Tổng quan về Google Play Instant

Google Play Instant cho phép các ứng dụng và trò chơi gốc chạy trên các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên mà không cần cài đặt. Bạn có thể xây dựng các loại trải nghiệm này (gọi là ứng dụng tức thìtrò chơi tức thì) bằng Android Studio. Bằng việc cho phép người dùng chạy một ứng dụng tức thì hoặc trò chơi tức thì (còn gọi là cung cấp trải nghiệm tức thì), bạn sẽ cải thiện khả năng người dùng tìm thấy ứng dụng hoặc trò chơi của mình, từ đó thu hút thêm nhiều người dùng hoặc lượt cài đặt đang hoạt động.

Hướng dẫn này trình bày thông tin tổng quan về trải nghiệm Google Play Instant.

Cách hoạt động của trải nghiệm tức thì

Với Google Play Instant, người dùng có thể nhấn vào một nút trong Cửa hàng Play, ứng dụng Google Play Games hoặc biểu ngữ trên trang web để sử dụng ứng dụng hoặc trò chơi mà không cần phải cài đặt trước. Hình 1 và 2 cho thấy ví dụ về các nền tảng khám phá này.

Khi nhận được một trong những yêu cầu như vậy cho ứng dụng hoặc trò chơi tức thì, Google Play sẽ gửi các tệp cần thiết đến thiết bị Android đã gửi yêu cầu đó. Sau đó, thiết bị sẽ chạy ứng dụng hoặc trò chơi.

Trải nghiệm tức thì có hai danh mục: trải nghiệm "Dùng thử" trong Cửa hàng Play và trò chơi "Chơi tức thì" trong ứng dụng Google Play Games.

Nút "Thử ngay" xuất hiện bên cạnh nút "Cài đặt"
Hình 1. Nút Try now (Thử ngay) xuất hiện trên trang của trò chơi hoặc ứng dụng hỗ trợ phiên bản tức thì trên Google Play
Nút "Chơi tức thì" xuất hiện trong ứng dụng Google Play Games
Hình 2. Nút Chơi tức thì xuất hiện trong toàn bộ trò chơi trong ứng dụng Google Play Games

Trải nghiệm "Dùng thử" tức thì trong Cửa hàng Play

Trải nghiệm tức thì được hiển thị bằng nút Try now (Thử ngay) trong Cửa hàng Play (như trong Hình 1). Loại trải nghiệm này thường là phiên bản dùng thử nhỏ hơn của ứng dụng hoặc trò chơi được tạo với mục tiêu tăng số lượt cài đặt. Ví dụ: các nhà phát triển trò chơi có thể muốn xây dựng cấp độ đầu tiên của trò chơi dưới dạng trải nghiệm tức thì, sau đó nhắc người dùng cài đặt đầy đủ trò chơi.

Google Play Instant cũng cho phép bạn hiển thị lời nhắc trong trải nghiệm tức thì để mời người dùng cài đặt toàn bộ trải nghiệm trên thiết bị của họ.

Trải nghiệm toàn bộ trò chơi "Chơi tức thì" trong ứng dụng Play Games

Các trò chơi đầy đủ được đóng gói bằng Google Play Instant sẽ đủ điều kiện xuất hiện nổi bật trên trang chủ của ứng dụng Google Play Games. Các trò chơi "Chơi tức thì" này là trò chơi trải nghiệm đầy đủ, không phải phiên bản dùng thử. Người chơi nhấn vào nút Chơi tức thì (như trong Hình 2) để chơi toàn bộ trò chơi mà không cần cài đặt trước. Để tìm hiểu thêm, hãy xem nội dung Trò chơi tức thì.

Hỗ trợ trải nghiệm tức thì bằng cách giảm kích thước ứng dụng hoặc trò chơi

Để cung cấp những trải nghiệm tức thì này, ứng dụng hoặc trò chơi của bạn phải có kích thước dưới 15 MB. Tuy nhiên, kích thước của ứng dụng hoặc trò chơi càng nhỏ thì càng tốt cho người dùng.

Việc giảm kích thước của ứng dụng hoặc trò chơi tức thì có nhiều lợi ích như sau:

  • Mức độ tương tác hoặc lượt cài đặt của người dùng cao hơn và mang lại thành công cho doanh nghiệp
  • Bật mọi nền tảng tức thì, bao gồm cả nút Try now (Thử ngay) trong Cửa hàng Play
  • Trang chủ "Chơi tức thì" nổi bật trong ứng dụng Google Play Games

Để tìm hiểu cách giảm kích thước của ứng dụng hoặc trò chơi, hãy xem bài viết Giảm kích thước của ứng dụng hoặc trò chơi tức thì.

Những yếu tố nên cân nhắc

Một số ứng dụng chứa thành phần kiến trúc nâng cao hơn, được mô tả trong các phần sau. Nếu ứng dụng hoặc trò chơi của bạn chứa bất kỳ phần tử nào sau đây, hãy đọc phần về phần tử đó.

Nếu ứng dụng hiện tại của bạn đã sử dụng đường liên kết sâu hoặc Đường liên kết trong ứng dụng Android, hãy xem hướng dẫn về cách tạo đường liên kết ứng dụng cho trải nghiệm tức thì.

Nhiều điểm truy cập

Bạn có thể cung cấp nhiều trải nghiệm tức thì từ cùng một ứng dụng hoặc trò chơi bằng cách tạo nhiều điểm truy cập. Ví dụ: một trò chơi giải đố có thể có hai chế độ: một người chơi, thử thách có tính giờ và ghép nhiều người chơi. Bạn có thể triển khai các chế độ này dưới dạng trải nghiệm tức thì riêng biệt, cho phép người chơi thử nghiệm nhiều khía cạnh của lối chơi.

Để tạo các điểm truy cập khác nhau này, hãy định cấu hình một điểm truy cập khác nhau cho từng trải nghiệm mà bạn muốn cung cấp. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Cung cấp nhiều điểm truy cập cho trải nghiệm tức thì.

Tìm hiểu thêm

Để tìm hiểu thêm về Google Play Instant, hãy xem các tài nguyên sau:

Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về Google Play Instant, hãy tham khảo các tài nguyên sau.

Đào tạo