Kiểm thử quá trình tích hợp Thư viện Google Play Billing

Bạn cần kiểm thử quá trình tích hợp trong toàn bộ quá trình phát triển. Để kiểm thử trong giai đoạn phát triển, bạn nên tận dụng tính năng nhân viên kiểm thử được cấp phépPhòng thí nghiệm Play Billing để chạy các tình huống được mô tả trong phần này.

Người thử nghiệm giấy phép

Để định cấu hình tính năng nhân viên kiểm thử được cấp phép, hãy xem phần Kiểm thử tính năng thanh toán trong ứng dụng bằng quy trình cấp phép ứng dụng.

Việc sử dụng tính năng nhân viên kiểm thử được cấp phép mang lại các lợi ích sau:

 • Thông thường, các ứng dụng chưa được ký và tải lên Google Play sẽ không được sử dụng Thư viện Google Play Billing. Nhân viên kiểm thử được cấp phép có thể bỏ qua bước kiểm tra này. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tải các ứng dụng để kiểm thử mà không qua cửa hàng, ngay cả đối với các ứng dụng sử dụng bản gỡ lỗi có chữ ký gỡ lỗi mà không cần phải tải phiên bản mới của ứng dụng lên. Xin lưu ý rằng tên gói phải khớp với tên gói của ứng dụng đã định cấu hình cho Google Play, đồng thời người dùng tài khoản Google phải là nhân viên kiểm thử được cấp phép cho tài khoản Google Play Console.
 • Nhân viên kiểm thử được cấp phép có quyền truy cập vào các phương thức thanh toán dùng cho mục đích kiểm thử để tránh việc bị tính phí như trong các giao dịch mua thực tế. Bạn cũng có thể sử dụng các phương thức thanh toán dùng cho mục đích kiểm thử để mô phỏng một số tình huống nhất định, chẳng hạn như khi hệ thống từ chối một khoản thanh toán. Hình 1 cho thấy các phương thức thanh toán dùng cho mục đích kiểm thử này khi chúng xuất hiện trong quy trình mua.
 • Nhân viên kiểm thử được cấp phép có thể kiểm thử nhanh các tính năng của gói thuê bao.
nhân viên kiểm thử được cấp phép có quyền truy cập vào các phương thức thanh toán dùng cho mục đích kiểm thử
Hình 1. Nhân viên kiểm thử được cấp phép có quyền truy cập vào các phương thức thanh toán dùng cho mục đích kiểm thử.

Sau đây là một số thông tin chi tiết bổ sung về quy trình mua trong quá trình kiểm thử:

 • Các giao dịch mua trong quá trình kiểm thử sử dụng cùng một quy trình mua ứng dụng mà các giao dịch mua thực tế sử dụng.
 • Giao dịch mua trong quá trình kiểm thử không bị tính thuế.
 • Google Play đánh dấu một giao dịch mua trong quá trình kiểm thử bằng cách hiển thị thông báo ở giữa hộp thoại mua hàng.

Bạn có thể xác nhận tài khoản đang thực hiện giao dịch mua bằng cách mở rộng hộp thoại mua hàng. Xin lưu ý những điều sau:

 • Tài khoản kiểm thử phải ở trên thiết bị Android của nhân viên kiểm thử.
 • Nếu thiết bị có nhiều tài khoản thì tài khoản đã tải ứng dụng xuống sẽ là tài khoản thực hiện giao dịch mua.
 • Nếu không có tài khoản nào tải ứng dụng xuống thì giao dịch mua sẽ do tài khoản đầu tiên thực hiện.

Trước khi phân phối ứng dụng, bạn có thể sử dụng kênh kiểm thử của Google Play để xác thực thêm. Ví dụ: Bạn có thể tận dụng các kênh kiểm thử để nhóm đảm bảo chất lượng kiểm tra điều kiện của bản phát hành mới.

Với kênh kiểm thử, người dùng có thể cài đặt ứng dụng của bạn qua Google Play và kiểm thử một phiên bản ứng dụng chưa được phát hành công khai. Người dùng có thể thực hiện giao dịch mua thật bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào trong Google Play.

Để kiểm thử quá trình tích hợp Thư viện Google Play Billing bằng các kênh kiểm thử, hãy làm như sau:

 1. Phát hành ứng dụng của bạn lên một kênh kiểm thử. Xin lưu ý rằng sau khi bạn phát hành ứng dụng lên một kênh kiểm thử, có thể mất vài giờ để nhân viên kiểm thử truy cập được ứng dụng này.
 2. Đảm bảo mỗi nhân viên kiểm thử chọn tham gia kiểm thử ứng dụng. Trên URL chọn tham gia kiểm thử, nhân viên kiểm thử sẽ thấy nội dung giải thích về ý nghĩa của việc trở thành nhân viên kiểm thử kèm theo một đường liên kết chọn tham gia.

Bạn có thể kiểm thử quá trình tích hợp trên bất kỳ thiết bị phần cứng nào chạy Android 1.6 trở lên. Thiết bị phải cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Google Play. Để biết thông tin chung về cách thiết lập thiết bị để sử dụng trong quá trình phát triển các ứng dụng Android, hãy xem phần Sử dụng thiết bị phần cứng.

Phòng thí nghiệm Play Billing

Play Billing Lab là một ứng dụng Android giúp nhà phát triển kiểm thử quá trình tích hợp với hệ thống thanh toán của Google Play. API này mang đến một cách dễ dàng và thuận tiện để nhà phát triển thử nghiệm các tính năng thanh toán, tích hợp nhanh hơn và phát hành một cách tự tin hơn. Bạn có thể tải xuống và cài đặt Phòng thí nghiệm Play Billing từ Cửa hàng Play.

Play Billing Lab cho phép bạn làm những việc sau trong quá trình kiểm thử:

Trang tổng quan Play Billing Lab
Hình 2. Trang tổng quan Play Billing Lab.

Kiểm thử sản phẩm tính phí một lần

Kiểm thử sản phẩm tiêu dùng

Khi kiểm thử các sản phẩm tiêu dùng, bạn nên kiểm thử trong nhiều tình huống như sau:

 • Giao dịch mua thành công khi người dùng nhận được mặt hàng. Với tính năng người kiểm thử được cấp phép, bạn có thể sử dụng phương thức thanh toán Công cụ kiểm thử, luôn phê duyệt.
 • Giao dịch mua không thể tính phí vào phương thức thanh toán và người dùng sẽ không nhận được mặt hàng đó. Với tính năng người kiểm thử được cấp phép, bạn có thể sử dụng phương thức thanh toán Công cụ kiểm thử, luôn từ chối.
 • Đảm bảo rằng người dùng có thể mua các mặt hàng nhiều lần.

Bạn cũng nên xác minh rằng giao dịch mua được xác nhận đúng như mô tả trong quá trình xử lý giao dịch mua. Đối với các giao dịch mua của nhân viên kiểm thử được cấp phép, hệ thống sẽ hoàn tiền sau 3 phút nếu ứng dụng không xác nhận giao dịch mua và bạn sẽ nhận được một email về việc huỷ giao dịch. Bạn cũng có thể kiểm tra thẻ Đơn đặt hàng trong Google Play Console để xem đơn đặt hàng có được hoàn tiền sau 3 phút hay không.

Kiểm thử các sản phẩm không phải hàng tiêu dùng

Các sản phẩm không phải hàng tiêu dùng phải được kiểm thử tương tự như sản phẩm tiêu dùng, nhưng bạn nên xác minh rằng người dùng không thể mua lại một mặt hàng trong ứng dụng. Hãy nhớ xác minh quá trình xác nhận giao dịch mua của cả sản phẩm không phải hàng tiêu dùng và sản phẩm tiêu dùng (nếu có) vì logic để xử lý từng loại giao dịch mua sẽ khác.

Kiểm thử giao dịch mua hàng đang chờ xử lý

Bạn nên kiểm thử giao dịch mua đang chờ xử lý mà trong đó người mua sẽ nhận được sản phẩm khi trạng thái của giao dịch mua chuyển thành PURCHASED. Nhân viên kiểm thử được cấp phép có quyền truy cập vào hai phương thức dùng cho mục đích kiểm thử đối với phương thức thanh toán trễ. Với loại phương thức này, khoản thanh toán sẽ tự động hoàn thành hoặc bị huỷ sau vài phút.

 1. Mua hàng bằng hình thức thanh toán trễ "Thẻ kiểm thử chậm, từ chối sau vài phút", như trong Hình 2. Khởi động lại ứng dụng, xác thực rằng giao dịch mua chưa được cấp.

  kiểm thử giao dịch mua bằng thẻ kiểm thử chậm đã bị từ chối
  Hình 3. Kiểm thử giao dịch mua bằng thẻ kiểm thử chậm đã bị từ chối.

 2. Mua hàng bằng hình thức thanh toán trễ "Thẻ kiểm thử chậm, phê duyệt sau vài phút", như trong Hình 3. Đợi một vài phút, rồi xác thực rằng giao dịch mua đã được duyệt.

  kiểm thử giao dịch mua bằng thẻ kiểm thử chậm đã được phê duyệt
  Hình 4. Kiểm thử giao dịch mua bằng thẻ kiểm thử chậm đã được phê duyệt.

Bạn có thể xem thêm thông tin trong phần Xử lý các giao dịch đang chờ.

Kiểm thử các tính năng dành riêng cho gói thuê bao

Quy trình mua đối với sản phẩm tính phí một lần và gói thuê bao là tương tự nhau. Tuy nhiên, các gói thuê bao sẽ có thêm các trường hợp khác, chẳng hạn như việc gia hạn gói thuê bao thành công hoặc bị từ chối. Để kiểm thử việc gia hạn, bạn có thể sử dụng các phương thức thanh toán Phương thức dùng cho mục đích kiểm thử, luôn phê duyệtPhương thức dùng cho mục đích kiểm thử, luôn từ chối. Các phương thức này có sẵn cho nhân viên kiểm thử được cấp phép, như trong hình 1. Hãy sử dụng các phương thức thanh toán này để kiểm thử các trường hợp khác, ngoài trường hợp đăng ký thành công.

Tương tự như sản phẩm tính phí một lần, bạn cũng nên xác minh rằng giao dịch mua được xác nhận đúng như mô tả trong quá trình xử lý giao dịch mua. Đối với các giao dịch mua của nhân viên kiểm thử được cấp phép, hệ thống sẽ hoàn tiền sau 3 phút nếu ứng dụng không xác nhận giao dịch mua và bạn sẽ nhận được một email về việc huỷ giao dịch. Bạn cũng có thể kiểm tra thẻ Đơn đặt hàng trong Google Play Console để xem đơn đặt hàng có được hoàn tiền sau 3 phút hay không.

Chu kỳ gia hạn

Các gói thuê bao thử nghiệm sẽ gia hạn nhanh hơn các gói thuê bao thực tế và gói thuê bao thử nghiệm có thể gia hạn tối đa 6 lần, không tính thời gian dùng thử miễn phí và thời gian ưu đãi cho người dùng mới.

Bảng sau đây liệt kê các lần gia hạn thử nghiệm cho các gói thuê bao có nhiều loại thời hạn. Các lần này là tương đối. Bạn có thể thấy các biến thể nhỏ đối với thời điểm chính xác của một sự kiện. Để bù cho biến thể, hãy gọi API để xem lại trạng thái hiện tại sau mỗi ngày gói thuê bao hết hạn.

Kỳ hạn gói thuê bao của bản phát hành chính thức Thời gian gia hạn của gói thuê bao thử nghiệm
1 tuần 5 phút
1 tháng 5 phút
3 tháng 10 phút
6 tháng 15 phút
1 năm 30 phút

Các tính năng dựa trên thời gian của gói thuê bao (chẳng hạn như bản dùng thử miễn phí) cũng được rút ngắn cho việc kiểm thử. Bảng sau đây xác định khoảng thời gian thử nghiệm liên quan đến các tính năng dựa trên thời gian của gói thuê bao:

Tính năng Thời gian thử nghiệm
Xác nhận mua hàng 5 phút
Dùng thử miễn phí 3 phút
Kỳ hạn hưởng mức giá ưu đãi Giống như thời gian kiểm thử của gói thuê bao
Thời gian gia hạn (cả 3 ngày và 7 ngày) 5 phút
Tạm ngưng tài khoản 10 phút
Tạm dừng (1 tháng) 5 phút
Tạm dừng (2 tháng) 10 phút
Tạm dừng (3 tháng) 15 phút

Ưu đãi dùng thử

Với tính năng kiểm thử ưu đãi dùng thử của Play Billing Lab, người kiểm thử được cấp phép có thể kiểm thử và sử dụng bản dùng thử miễn phí hoặc ưu đãi cho người dùng mới với số lần không giới hạn bằng cách đánh dấu vào hộp "Kiểm thử bản dùng thử miễn phí hoặc ưu đãi cho người dùng mới" và áp dụng thay đổi. Việc này giúp bạn không cần tạo nhiều tài khoản để thử nghiệm ưu đãi dùng thử chỉ dành cho người đăng ký mới.

ưu đãi dùng thử thử nghiệm
Hình 5. Thử nghiệm các ưu đãi dùng thử.

Thay đổi về giá

Bạn cũng có thể sử dụng Phòng thí nghiệm Play Billing và nhân viên kiểm thử được cấp phép để kiểm thử các thay đổi về giá gói thuê bao mà không ảnh hưởng đến những người đăng ký khác đang hoạt động theo các bước sau:

 1. Nhấp vào phần Quản lý trên thẻ Cài đặt gói thuê bao trong Trang tổng quan.
 2. Chọn gói thuê bao đang hoạt động mà bạn muốn kiểm tra.
 3. Nhập giá mới.
 4. Chọn hoặc bỏ chọn hộp đánh dấu User opt-out (Chọn không sử dụng đối với người dùng) theo yêu cầu kiểm thử.
 5. Nhấp vào Áp dụng.
thử nghiệm thay đổi giá của gói thuê bao
Hình 6. Thử nghiệm việc thay đổi giá của gói thuê bao.

Sau khi áp dụng các thay đổi, giá sẽ được cập nhật kể từ lần gia hạn tiếp theo chỉ đối với người kiểm thử. Những người đăng ký khác đang hoạt động sẽ không bị ảnh hưởng. Tất cả quy tắc của người kiểm thử được cấp phép sẽ áp dụng cho gói thuê bao kiểm thử. Sau đó, người kiểm thử có thể kiểm thử ứng dụng cho các quy trình về sau được kích hoạt do sự thay đổi về giá, chẳng hạn như thông báo về việc thay đổi giá.

Khi lên kế hoạch cho giai đoạn kiểm thử, hãy ghi nhớ những điều sau:

 • Do khoảng thời gian gia hạn đối với người kiểm thử được cấp phép tương đối ngắn, nên có thể quá trình di chuyển giá được thực hiện từ bảng điều khiển sẽ không đăng ký được người kiểm thử được cấp phép. Để đảm bảo có thể kiểm thử email và thông báo về thay đổi về giá, nhà phát triển nên thiết lập thời gian hoãn quy trình thanh toán ít nhất là một giờ sau khi kích hoạt thay đổi về giá.
 • Các lần giảm giá không có khoảng thời gian thông báo. Người dùng sẽ sớm nhận được thông báo về việc giảm giá sau khi di chuyển nhóm thuần tập. Chế độ này sẽ không thay đổi trong quá trình kiểm thử.
 • Đối với trường hợp tăng giá, thời gian thông báo được dùng để kiểm thử sẽ được tính tương tự như khi tăng giá thực tế:
  • Người dùng sẽ được tính phí lần đầu vào ngày thanh toán đầu tiên sau một khoảng thời gian thông báo bắt buộc.
  • Thời gian thông báo sẽ được tính ngược từ ngày tính phí đầu tiên.
  • Thông báo cuối cùng sẽ luôn được gửi 1 phút trước khi tính phí, bất kể kỳ thanh toán.

Bảng sau đây trình bày các kỳ thanh toán được dùng để kiểm thử và kỳ thông báo đối với một số kỳ thanh toán thực tế:

Kỳ thanh toán thực tế của gói cơ bản Kỳ thanh toán được dùng để kiểm thử Thời gian thông báo được dùng để kiểm thử (những khu vực chọn tham gia và chọn không tham gia sẽ được áp dụng thời gian thông báo là 30 ngày) Thời gian thông báo được dùng để kiểm thử (những khu vực chọn không tham gia sẽ được áp dụng thời gian thông báo là 60 ngày)
1 tuần 5 phút 5 phút 10 phút
1 tháng 5 phút 5 phút 10 phút
3 tháng 10 phút 3 phút 6 phút
6 tháng 15 phút 2 phút 4 phút
1 năm 30 phút 3 phút 6 phút

Các trường hợp kiểm thử

Hãy mở rộng mục sau bằng cách nhấp vào nút Ẩn/hiện để xem các tình huống kiểm thử bạn cần dùng nhằm xác minh quá trình tích hợp của gói thuê bao.

Kiểm thử giao dịch đang chờ xử lý

Bạn nên kiểm thử các giao dịch đang chờ xử lý được xử lý chính xác và các quyền được cập nhật tương ứng khi trạng thái mua hàng trở thành PURCHASED. Nhân viên kiểm thử được cấp phép có quyền truy cập vào hai phương thức kiểm thử đối với phương thức thanh toán trễ. Với loại phương thức này, khoản thanh toán sẽ tự động hoàn thành hoặc bị huỷ sau vài phút.

 1. Mua hàng bằng hình thức thanh toán trễ "Thẻ kiểm thử chậm, từ chối sau vài phút", như trong Hình 2. Khởi động lại ứng dụng, xác thực rằng giao dịch mua chưa được cấp.

  kiểm thử giao dịch mua bằng thẻ kiểm thử chậm đã bị từ chối
  Hình 2. Kiểm thử giao dịch mua bằng thẻ kiểm thử chậm đã bị từ chối.

 2. Mua hàng bằng hình thức thanh toán trễ "Thẻ kiểm thử chậm, phê duyệt sau vài phút", như trong Hình 3. Đợi một vài phút, rồi xác thực rằng giao dịch mua đã được duyệt.

  kiểm thử giao dịch mua bằng thẻ kiểm thử chậm đã được phê duyệt
  Hình 3. Kiểm thử giao dịch mua bằng thẻ kiểm thử chậm đã được phê duyệt.

Thử nghiệm mã khuyến mãi

Bạn có thể sử dụng Google Play Console để tạo mã cho bài kiểm thử của riêng bạn. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể tạo 500 mã khuyến mãi mỗi quý cho tất cả sản phẩm được quản lý trong ứng dụng.

Bạn nên kiểm thử các tình huống sử dụng mã khuyến mãi sau đây:

 • Khi người dùng nhập mã khuyến mãi vào hộp thoại mua hàng đã mở trong ứng dụng.
 • Khi người dùng sử dụng mã khuyến mãi trong ứng dụng Cửa hàng Google Play.
 • Khi người dùng sử dụng mã khuyến mãi tại https://play.google.com/store bằng cách dùng nút Sử dụng trong thanh điều hướng bên trái.

Trong các tình huống này, bạn nên kiểm thử việc sử dụng mã theo nhiều cách nhất có thể. Bạn nên thực hiện các kiểm thử sau ở mức tối thiểu:

 • Đổi mã thưởng trước khi cài đặt ứng dụng.
 • Đổi mã thưởng trong khi ứng dụng đang chạy trên nền trước. Xin lưu ý rằng trong thử nghiệm này, bạn cần một thiết bị khác để kiểm thử bằng cách dùng ứng dụng Cửa hàng Google Play. Hãy nhớ kiểm thử tính năng đổi mã thưởng từ nhiều màn hình trong ứng dụng của bạn.
 • Đổi mã thưởng ở chế độ nhiều cửa sổ. Chế độ này sẽ hiển thị cả ứng dụng của bạn và ứng dụng Cửa hàng Google Play cùng lúc.

Đối với mỗi lần kiểm thử, hãy đảm bảo rằng mặt hàng được phát hiện chính xác và người dùng nhận được thông báo.

Kiểm thử trải nghiệm mua hàng ở các khu vực khác nhau

Phòng thí nghiệm thanh toán của Play và nhân viên kiểm thử được cấp phép cũng cho phép bạn kiểm thử quy trình mua ở bất kỳ khu vực nào mà không cần một phương thức thanh toán thực cho quốc gia đó. Hãy kiểm thử theo các bước sau:

 1. Đăng ký người dùng thanh toán cho ứng dụng làm người kiểm thử được cấp phép.
 2. Đăng nhập vào Phòng thí nghiệm Play Billing bằng cùng một người dùng.
 3. Chọn quốc gia mong muốn và áp dụng thay đổi trong Play Billing Lab.
 4. Bắt đầu quy trình mua trong ứng dụng đang được kiểm thử.
thử nghiệm trải nghiệm mua hàng ở các khu vực khác nhau
Hình 7. Kiểm thử trải nghiệm mua hàng ở nhiều khu vực.

Với phương pháp kiểm thử giao dịch mua này, bạn có thể kiểm thử tính đủ điều kiện của sản phẩm theo khu vực cũng như trải nghiệm người dùng tại bất cứ khu vực nào, bất kể địa điểm bạn đang kiểm thử thực tế.