Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Jetpack Compose là một bộ công cụ hiện đại dành cho Android để xây dựng giao diện người dùng gốc. Công cụ này đơn giản hoá và đẩy nhanh quá trình phát triển giao diện người dùng trên Android. Nhanh chóng đưa ứng dụng vào hoạt động với mã ngắn gọn hơn, công cụ mạnh mẽ và API Kotlin trực quan.
Thực hiện được nhiều chức năng hơn với ít mã hơn và tránh toàn bộ các lớp lỗi, giúp mã trở nên đơn giản và dễ bảo trì hơn.
Bạn chỉ cần mô tả giao diện người dùng và Compose sẽ làm phần việc còn lại. Khi trạng thái ứng dụng thay đổi, giao diện người dùng của bạn sẽ tự động cập nhật.
Tương thích với tất cả mã hiện có để bạn có thể áp dụng mọi lúc, mọi nơi. Lặp lại nhanh với bản xem trước trực tiếp và hỗ trợ Android Studio đầy đủ.
Tạo các ứng dụng tuyệt vời có quyền truy cập trực tiếp vào API nền tảng Android và hỗ trợ tích hợp đối với Material Design, Giao diện tối, ảnh động, v.v.

Bắt đầu

Các tài nguyên giúp bạn đẩy nhanh quá trình học và sử dụng Jetpack Compose.
Xem Compose trong thực tế và sức mạnh của việc lập chương trình khai báo.
Hãy khám phá lộ trình của chúng tôi gồm các lớp học lập trình và video giúp bạn tìm hiểu về Compose.
Hãy tìm cảm hứng từ các ví dụ minh họa cách sử dụng các tính năng Compose hiệu quả.
Thiết lập môi trường phát triển và làm việc dễ dàng.

Tài nguyên nổi bật

Tìm hiểu cách kết hợp Compose và Giao diện người dùng dựa trên View.
Tìm hiểu về các tính năng Compose của Android Studio.
Tìm hiểu cách sử dụng bố cục trong ứng dụng Compose.
Tìm hiểu cách tạo kiểu cho ứng dụng của bạn và hỗ trợ các giao diện sáng và tối.
Tìm hiểu các mẫu để quản lý trạng thái khi sử dụng Compose.
Khám phá nhiều tài nguyên hơn nữa để giúp bạn bắt đầu học cách sử dụng Compose.

Nội dung tiếp theo dành cho Jetpack Compose

Chúng tôi đã làm việc với một số đối tác để bắt đầu tích hợp Compose vào các ứng dụng của những đối tác này. Cùng tìm hiểu ứng dụng Compose đã giúp các công ty làm việc hiệu quả hơn và viết giao diện người dùng chất lượng cao ra sao.

Tin tức và video mới nhất

Tham gia cộng đồng Compose

Đặt câu hỏi trên Stack Overflow
Báo cáo sự cố và theo dõi lỗi
Tham gia nhóm Slack KotlinLang