Quản lý trạng thái bật của thiết bị

Khi một thiết bị chạy Android không hoạt động, trước tiên, thiết bị sẽ giảm độ sáng, sau đó tắt màn hình và cuối cùng là tắt CPU. Việc này sẽ giúp pin của thiết bị không nhanh bị tiêu hao. Tuy nhiên, đôi khi ứng dụng của bạn có thể yêu cầu một hành vi khác:

  • Các ứng dụng như trò chơi hoặc ứng dụng phim có thể cần luôn bật màn hình.
  • Các ứng dụng khác có thể không cần màn hình tiếp tục bật, nhưng có thể yêu cầu CPU để tiếp tục chạy cho đến khi một thao tác quan trọng kết thúc.

Những bài học này mô tả cách duy trì thiết bị luôn bật khi cần thiết mà không làm tiêu hao pin.

Bài học

Để thiết bị luôn bật
Tìm hiểu cách giúp màn hình hoặc CPU luôn bật khi cần, đồng thời giảm thiểu tác động đến thời lượng pin.
Lên lịch chuông báo
Tìm hiểu cách sử dụng chuông báo lặp lại để lên lịch cho các thao tác diễn ra bên ngoài thời gian hoạt động của ứng dụng, ngay cả khi ứng dụng không chạy hoặc thiết bị ở chế độ ngủ.