Informacje o wersji narzędzi do tworzenia pakietów SDK

Narzędzia do kompilacji Android SDK to składnik pakietu Android SDK wymagany do tworzenia aplikacji na Androida. Jest instalowany w katalogu <sdk>/build-tools/.

Komponent Narzędzia do kompilacji należy zawsze aktualizować – w tym celu pobierz najnowszą wersję za pomocą Menedżera pakietów SDK na Androida. Jeśli korzystasz z wtyczki na Androida do obsługi Gradle w wersji 3.0.0 lub nowszej, Twój projekt automatycznie używa domyślnej wersji narzędzi do kompilacji określonych przez tę wtyczkę. Aby używać innej wersji narzędzi do kompilacji, określ ją za pomocą buildToolsVersion w sekcji build.gradle modułu w ten sposób:

Odlotowy

android {
    buildToolsVersion "34.0.0"
    ...
}

Kotlin

android {
    buildToolsVersion = "34.0.0"
    ...
}

Zmiany

W sekcjach poniżej znajdziesz uwagi o wersjach narzędzi do tworzenia. Aby sprawdzić, jakie wersje narzędzi do tworzenia kompilacji są dostępne w Twoim pakiecie SDK, zajrzyj na listę Zainstalowane pakiety w Menedżerze pakietów Android SDK.