Sistem izlemeye genel bakış

Kısa bir dönemdeki cihaz etkinliğinin kaydedilmesine sistem izleme denir. Sistem izleme, sistem raporu oluşturmak için kullanabileceğiniz bir izleme dosyası oluşturur. Bu rapor, uygulama veya oyununuzun performansını en iyi şekilde nasıl iyileştirebileceğinizi belirlemenize yardımcı olur.

İzleme ve profil çıkarmaya kapsamlı bir giriş için Perfetto belgelerindeki Tracing 101 (İzleme 101) sayfasına bakın.

Android platformu, izleri yakalamak için birkaç farklı seçenek sunar:

  • Android Studio CPU ve bellek profil aracı
  • Perfetto komut satırı aracı (Android 10 ve sonraki sürümler)
  • Sistem izleme yardımcı programı
  • Systrace komut satırı aracı

Android Studio CPU profil aracı, uygulamanızla etkileşim kurduğunuz sırada uygulamanızın CPU kullanımını ve iş parçacığı etkinliğini gerçek zamanlı olarak inceler. Ayrıca, kaydedilen yöntem izlerinde, işlev izlerinde ve sistem izlerinde bu ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Bellek profil aracı; dokunma etkinlikleri, Activity değişiklikleri ve atık toplama etkinlikleriyle ilgili bellek kullanımına genel bakış sunar.

Perfetto, Android 10'da kullanıma sunulan platform genelinde izleme aracıdır. Android, Linux ve Chrome için gelişmiş bir açık kaynak izleme projesidir. Systrace ile karşılaştırıldığında veri kaynaklarının üst kümesidir ve bir protokol arabelleği ikili akışında rastgele uzun izleri kaydetmenize olanak tanır. Bu izleri Perfetto kullanıcı arayüzünde açabilirsiniz.

Sistem izleme yardımcı programı, cihaz etkinliğini bir izleme dosyasına kaydeden bir Android aracıdır. Android 10 (API düzeyi 29) veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda izleme dosyaları, bu belgenin ilerleyen bölümlerinde gösterildiği gibi Perfetto biçiminde kaydedilir. Android'in daha eski bir sürümünü çalıştıran cihazlarda izleme dosyaları Systrace biçiminde kaydedilir.

Systrace, cihaz etkinliğini kısa bir süre içinde sıkıştırılmış bir metin dosyasında kaydeden, platform tarafından sağlanan eski bir komut satırı aracıdır. Araç, Android çekirdeğindeki CPU planlayıcı, disk etkinliği ve uygulama iş parçacıkları gibi verileri birleştiren bir rapor oluşturur. Systrace tüm Android platform sürümlerinde çalışır ancak Android 10 ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlar için Perfetto'yu öneririz.

Perfetto iz görünümünün
ekran görüntüsü

Şekil 1. Bir uygulamayla yaklaşık 20 saniyelik etkileşimi gösteren örnek bir Perfetto iz görünümü.

Systrace raporunun ekran görüntüsü

2. Şekil. Bir uygulamayla beş saniyelik etkileşimi gösteren örnek bir Systrace HTML raporu.

Her iki rapor da Android destekli bir cihazın sistem işlemlerinin belirli bir dönemdeki işlemlerine ilişkin genel bir görünüm sunar. Rapor ayrıca, gözlemlenen sorunları (kullanıcı arayüzü duraklaması veya yüksek güç tüketimi gibi) vurgulamak için, yakalanan izleme bilgilerini de inceler.

Perfetto ve Systrace birlikte çalışabilir:

  • Perfetto kullanıcı arayüzünde hem Perfetto dosyalarını hem de Systrace dosyalarını açın. Eski kullanıcı arayüzü ile aç bağlantısını tıklayarak Systrace dosyalarını eski Systrace görüntüleyiciyle Perfetto kullanıcı arayüzünde açın.
  • traceconv aracını kullanarak Perfetto izini eski Systrace metin biçimine dönüştürün.

Sistem izleme kılavuzları

Sistem izleme araçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kılavuzlara bakın:

CPU Profiler ile CPU etkinliğini inceleme
Android Studio'da uygulamanızın CPU kullanımının ve ileti dizisi etkinliğinin nasıl profilini çıkaracağınızı gösterir.
Bir cihazda sistem izlemeyi yakalama
Android 9 (API düzeyi 28) veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda sistem izlemenin doğrudan nasıl yakalanacağını açıklıyor.
Komut satırında sistem izlemeyi yakalama
Systrace için komut satırı arayüzüne iletebileceğiniz farklı seçenekleri ve işaretleri tanımlar.
Adb kullanarak Perfetto'yu çalıştırma
İzleri yakalamak için perfetto komut satırı aracının nasıl çalıştırılacağını açıklar.
Hızlı Başlangıç: Android'de izlemeleri kaydetme
İzleri yakalamak için perfetto komut satırı aracının nasıl derlenip çalıştırılacağını açıklayan harici belgeler.
Hızlı Başlangıç: Android'de izlemeleri kaydetme
Perfetto web tabanlı iz görüntüleyici, Perfetto izlerini açar ve eksiksiz bir rapor gösterir. Eski kullanıcı arayüzü seçeneğini kullanarak da Systrace izlerini bu görüntüleyicide açabilirsiniz.
Systrace raporunda gezinme
Tipik raporlardaki öğeleri listeler, raporda gezinmeye yönelik klavye kısayollarını sunar ve performans sorunu türlerinin nasıl tespit edileceğini açıklar.
Özel etkinlikleri tanımlama
Systrace veya Perfetto'da temel neden analizini kolaylaştırmak için özel etiketleri kodunuzun belirli bölümlerine nasıl uygulayabileceğinizi açıklar.