podpisywania
 • stan licencji aplikacji w Google Play dla kont użytkowników zalogowanych na urządzeniu;
 • Informacje o urządzeniu, w tym certyfikat atestu klucza i token atestu urządzenia wygenerowany przez Usługi Google Play.

Zbierane tylko wtedy, gdy aplikacja wysyłająca żądanie ma włączoną opcję otrzymywania szczegółów środowiska:

 • Informacje o aktywności w aplikacjach służące do określania, czy uruchomione są aplikacje, które mogą rejestrować ekran lub sterować urządzeniem
 • Informacje o urządzeniu używane do określania stanu Google Play Protect

Cel zbierania danych

Zebrane dane służą do weryfikowania integralności aplikacji, stanu licencji, szczegółów środowiska i integralności urządzenia.

Szyfrowanie danych

Dane są zaszyfrowane.

Udostępnianie danych

Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Usuwanie danych

Dane są usuwane po ustalonym okresie przechowywania.

Dążymy do zachowania jak najbardziej przejrzystych informacji, ale to, jak odpowiedzieć na formularz sekcji Bezpieczeństwo danych w Google Play w sprawie zbierania, udostępniania i zabezpieczania danych użytkowników przez aplikację, spoczywa wyłącznie na Tobie.