Informacje o czujnikach i lokalizacji

Urządzenia z Androidem mają czujniki, które dostarczają użytkownikom informacji kontekstowych dotyczących otoczenia, w tym informacji o lokalizacji, ruchu, pozycji i jakości otoczenia.

Aby zapewnić użytkownikom znacznie bogatsze i bardziej zależne od kontekstu wrażenia, używaj interfejsów API Androida, które wykorzystują te rodzaje czujników:

  • Skorzystaj z GPS, aby dodać do aplikacji rozpoznawalność lokalizacji za pomocą automatycznego śledzenia lokalizacji, wykrywania niewłaściwej strony ulicy, geofencingu, rozpoznawania aktywności i innych funkcji.

  • Użyj czujników ruchu, aby zmierzyć siły przyspieszenia i siły obrotowe na 3 osiach. Ta kategoria obejmuje akcelerometry, czujniki grawitacji, żyroskopy i czujniki wektorów obrotowych.

  • Używaj czujników pozycji do pomiaru fizycznej pozycji urządzenia. Ta kategoria obejmuje czujniki orientacji i magnetometry.

  • Używaj czujników środowiskowych do pomiaru różnych parametrów środowiskowych, takich jak temperatura i ciśnienie powietrza, oświetlenie czy wilgotność. Ta kategoria obejmuje barometry, fotometry i termometry.

Filmy