Cải thiện hiệu suất

Người dùng mong muốn ứng dụng sẽ phản hồi nhanh chóng, từ khi khởi động cho đến trong toàn bộ trải nghiệm của ứng dụng. Sau khi kiểm tra ứng dụng để tìm các vấn đề về hiệu suất, bạn có thể khắc phục mọi vấn đề và cải thiện hiệu suất của ứng dụng.

Công cụ và thư viện

Android cung cấp nhiều công cụ và thư viện để liên tục cải thiện hiệu suất của ứng dụng ở giai đoạn chính thức. Đây cũng chính là giai đoạn quan trọng nhất đối với ứng dụng.

Hồ sơ cơ sở

Triển khai Hồ sơ cơ sở vào ứng dụng hoặc thư viện của bạn để cải thiện hiệu suất một cách hiệu quả nhất. Giải pháp này có thể tối ưu hoá thời gian khởi động ứng dụng, giảm tình trạng kết xuất chậm và cải thiện hiệu suất cho người dùng cuối một cách đáng kể. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Hồ sơ cơ sở.

Hồ sơ khởi động

Hồ sơ khởi động là một tính năng thử nghiệm tương tự như Hồ sơ cơ sở, nhưng được áp dụng theo cách khác và có những lợi ích riêng. Trong khi Hồ sơ cơ sở tối ưu hoá hiệu suất khi người dùng cài đặt ứng dụng trên một thiết bị, thì hồ sơ khởi động sẽ được áp dụng vào thời gian biên dịch. Hồ sơ này cung cấp các gợi ý về trình rút gọn R8 để nhóm các lớp thường dùng lại với nhau trong tệp DEX. Điều này có thể làm giảm lỗi trang trong quá trình khởi động ứng dụng, từ đó cải thiện thời gian khởi động. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Tối ưu hoá bố cục DEX và hồ sơ khởi động.

Thư viện Khởi động ứng dụng

Thư viện Khởi động ứng dụng cho phép bạn tối ưu hoá thêm trải nghiệm khởi động ứng dụng. Cả nhà phát triển thư viện lẫn nhà phát triển ứng dụng đều có thể dùng thư viện Khởi động ứng dụng để tinh giản trình tự khởi động và tối ưu hoá hoạt động khởi động.

Tối ưu hoá cho thiết bị có dung lượng RAM thấp

Cải thiện hiệu suất bắt đầu từ đầu. Bằng cách tối ưu hoá các thiết bị cấp thấp, bạn có thể cải thiện hiệu suất trên toàn bộ các danh mục thiết bị. Người dùng có nhiều khả năng gặp sự cố như độ trễ khi khởi động ứng dụng, ứng dụng không phản hồi (ANR) hoặc sự cố ứng dụng khi dùng thiết bị có bộ nhớ thấp. Hãy phát triển, kiểm thử và đo điểm chuẩn ứng dụng dựa trên phân khúc thị trường này để tạo nền tảng cho hiệu suất của ứng dụng.

Android (phiên bản Go) là cấu hình của hệ điều hành nền tảng Android, cung cấp trải nghiệm được tối ưu hoá cho thiết bị có dung lượng RAM thấp. Để tìm hiểu thêm về cách cải thiện độ ổn định và hiệu suất cho các thiết bị cấp thấp, hãy xem bài viết Tối ưu hoá cho Android (phiên bản Go).

Giải quyết các vấn đề thường gặp

Nếu các công cụ hoặc thư viện có sẵn không giải quyết được các vấn đề về hiệu suất, bạn nên tham khảo các vấn đề thường gặp và giải pháp trong những danh mục sau:

Tài nguyên khác