Saat Yüzü Biçimi kurulumu

Bu kılavuzda, Kadran Biçimini kullanarak kadranı yapılandırmak için ihtiyacınız olan araçlar, proje yapısıyla ilgili bazı öneriler ve bu yapıyı oluşturmak için gerekli araçların uygulanmasıyla ilgili adım adım açıklamalı kılavuz bulunmaktadır.

Ön koşullar

Geliştirme ortamınızı Saat Kadranı Biçimini kullanmaya hazırlamak için aşağıdaki kurulum adımlarını tamamlayın:

 1. Android 14 (API düzeyi 34) veya sonraki sürümler için SDK'yı yükleyin. Kadranınız sürüm 2'ye özgü özelliklere veya davranışlara dayanmıyorsa bunun yerine Android 13 için SDK'yı (API düzeyi 33) yükleyebilirsiniz.

  SDK, aapt2 ve android.jar dahil olmak üzere diğer gerekli araçları içerir.

 2. Alternatif olarak, bu araçları da sağlayabilen Android Studio'yu yükleyin.

Proje yapısı

Saat Kadranı Biçimini kullanan özel bir saat yüzü oluşturduğunuzda, özel saat yüzü dosyasını içeren Android App Bundle, Wear OS uygulamanızın mantığını içeren Android App Bundle'dan tamamen ayrı olmalıdır. Google Play gibi bazı uygulama mağazaları hem Wear OS mantığını hem de özel kadranı içeren Android App Bundle'ları yüklemenizi engeller.

Saat yüzü grubu oluştur

Kadran dosyası içeren bir Android App Bundle oluşturmak için aşağıdaki bölümlerde gösterilen adımları tamamlayın.

Saat kadranı biçimi kullanımını beyan etme

Yeni uygulamanızın manifest dosyasına (AndroidManifest.xml), Saat Kadranı Biçimini kullandığınızı belirten bir uygulama özelliği ekleyin. Wear OS 5 veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda saat kadranınıza erişimi kısıtlamak istemiyorsanız biri sürüm 2'yi, diğeri sürüm 1'i destekleyen 2 farklı saat yüzü APK'sı oluşturun. Uygulamanızın sürümlerini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sürüm 2'yi destekleyen APK

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<manifest ...>
  <application ...>
    <property
      android:name="com.google.wear.watchface.format.version"
      android:value="2" />
  </application>
</manifest>

Sürüm 1'i destekleyen APK

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<manifest ...>
  <application ...>
    <property
      android:name="com.google.wear.watchface.format.version"
      android:value="1" />
  </application>
</manifest>

Kadran meta verilerini bildirme

Uygulamanızın res/xml kaynak dizininde watch_face_info.xml adlı yeni bir dosya oluşturun. Kadranınızın meta verilerini burada tanımlarsınız:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<WatchFaceInfo>
  <!-- Only "Preview" is required. -->
  <Preview value="@drawable/watch_face_preview" />
  <Category value="CATEGORY_EMPTY" />
  <AvailableInRetail value="true" />
  <MultipleInstancesAllowed value="true" />
  <Editable value="true" />
</WatchFaceInfo>

Bu dosyadaki alanlar aşağıdaki ayrıntıları temsil eder:

Preview
Kadranın önizleme resmini içeren çekilebilir malzemeye referans verir.
Category

Kadranın kategorisini tanımlar. Bir dize veya @string/ref_name gibi bir dizeye başvuru olmalıdır. Her cihaz üreticisi kendi kadran kategorilerini tanımlayabilir.

Varsayılan değer: empty_category_meta, bu kadranı, kadran seçici görünümünün en altındaki diğer "boş kategori" kadranlar ile birlikte gruplandırır.

AvailableInRetail

Kadranın, cihazın perakende demo modunda kullanılabilir olup olmadığı. Boole değeri veya @bool/watch_face_available_in_retail gibi bir boole değerine başvuru olmalıdır.

Varsayılan değer: false

MultipleInstancesAllowed

Kadranda birden fazla favori olup olamayacağı. Boole değeri veya @bool/watch_face_multiple_instances_allowed gibi bir boole değerine başvuru olmalıdır.

Varsayılan değer: false

Editable

Kadranın düzenlenebilir olup olmadığı. Diğer bir deyişle, kadranda bir ayar veya en az bir sabit olmayan komplikasyon vardır. Bu, favoriler listesinde saat yüzüne ilişkin Düzenle düğmesini göstermek veya gizlemek için kullanılır.

Varsayılan değer: false

Kadran adını bildirme

Uygulamanızın manifest dosyasında (AndroidManifest.xml) android:label özelliğini kadranınızın adına ayarlayın:

<application android:label="@string/watch_face_name" >

Kadran şekillerinin desteklendiğini beyan etme (isteğe bağlı)

Bu adım yalnızca farklı boyutlardaki kadranlarda farklı davranışları desteklemek istediğinizde gereklidir. Kadranınızın boyutuyla ölçeklenmesinden memnunsanız bu adımı atlayabilirsiniz.

Uygulamanızın res/xml kaynak dizininde, watch_face_shapes.xml ürününde desteklediğiniz kadran şekillerini tanımlayın:

<WatchFaces>
  <!-- The default shape is "CIRCLE". -->
  <WatchFace shape="CIRCLE" width="300" height="300"
        file="@raw/watchface"/>
  <WatchFace shape="CIRCLE" width="450" height="450"
        file="@raw/watchface_large_circle"/>
  <WatchFace shape="RECTANGLE" width="380" height="400"
        file="@raw/watchface_rectangle"/>
</WatchFaces>

Kadran ayrıntılarını bildirme

Uygulamanızın res/raw kaynak dizininde, kadran şekilleri için destek belirttiğinizde kullanılan file özellik değerlerine karşılık gelen dosyalar oluşturun.

Bu bölümde, kadranınızın görünümünü ve davranışını her kadran şekli için tanımlarsınız. Bir şekil dosyası tanımlamadıysanız, tek bir dosya (watchface.xml) oluşturmanız gerekir.

Bu sayfadaki örneği kullanarak ham XML dosyaları şöyle olur:

 • res/raw/watchface.xml
 • res/raw/watchface_large_circle.xml
 • res/raw/watchface_rectangle.xml

Kök öğe her zaman WatchFace şeklindedir:

<WatchFace width="450" height="450" shape="CIRCLE">
  <!-- Remainder of your Watch Face Format definition here. -->
  <!-- If this file defines a watch face for a circular device shape, place
     resources used in this file in the "/res/drawable-nodpi" directory. -->
  <!-- If this file defines a watch face for a rectangular or other
     non-circular shape, place resources ued in this file in the
     "/res/drawable-notround-nodpi" directory. -->
</WatchFace>

Kadran yayıncısını belirleyin (isteğe bağlı)

İsterseniz uygulamanızın manifest dosyasında, kadran yayıncısını ya da kullandığınız araç adı ve sürümü tanımlamak için kullanabileceğiniz rastgele bir dize beyan edebilirsiniz:

<application ...>
  ...
  <property
    android:name="com.google.wear.watchface.format.publisher"
    android:value="{toolName}-{toolVersion}" />
</application>

Kadranınızın doğruluğunu ve performansını kontrol etme

Geliştirme sırasında ve Google Play'e yüklemeden önce kadranınızda hata olmadığından ve bellek kullanımı önerilerine uyup uymadığını kontrol etmek için doğrulayıcı araçlarını kullanın.

Kadran uygulama paketinizi oluşturun

Kadranınızı içeren Android App Bundle'ı derlemek için Gradle derleme sistemini kullanın. Gradle kullanarak uygulama oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu, GitHub örneklerinde gösterilmiştir.