Đóng gói và phân phối ứng dụng Wear

Với Wear OS, người dùng có thể truy cập Cửa hàng Play trên đồng hồ và tải trực tiếp một ứng dụng Wear xuống đồng hồ. Ngoài ra, người dùng còn có thể cài đặt ứng dụng trực tiếp trên đồng hồ của mình bằng cách sử dụng Cửa hàng Play dựa trên nền tảng web.

Lập kế hoạch cho Cửa hàng Play

Bạn không thể tạo một APK hoạt động trên cả điện thoại và đồng hồ.

Để ứng dụng của bạn xuất hiện trên Cửa hàng Play của đồng hồ, hãy tải Gói ứng dụng Android (APK) dành cho đồng hồ lên Play Console giống như quy trình đối với các APK khác. Nếu chỉ có một APK đồng hồ và không có APK nào cho điện thoại, thì bạn không cần thực hiện các bước khác.

Nếu có cả APK cho điện thoại và APK cho đồng hồ, bạn phải sử dụng phương thức phân phối nhiều APK.

Phân phối cho đồng hồ Wear OS

Trên thiết bị chạy Wear OS, khi cài đặt một ứng dụng dành cho điện thoại có một ứng dụng đồng hồ liên kết, người dùng sẽ nhận được một thông báo trên đồng hồ về ứng dụng đồng hồ hiện có. Khi nhấn vào thông báo, Cửa hàng Play sẽ mở ra và cho người dùng lựa chọn cài đặt ứng dụng đồng hồ.

Khi tải APK đồng hồ lên bằng Play Console, bạn có thể cập nhật APK Wear một cách độc lập với APK điện thoại. Người dùng sẽ nhận được bản cập nhật thông qua Cửa hàng Play của đồng hồ. Khi bạn đẩy bản cập nhật lên Play Console, ứng dụng sẽ tự động được cập nhật, trừ phi người dùng tắt tính năng tự động cập nhật trong phần cài đặt của Cửa hàng Play trên đồng hồ. Người dùng cũng có thể cập nhật các ứng dụng theo cách thủ công trong Cửa hàng Play.

Chỉ định mã phiên bản

Mã phiên bản của APK đồng hồ phải là duy nhất trên tất cả các hệ số hình dạng. Lược đồ mã phiên bản của APK đồng hồ có thể độc lập với lược đồ của APK điện thoại.

Nếu APK Wear và APK đồng hành dùng chung mã và cần có các bản phát hành phối hợp, hãy đặt trước hai chữ số cuối của mã phiên bản cho các biến thể APK. Một ví dụ về biến thể APK là cấu trúc CPU. Hãy tìm hiểu ví dụ trong phần Sử dụng lược đồ mã phiên bản.

Dưới đây là một lược đồ mã phiên bản được đề xuất:

 • Đặt hai chữ số đầu tiên của mã phiên bản thành targetSdkVersion, chẳng hạn như 28.
 • Đặt ba chữ số tiếp theo cho phiên bản sản phẩm, chẳng hạn như 152 cho phiên bản sản phẩm 1.5.2.
 • Đặt hai chữ số tiếp theo cho số bản dựng hoặc số bản phát hành, chẳng hạn như 01.
 • Đặt hai chữ số cuối cùng cho một biến thể nhiều APK, chẳng hạn như 00.

Ví dụ: Các giá trị mẫu ở đây – 28, 152, 01 và 00 – tạo ra mã phiên bản là 281520100.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Thiết lập thông tin phiên bản ứng dụng.

Thiết lập chế độ nhắm mục tiêu đến đồng hồ

Trong tệp kê khai Android, bạn phải đặt phần tử uses-feature thành android.hardware.type.watch. Không đặt thuộc tính required thành false; không hỗ trợ việc tạo một tệp APK cho cả thiết bị Wear và thiết bị không phải Wear.

Ví dụ: nếu một APK có chế độ cài đặt uses-feature như trong mẫu sau đây, thì Google Play sẽ chỉ cung cấp APK đó cho đồng hồ:

<manifest package="com.example.standalone"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <uses-feature
    android:name="android.hardware.type.watch"/>
  ...
</manifest>

Kết hợp chế độ cài đặt android.hardware.type.watch trong mã mẫu trước đó với các tiêu chí khác (chẳng hạn như phiên bản SDK, độ phân giải màn hình và cấu trúc CPU). Theo cách này, các APK Wear khác nhau có thể nhắm đến các cấu hình phần cứng khác nhau.

Chỉ định chế độ cài đặt độc lập của ứng dụng

Wear yêu cầu phần tử meta-data trong tệp kê khai Android của các ứng dụng đồng hồ có dạng phần tử con của phần tử <application>. Tên của phần tử meta-datacom.google.android.wearable.standalone và giá trị phải là true hoặc false. Phần tử này cho biết ứng dụng đồng hồ đó có phải là một ứng dụng độc lập hay không. Điều này nghĩa là ứng dụng dùng được mà không cần đến điện thoại và các chức năng cốt lõi (bao gồm cả tính năng xác thực), không cần đến thiết bị khác.

Ngay cả khi giá trị của com.google.android.wearable.standalonefalse, bạn vẫn có thể cài đặt ứng dụng đồng hồ trước khi cài đặt ứng dụng dành cho điện thoại. Hãy xem bài viết Ứng dụng Wear OS độc lập và không độc lập để biết thêm thông tin về cách khai báo chế độ cài đặt độc lập, cũng như tìm hiểu thêm hướng dẫn về việc phân loại các ứng dụng trên đồng hồ.

Lưu ý: Nếu ứng dụng Wear của bạn có một ứng dụng điện thoại đi kèm, bạn phải sử dụng cùng một tên gói cho 2 ứng dụng này.

Sử dụng Play Console

Bạn có thể sử dụng Play Console để tải một APK Wear độc lập lên trang thông tin ứng dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hỗ trợ nhiều APKQuản lý ứng dụng. Hãy đảm bảo việc APK trước khi tải lên.

Tải lên và phát hành APK

Việc tải lên và phát hành APK Wear bằng Play Console tuân theo quy trình tương tự đối với APK dành cho thiết bị di động. Tuy nhiên, bạn cần chọn sử dụng Wear OS trong Play Console theo các bước sau:

 1. Trong Play Console, hãy chuyển đến phần Thiết lập rồi nhấp để mở ra các lựa chọn khác.
 2. Chọn phần Cài đặt nâng cao, chọn thẻ Hệ số hình dạng rồi nhấp vào Thêm hệ số hình dạng.
 3. Nhấp vào Wear OS.

Tải ảnh chụp màn hình của ứng dụng Wear OS lên và đề cập đến Wear OS trong trang thông tin trên Cửa hàng Google Play của ứng dụng. Hãy xem phần Phân phối cho Wear OS để biết thêm thông tin.

Những lý do phổ biến nhất khiến ứng dụng Wear OS bị từ chối trong Cửa hàng Play

Hãy xem danh sách sau đây để giảm khả năng ứng dụng của bạn bị từ chối trên Cửa hàng Play. Ngoài ra, hãy xem trang chất lượng của ứng dụng Wear OS để đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng những nguyên tắc đó.

Không đề cập đến "Wear OS" trong trang thông tin trên Cửa hàng Play

Bạn phải đề cập "Wear OS" trong trang thông tin của Wear hoặc ứng dụng đồng hồ.

Hỏng chức năng cơ bản

Đây là một danh mục rộng, nhưng ứng dụng sẽ bị từ chối nếu không hoạt động đúng cách. Hãy nhớ kiểm thử kỹ ứng dụng của bạn trên trình mô phỏng và một thiết bị thực.

Ngoài ra, hãy đảm bảo ảnh chụp màn hình ứng dụng phản ánh giao diện thực tế của ứng dụng. Nếu ảnh chụp màn hình không chính xác, ứng dụng sẽ bị coi là "không hoạt động như đã quảng cáo" và sẽ bị từ chối.

Không có ảnh chụp màn hình về Wear

Ứng dụng bắt buộc phải có ảnh chụp màn hình về Wear. Quy trình chụp ảnh màn hình cũng tương tự như chụp ảnh màn hình ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn có thể thực hiện việc này trên Android Studio. Có một số ảnh bìa về Wear mà bạn có thể dùng làm ảnh chụp màn hình.

Định dạng chưa phù hợp với màn hình tròn

Hãy nhớ nêu rõ trong phần mô tả trên Cửa hàng Play nếu ứng dụng của bạn không hỗ trợ màn hình tròn. Nếu không, ứng dụng sẽ bị từ chối do bố cục của ứng dụng không hiển thị chính xác trên màn hình tròn.

Kiểm thử ứng dụng của bạn trên một thiết bị hình tròn hoặc trình mô phỏng để đảm bảo bố cục hiển thị đúng cách. Sử dụng bố cục Wear OS có trong Layout Inspector (Trình kiểm tra bố cục) trong Android Studio. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Mở Layout Inspector (Trình kiểm tra bố cục).

Chưa đáp ứng yêu cầu về chức năng

Một trường hợp phổ biến về việc không đáp ứng yêu cầu về chức năng là khi thông báo không được cải thiện cho Wear. Vui lòng đảm bảo tuân thủ nguyên tắc về chất lượng của ứng dụng Wear OS và cho phép người dùng trả lời bằng RemoteInput đối với ứng dụng nhắn tin.