Mã khuyến mãi

Chương trình khuyến mại, hay mã khuyến mãi cho phép bạn cung cấp miễn phí cho một số lượng giới hạn người dùng các sản phẩm tính phí một lần hoặc gói thuê bao dùng thử. Người dùng nhập mã khuyến mãi trong ứng dụng hoặc trong ứng dụng Cửa hàng Google Play và nhận được mặt hàng hoặc gói thuê bao dùng thử miễn phí.

Trong Play Console, bạn có thể tạo các loại mã khuyến mãi sau:

 • Mã dùng một lần: Đây là mã riêng được tạo tự động mà người dùng chỉ có thể sử dụng một lần. Người dùng sử dụng các mã này trực tiếp từ Cửa hàng Play hoặc từ trong ứng dụng.
 • Mã tuỳ chỉnh: Bạn có thể chỉ định mã tuỳ chỉnh để sử dụng nhiều lần trong giới hạn đã xác định trước. Mã tuỳ chỉnh chỉ dành cho gói thuê bao và những người dùng chưa từng đăng ký.

Bạn có thể sử dụng mã khuyến mãi theo nhiều cách để tương tác sáng tạo với người dùng, bao gồm:

 • Bạn có thể phân phối thẻ có mã khuyến mãi tại một sự kiện và người dùng sẽ nhập mã khuyến mãi để mở khoá một vật phẩm đặc biệt trong trò chơi.
 • Bạn có thể cung cấp mã cho nhân viên để họ chia sẻ với bạn bè và gia đình.
 • Bạn có thể gửi mã khuyến mãi cho người mua ứng dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Đối với gói thuê bao, hãy lưu ý:

 • Mã khuyến mãi cung cấp ưu đãi dùng thử miễn phí cho gói thuê bao chứ không phải gói thuê bao miễn phí.
 • Chương trình khuyến mãi không kéo dài các gói dùng thử miễn phí khác. Nếu gói thuê bao bắt đầu với một gói dùng thử miễn phí mà không cần mã khuyến mãi thì chương trình khuyến mãi sẽ ghi đè thời gian dùng thử miễn phí ban đầu.
 • Người dùng không đủ điều kiện dùng thử miễn phí (ví dụ: người dùng từng mua một gói thuê bao nhưng hiện không dùng nữa) vẫn đủ điều kiện dùng thử miễn phí thông qua chương trình khuyến mãi.
 • Bạn chỉ có thể tạo một mã khuyến mãi cho mỗi sản phẩm thuê bao. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể tạo mã khuyến mãi cho một gói cơ bản hoặc ưu đãi.

Người dùng có thể sử dụng mã khuyến mãi trên Cửa hàng Google Play đến tận ngày kết thúc chương trình khuyến mãi mà bạn chỉ định trong Play Console. Chương trình khuyến mãi có thể kéo dài tối đa một năm.

Trước khi triển khai một chương trình khuyến mãi, hãy nhớ cân nhắc những điều sau:

 • Đối với sản phẩm tính phí một lần, bạn có thể tạo tối đa 500 mã khuyến mãi mỗi quý trên tất cả sản phẩm được quản lý trong ứng dụng. Bạn có thể sử dụng kết hợp mã khuyến mại khác nhau, bao gồm một hoặc nhiều sản phẩm tính phí một lần. Các ví dụ bao gồm:
  • 500 mã khuyến mãi dành cho một sản phẩm tính phí một lần.
  • 100 mã khuyến mãi, mỗi mã cho năm sản phẩm tính phí một lần khác nhau.
 • Đối với chương trình khuyến mãi cho gói thuê bao, bạn có thể tạo tối đa 10.000 mã dùng một lần mỗi quý cho mỗi sản phẩm thuê bao. Giới hạn này không tính vào giới hạn các mã khuyến mãi dành cho sản phẩm tính phí một lần.
 • Khi tạo chương trình khuyến mãi cho gói thuê bao bằng mã tuỳ chỉnh, bạn có thể chọn giới hạn lượt sử dụng mã là từ 2.000 đến 99.999.

Tạo và quản lý chương trình khuyến mãi

Để tìm hiểu cách thiết lập và quản lý chương trình khuyến mãi, hãy xem phần Tạo chương trình khuyến mãi.

Quy trình sử dụng mã khuyến mãi của người dùng

Sau khi người dùng có mã khuyến mãi, họ có thể sử dụng theo một trong những cách sau:

 • Trong ứng dụng: Người dùng có thể bắt đầu giao dịch mua bằng cách nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh phương thức thanh toán trong màn hình mua hàng trên Google Play rồi nhấp vào Redeem (Sử dụng) để nhập mã đó.
 • Trong Cửa hàng Play: Người dùng có thể nhập mã theo cách thủ công trong Cửa hàng Google Play bằng cách nhấp vào trình đơn điều hướng bên trái của Cửa hàng Play và nhấn vào Redeem Code (Sử dụng mã).
  • Người dùng cũng có thể bỏ qua thao tác nhập mã thủ công bằng cách nhấp vào một đường liên kết sâu đến Cửa hàng Google Play.

Ví dụ: Hình 1 hiển thị màn hình giao dịch mua một gói thuê bao. Để nhập mã khuyến mãi, hãy nhấn vào mũi tên bên cạnh phương thức thanh toán hiện tại để hiển thị màn hình Payment methods (Phương thức thanh toán) như minh hoạ trong hình 2. Tiếp theo, hãy nhấn vào Redeem code (Sử dụng mã) để chuyển đến màn hình Redeem a gift card or promo code (Sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã khuyến mãi) như minh hoạ trong hình 3. Sau đó, bạn có thể nhập mã khuyến mãi trên màn hình này rồi nhấn vào Redeem (Sử dụng) để hoàn tất.

hộp thoại giao dịch mua gói thuê bao
Hình 1. hộp thoại giao dịch mua gói thuê bao.
màn hình liệt kê các phương thức thanh toán để mua hàng trong ứng dụng
Hình 2. Màn hình liệt kê các phương thức thanh toán để mua hàng trong ứng dụng.
màn hình mã khuyến mãi
Hình 3. Màn hình mã khuyến mãi.

Đối với các mã khuyến mại cho gói thuê bao, hãy lưu ý những điều sau:

 • Bạn chỉ có thể sử dụng các mã tuỳ chỉnh từ trong ứng dụng, bạn có thể sử dụng qua cả ứng dụng và Cửa hàng Play đối với mã một lần.
 • Sau khi người dùng sử dụng mã, họ vẫn cần mua gói thuê bao bằng mã đó. Người dùng cần cung cấp phương thức thanh toán hợp lệ cho gói thuê bao. Gói thuê bao đó sẽ tự động gia hạn vào cuối thời gian dùng thử miễn phí của mã khuyến mãi này.
 • Nếu bạn sử dụng Thư viện Billing phiên bản 2.0 trở lên thì khi người dùng sử dụng mã một lần trên Cửa hàng Play, họ sẽ được yêu cầu mua gói thuê bao thông qua Cửa hàng Play ngay lập tức. Đây là giao dịch mua ngoài ứng dụng, vì vậy, hãy đảm bảo rằng ứng dụng có thể xử lý giao dịch mua này một cách linh hoạt.
  • Nếu ứng dụng chưa hỗ trợ Thư viện Billing 2.0 thì người dùng phải tải ứng dụng xuống, tìm tới đúng gói thuê bao, sau đó mua gói thuê bao trong ứng dụng để sử dụng mã khuyến mãi.

Triển khai mã khuyến mãi

Để đảm bảo ứng dụng đã sẵn sàng xử lý mã khuyến mãi, ứng dụng cần xử lý đúng cách các lượt sử dụng mã ngoài ứng dụng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các mục Xử lý giao dịch mua, Tìm nạp giao dịch muaXử lý giao dịch mua được thực hiện ngoài ứng dụng trong phần Tích hợp Thư viện Google Play Billing vào ứng dụng.

Bạn cũng có thể chia sẻ mã khuyến mãi bằng cách tạo một URL để đưa người dùng tới Cửa hàng Google Play và tự động điền sẵn vào trường Enter code (Nhập mã). Hãy sử dụng định dạng sau cho URL mã khuyến mãi:

https://play.google.com/redeem?code=promo_code

Hình 4 hiển thị hộp thoại Redeem Code (Sử dụng mã) của ứng dụng Google Play:

hộp thoại sử dụng mã của ứng dụng google play
Hình 4. Hộp thoại Redeem Code (Sử dụng mã) của ứng dụng Google Play.

Sau khi người dùng nhấn vào Redeem (Sử dụng), nếu phiên bản mới nhất của ứng dụng được cài đặt thì Cửa hàng Google Play sẽ nhắc người dùng mở ứng dụng. Nếu không, Cửa hàng Google Play sẽ nhắc người dùng cập nhật hoặc tải ứng dụng xuống.

Kiểm thử mã khuyến mãi

Để kiểm thử việc triển khai mã khuyến mãi, hãy xem phần Kiểm thử mã khuyến mãi.