Google Play Instant'a Genel Bakış

Google Play Instant, yerel uygulamaların ve oyunların Android 5.0 (API düzeyi 21) veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda yüklenmeden başlatılabilmesini sağlar. Hazır uygulamalar ve hazır oyunlar olarak adlandırılan bu tür deneyimleri Android Studio'yu kullanarak oluşturabilirsiniz. Kullanıcıların hazır uygulama veya hazır oyun çalıştırmasına izin vererek uygulama veya oyununuzun keşfedilmesini sağlayarak daha fazla etkin kullanıcı veya yükleme elde etmenize yardımcı olur.

Bu kılavuzda, Google Play Instant deneyimine genel bir bakış sunulmaktadır.

Hazır uygulama deneyiminin işleyiş şekli

Google Play Instant ile kullanıcılar, bir uygulamayı veya oyunu yüklemeden kullanabilmek için Play Store'daki, Google Play Games uygulamasındaki veya bir web sitesi banner'ındaki bir düğmeye dokunabilirler. Şekil 1 ve 2'de, bu keşif yüzeylerinin örnekleri gösterilmektedir.

Google Play bir hazır uygulama veya oyun için bu isteklerden birini aldığında gerekli dosyaları, isteği gönderen Android cihaza gönderir. Cihaz daha sonra uygulamayı veya oyunu çalıştırır.

Hazır deneyimler iki kategoriye ayrılır: Play Store'daki "Deneme" deneyimleri ve Google Play Games uygulamasındaki "Anında oyna" oyunları.

'Yükle' düğmesinin yanında 'Şimdi Dene' düğmesi görünür
Şekil 1. Hazır özellikli uygulama veya oyunun Google Play'deki sayfasında görünen Şimdi Dene düğmesi
Google Play Games uygulamasında "Anında oyna" düğmesi görünür
Şekil 2. Anında oyna düğmesi Google Play Games uygulamasındaki tam deneyim oyununda görünür.

Play Store'da anında "Deneyin" deneyimi

Hazır uygulama deneyimleri, Play Store'da Şimdi dene düğmesi kullanılarak gösterilir (Şekil 1'de gösterildiği gibi). Bu tür bir deneyim, genellikle uygulama veya oyununuzun, yükleme sayısını artırmak amacıyla oluşturulmuş daha küçük bir deneme sürümüdür. Örneğin, oyun geliştiriciler oyunlarının ilk seviyesini hazır deneyim olarak oluşturmak ve ardından kullanıcılardan tam oyunu yüklemelerini isteyebilirler.

Google Play Instant, ayrıca hazır uygulama deneyiminizde bir istem görüntüleyebilmenizi sağlayarak kullanıcıları cihazlarına tam deneyimi yüklemeye davet etmenize olanak tanır.

Play Games uygulamasında "Anında oyna" tam oyun deneyimi

Google Play Instant kullanılarak paketlenen tam oyunlar Google Play Games uygulamasının ana sayfasında belirgin bir şekilde öne çıkarılmaya uygundur. Bu "Anında oyna" oyunlar deneme sürümleri değil, tam deneyim oyunlarıdır. Oyuncular önce oyunu yüklemeden tam oyunu oynamak için Anında oyna düğmesine (Şekil 2'de gösterildiği gibi) dokunur. Daha fazla bilgi edinmek için Hazır oyunlar bölümünü inceleyin.

Uygulama veya oyun boyutunu küçülterek hazır uygulama deneyimlerini etkinleştirin

Bu hazır uygulama deneyimlerinin kullanılabilmesi için uygulamanızın veya oyununuzun 15 MB'tan küçük olması gerekir ancak ne kadar küçük boyuta getirirseniz kullanıcılar için o kadar iyi olur.

Hazır uygulama veya oyununuzun boyutunu küçültmenin çeşitli avantajları vardır. Örneğin:

  • Daha yüksek kullanıcı etkileşimi veya yükleme sayısı ve işletme başarısı
  • Play Store'da Şimdi dene düğmesi de dahil olmak üzere tüm hazır uygulama yüzeylerini etkinleştirme
  • Google Play Games uygulamasındaki "Anında oyna" ana sayfası

Uygulamanızın veya oyununuzun boyutunu nasıl küçültebileceğinizi öğrenmek için Hazır uygulamanızın veya oyununuzun boyutunu küçültme konusuna bakın.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Bazı uygulamalar, aşağıdaki bölümlerde açıklanan daha gelişmiş mimari öğeler içerir. Uygulamanız veya oyununuz aşağıdaki öğelerden herhangi birini içeriyorsa o öğeye ilişkin bölümü okuyun.

Mevcut uygulamanız zaten derin bağlantılar veya Android uygulama bağlantıları kullanıyorsa hazır uygulama deneyiminiz için uygulama bağlantıları oluşturma ile ilgili kılavuzu inceleyin.

Birden çok giriş noktası

Birden fazla giriş noktası oluşturarak aynı uygulama veya oyundan farklı hazır uygulama deneyimleri sunmak mümkündür. Örneğin, bir bulmaca oyununun iki farklı modu olabilir: tek oyunculu, zamanlı meydan okuma ve çok oyunculu eşleştirme. Bu modları ayrı hazır deneyimler olarak dağıtarak oyuncuların oyunun farklı yönlerini denemelerine imkan tanıyabilirsiniz.

Bu farklı giriş noktalarını oluşturmak isterseniz, sağlamak istediğiniz her deneyim için farklı bir giriş noktası yapılandırın. Daha fazla bilgi edinmek için Hazır uygulama deneyime birden çok giriş noktası sağlama bölümüne bakın.

Daha fazla bilgi

Google Play Instant hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara bakın:

Ek kaynaklar

Google Play Instant hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara başvurun.

Kurslar