Basit verileri paylaşma

Android uygulamalarının en güzel yanlarından biri, birbirleriyle iletişim kurabilmeleri ve entegre olabilmeleridir. Zaten başka bir uygulamada varken uygulamanızın temelini oluşturmayan işlevleri neden yeniden icat etmeniz gerekir?

Bu bölümde, Android Sharesheet ve Intent Çözümleyici'yi Intent nesneleriyle kullanarak uygulamalar arasında basit veriler (metin, resim ve dosya gibi) gönderip almak için yararlanabileceğiniz bazı yaygın yöntemler ele alınmaktadır.

Dersler

Diğer Uygulamalara Basit Veriler Gönderme
Android Sharesheet ve intent çözümleyici ile diğer uygulamalara metin ve başka veriler gönderebilmek için uygulamanızı nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.
Diğer Uygulamalardan Basit Veriler Alma
Uygulamanızı amaçlardan metin ve diğer verileri alacak şekilde nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.

Not: Uygulamanızda paylaşım işlemlerini göstermek için ActionProvider kullanılması kesinlikle önerilmez.