Informacje na temat ochrony prywatności w usłudze Studio Bot

Te informacje i nasza Polityka prywatności opisują, jak Studio Bot w Android Studio postępuje z Twoimi danymi. Przeczytaj je uważnie.

Te Informacje na temat ochrony prywatności nie mają zastosowania do Twojego kodu źródłowego w Android Studio, jeśli nie prześlesz go do usługi Studio Bot (np. w formie promptów). Gdy korzystasz z usługi Studio Bot, Google gromadzi Twoje prompty, wygenerowane odpowiedzi, powiązane informacje o korzystaniu z funkcji oraz Twoje opinie. Google używa tych danych do udostępniania, ulepszania i rozwijania swoich usług oraz technologii uczenia maszynowego, w tym usług Google dla przedsiębiorstw, np. Google Cloud.

Aby pomóc w ulepszaniu jakości i usprawnianiu naszych usług, weryfikatorzy mogą odczytywać prompty, wygenerowane odpowiedzi, powiązane informacje o korzystaniu z funkcji i Twoje opinie, a także dodawać do nich adnotacje i je przetwarzać. W promptach i opiniach nie podawaj żadnych danych wrażliwych (np. poufnych) ani osobowych, które mogłyby nam ułatwić zidentyfikowanie Ciebie lub innych osób. Twoje dane będą przechowywane przez maksymalnie 18 miesięcy w taki sposób, aby firma Google nie wiedziała, od kogo pochodzą. W tym okresie Google nie może realizować próśb o usunięcie danych.

Warunki korzystania z usługi

Przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie z usługi Studio Bot w Android Studio podlega Warunkom korzystania z usług Google oraz Dodatkowym warunkom korzystania z generatywnej AI.