Thêm quy trình đăng nhập

Tính năng Đăng nhập bằng Google dành cho Android cho phép bạn xác thực người dùng bằng cùng một thông tin xác thực mà họ sử dụng trên Google. Sau khi người dùng đăng nhập bằng Google, bạn có thể mang đến trải nghiệm hấp dẫn hơn và tăng mức sử dụng ứng dụng.

Google Android API cho phép bạn tích hợp các tính năng đăng nhập và xã hội vào ứng dụng của mình.

Lưu ý: Nếu bạn cần bảo vệ thông tin nhạy cảm hoặc nội dung cao cấp trong ứng dụng của mình, hãy cân nhắc hiển thị hộp thoại xác thực đặc điểm sinh trắc học ngoài việc sử dụng quy trình Đăng nhập bằng Google.

Các tính năng chính của nhà phát triển

Tính năng Đăng nhập bằng Google dành cho Android cho phép bạn cung cấp cho người dùng một quy trình xác thực quen thuộc và đáng tin cậy đồng thời giúp bạn truy cập vào hồ sơ và thông tin xã hội của người dùng.

Xác thực đáng tin cậy

Đăng nhập bằng Google là cách đơn giản, đáng tin cậy và an toàn để cho phép mọi người đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng thông tin xác thực Google của họ.
Thêm tính năng Đăng nhập bằng Google.

Truy cập hồ sơ và dữ liệu xã hội của người dùng

Sau khi người dùng đăng nhập bằng Google, ứng dụng của bạn có thể chào mừng họ theo tên và hiển thị ảnh của họ. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu phạm vi xã hội, thì ứng dụng đó có thể kết nối người dùng với bạn bè, truy cập vào độ tuổi, ngôn ngữ và thông tin hồ sơ công khai.
Lấy thông tin hồ sơ.

Bắt đầu

Google Android API là một phần của nền tảng Dịch vụ Google Play. Để sử dụng các tính năng của Google, hãy thiết lập SDK dịch vụ Google Play trong dự án phát triển ứng dụng của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem tính năng Đăng nhập bằng Google trong hướng dẫn Bắt đầu tích hợp.