Trở thành Nhà phát triển Android. Tìm hiểu cách dùng Kotlin để xây dựng ứng dụng Android bằng cách làm theo một chương trình giảng dạy trực tuyến cùng với một nhóm học tập. Chương trình này dành cho những người mới làm quen với Android.

Nếu bạn mới làm quen với hoạt động lập trình, khoá học Kotlin cho Android cơ bản sẽ giới thiệu cho bạn cách xây dựng các ứng dụng Android cơ bản bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Kotlin và Android Studio. Bạn không cần có kinh nghiệm lập trình. Bạn sẽ được làm quen với các khái niệm cơ bản về lập trình khi tìm hiểu về Android.

Bắt đầu khoá học

Nếu bạn đã có kinh nghiệm lập trình nhưng mới làm quen với Android và ngôn ngữ lập trình Kotlin, hãy chọn lộ trình này. Đầu tiên, bạn sẽ tìm hiểu về cú pháp và các tính năng của Kotlin bằng cách giải các bài tập Kotlin Koans. Lưu ý: Bạn sẽ được đưa đến một trang web bên ngoài tên là kotlinlang.org do JetBrains phát triển.

Bắt đầu Kotlin Koans

Sau khi bạn nắm được kiến thức cơ bản về Kotlin, hãy tìm hiểu khoá học Kotlin cơ bản cho Android để tạo nhiều ứng dụng Android bằng Kotlin. Bạn sẽ tìm hiểu về bố cục giao diện người dùng, cấu trúc ứng dụng, bộ nhớ dữ liệu, kết nối mạng và những phương pháp hay khác để phát triển cho Android.

Bắt đầu khoá học