Uygulama içi yorumları entegre edin (Yerel)

Bu kılavuzda, yerel (C veya C++) kodu kullanarak uygulama içi yorumları uygulamanıza nasıl entegre edeceğiniz açıklanmaktadır. Kotlin veya Java ya da Unity kullanıyorsanız ayrı entegrasyon kılavuzları vardır.

Yerel SDK'ya genel bakış

Play Core Yerel SDK'sı, Google Play Core kitaplıkları ailesinin bir parçasıdır. Play Core Yerel SDK'sı, Java Play In-App Review kitaplıklarından ReviewManager kodunu sarmalayan review.h adlı bir C başlık dosyası içerir. Bu başlık dosyası, uygulamanızın API'yi doğrudan yerel kodunuzdan çağırmasına olanak tanır. Kullanılabilen herkese açık işlevlere genel bakış için Play İnceleme yerel modülü dokümanlarına bakın.

ReviewManager_requestReviewFlow, uygulama içi inceleme akışını daha sonra başlatmak için gereken bilgileri toplayan bir istek başlatır. İsteğin sonucunu ReviewManager_getReviewStatus kullanarak takip edebilirsiniz. ReviewManager_getReviewStatus tarafından döndürülebilecek tüm durumlar hakkında daha fazla bilgi için ReviewErrorCode bölümüne bakın.

İşlev başarılı olursa hem istek hem de başlatma işlevleri REVIEW_NO_ERROR değerini döndürür.

Geliştirme ortamınızı ayarlama

İndir Play Core Native SDK

İndirmeden önce aşağıdaki şartlar ve koşulları kabul etmeniz gerekir.

Hükümler ve Koşullar

Last modified: September 24, 2020
 1. By using the Play Core Software Development Kit, you agree to these terms in addition to the Google APIs Terms of Service ("API ToS"). If these terms are ever in conflict, these terms will take precedence over the API ToS. Please read these terms and the API ToS carefully.
 2. For purposes of these terms, "APIs" means Google's APIs, other developer services, and associated software, including any Redistributable Code.
 3. “Redistributable Code” means Google-provided object code or header files that call the APIs.
 4. Subject to these terms and the terms of the API ToS, you may copy and distribute Redistributable Code solely for inclusion as part of your API Client. Google and its licensors own all right, title and interest, including any and all intellectual property and other proprietary rights, in and to Redistributable Code. You will not modify, translate, or create derivative works of Redistributable Code.
 5. Google may make changes to these terms at any time with notice and the opportunity to decline further use of the Play Core Software Development Kit. Google will post notice of modifications to the terms at https://developer.android.com/guide/playcore/license. Changes will not be retroactive.
İndirin: Play Core Native SDK

play-core-native-sdk-1.14.0.zip

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

 2. SDK Yöneticisi'ni kullanarak en yeni CMake ve Android Yerel Geliştirme Kiti'ni (NDK) yükleyerek Android Studio'yu yerel geliştirme için hazırlayın. Yerel projeler oluşturma veya içe aktarma hakkında daha fazla bilgi için NDK'yı Kullanmaya Başlama bölümüne bakın.

 3. Zip dosyasını indirin ve projenizle birlikte çıkartın.

  İndirme Bağlantısı Boyut SHA-256 Sağlaması
  36 MiB 782a8522d937848c83a715c9a258b95a3ff2879a7cd71855d137b41c00786a5e
 4. Uygulamanızın build.gradle dosyasını aşağıda gösterildiği gibi güncelleyin:

  Modern

    // App build.gradle
  
    plugins {
     id 'com.android.application'
    }
  
    // Define a path to the extracted Play Core SDK files.
    // If using a relative path, wrap it with file() since CMake requires absolute paths.
    def playcoreDir = file('../path/to/playcore-native-sdk')
  
    android {
      defaultConfig {
        ...
        externalNativeBuild {
          cmake {
            // Define the PLAYCORE_LOCATION directive.
            arguments "-DANDROID_STL=c++_static",
                 "-DPLAYCORE_LOCATION=$playcoreDir"
          }
        }
        ndk {
          // Skip deprecated ABIs. Only required when using NDK 16 or earlier.
          abiFilters 'armeabi-v7a', 'arm64-v8a', 'x86', 'x86_64'
        }
      }
      buildTypes {
        release {
          // Include Play Core Library proguard config files to strip unused code while retaining the Java symbols needed for JNI.
          proguardFile '$playcoreDir/proguard/common.pgcfg'
          proguardFile '$playcoreDir/proguard/gms_task.pgcfg'
          proguardFile '$playcoreDir/proguard/per-feature-proguard-files'
          ...
        }
        debug {
          ...
        }
      }
      externalNativeBuild {
        cmake {
          path 'src/main/CMakeLists.txt'
        }
      }
    }
  
    dependencies {
      // Import these feature-specific AARs for each Google Play Core library.
      implementation 'com.google.android.play:app-update:2.0.0'
      implementation 'com.google.android.play:asset-delivery:2.0.0'
      implementation 'com.google.android.play:integrity:1.0.1'
      implementation 'com.google.android.play:review:2.0.0'
  
      // Import these common dependencies.
      implementation 'com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2'
      implementation files("$playcoreDir/playcore-native-metadata.jar")
      ...
    }
    

  Kotlin

  // App build.gradle
  
  plugins {
    id("com.android.application")
  }
  
  // Define a path to the extracted Play Core SDK files.
  // If using a relative path, wrap it with file() since CMake requires absolute paths.
  val playcoreDir = file("../path/to/playcore-native-sdk")
  
  android {
    defaultConfig {
      ...
      externalNativeBuild {
        cmake {
          // Define the PLAYCORE_LOCATION directive.
          arguments += listOf("-DANDROID_STL=c++_static", "-DPLAYCORE_LOCATION=$playcoreDir")
        }
      }
      ndk {
        // Skip deprecated ABIs. Only required when using NDK 16 or earlier.
        abiFilters.clear()
        abiFilters += listOf("armeabi-v7a", "arm64-v8a", "x86", "x86_64")
      }
    }
    buildTypes {
      release {
        // Include Play Core Library proguard config files to strip unused code while retaining the Java symbols needed for JNI.
        proguardFile("$playcoreDir/proguard/common.pgcfg")
        proguardFile("$playcoreDir/proguard/gms_task.pgcfg")
        proguardFile("$playcoreDir/proguard/per-feature-proguard-files")
        ...
      }
      debug {
        ...
      }
    }
    externalNativeBuild {
      cmake {
        path = "src/main/CMakeLists.txt"
      }
    }
  }
  
  dependencies {
    // Import these feature-specific AARs for each Google Play Core library.
    implementation("com.google.android.play:app-update:2.0.0")
    implementation("com.google.android.play:asset-delivery:2.0.0")
    implementation("com.google.android.play:integrity:1.0.1")
    implementation("com.google.android.play:review:2.0.0")
  
    // Import these common dependencies.
    implementation("com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2")
    implementation(files("$playcoreDir/playcore-native-metadata.jar"))
    ...
  }
  
 5. Uygulamanızın CMakeLists.txt dosyalarını aşağıda gösterildiği gibi güncelleyin:

  cmake_minimum_required(VERSION 3.6)
  
  ...
  
  # Add a static library called “playcore” built with the c++_static STL.
  include(${PLAYCORE_LOCATION}/playcore.cmake)
  add_playcore_static_library()
  
  // In this example “main” is your native code library, i.e. libmain.so.
  add_library(main SHARED
      ...)
  
  target_include_directories(main PRIVATE
      ${PLAYCORE_LOCATION}/include
      ...)
  
  target_link_libraries(main
      android
      playcore
      ...)
  

Veri Toplama

Play Core Yerel SDK'sı, Google'ın ürünü iyileştirmesini sağlamak için sürümle ilgili verileri toplayabilir. Bu veriler şunları içerir:

 • Uygulamanın paket adı
 • Uygulamanın paket sürümü
 • Play Core Yerel SDK'sı sürümü

Bu veriler, uygulama paketinizi Play Console'a yüklediğinizde toplanır. Bu veri toplama işlemini devre dışı bırakmak için build.gradle dosyasındaki $playcoreDir/playcore-native-metadata.jar içe aktarmayı kaldırın.

Play Core Yerel SDK'yı kullanımınız ve Google'ın toplanan verileri kullanımı ile ilgili bu veri toplama işleminin, uygulama paketinizi Play Console'a yüklediğinizde Google'ın Gradle'da beyan edilen kitaplık bağımlılıkları koleksiyonundan ayrı ve bağımsız olduğunu unutmayın.

Play Core Yerel SDK'sını projenize entegre ettikten sonra, API çağrıları içeren dosyalara aşağıdaki satırı ekleyin:

İncelemeyi dahil et.h

Play Core Yerel SDK'sını projenize entegre ettikten sonra, API çağrıları içerecek dosyalara aşağıdaki satırı ekleyin:

#include "play/review.h"

Review API'yi başlatma

API'yi kullanmak istediğinizde önce android_native_app_glue.h ile oluşturulan aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, ReviewManager_init işlevini çağırarak API'yi başlatmanız gerekir:

void android_main(android_app* app) {
 app->onInputEvent = HandleInputEvent;

 ReviewErrorCode error_code = ReviewManager_init(app->activity->vm, app->activity->clazz);
 if (error_code == REVIEW_NO_ERROR) {
  // You can use the API.
 }
}

Uygulama içi inceleme akışı isteğinde bulunma

Uygulamanızın kullanıcı işlemleri akışındaki iyi noktaları belirlemek için (örneğin, kullanıcı bir oyundaki seviyenin sonunda özet ekranını kapattıktan sonra) ne zaman uygulama içi inceleme isteğinde bulunulacağı konusundaki yönergeleri izleyin. Uygulamanız bu noktalardan birine yaklaştığında, uygulamanızın uygulama içi inceleme akışı başlatmak için ihtiyaç duyduğu bilgileri eşzamansız olarak istemek için ReviewManager_requestReviewFlow numaralı telefonu arayın. Örneğin her karede bir kez olmak üzere ReviewManager_getReviewStatus yöntemini çağırarak ReviewManager_requestReviewFlow işleminin ilerlemesini izleyebilirsiniz. Bu işlem birkaç saniye sürebilir. Bu nedenle bu işlemi, uygulamanız uygulama içi yorum akışını göstermek istediğiniz noktaya gelmeden önce başlatmanız gerekir.

ReviewErrorCode error_code = ReviewManager_requestReviewFlow();
if (error_code == REVIEW_NO_ERROR) {
  // The request has successfully started, check the status using
  // ReviewManager_getReviewStatus.
} else {
  // Error such as REVIEW_PLAY_STORE_NOT_FOUND indicating that the in-app
  // review isn't currently possible.
}

Durumları yönetme ve uygulama içi inceleme akışını başlatma

Bir istek başladığında veya uygulama içi inceleme akışı başlatıldığında durumu ReviewManager_getReviewStatus ile kontrol edebilirsiniz. Bu sayede, API durumuna bağlı olarak mantığı tanımlayabilirsiniz. Buna yaklaşmanın bir yolu, durumu genel değişken olarak tutmak ve kullanıcı belirli bir işlem yaptığında (örneğin bir oyunda "Sonraki Seviye" düğmesine dokunmak) durumun REVIEW_REQUEST_FLOW_COMPLETED olup olmadığını aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi kontrol etmektir:

ReviewStatus status;
ReviewErrorCode error_code = ReviewManager_getReviewStatus(&status);
if (error_code != REVIEW_NO_ERROR) {
  // There was an error with the most recent operation.
  return;
}

switch (status) {
  case REVIEW_REQUEST_FLOW_PENDING:
    // Request is ongoing. The flow can't be launched yet.
    break;
  case REVIEW_REQUEST_FLOW_COMPLETED:
    // Request completed. The flow can be launched now.
    break;
  case REVIEW_LAUNCH_FLOW_PENDING:
    // The review flow is ongoing, meaning the dialog might be displayed.
    break;
  case REVIEW_LAUNCH_FLOW_COMPLETED:
    // The review flow has finished. Continue with your app flow (for
    // example, move to the next screen).
    break;
  default:
    // Unknown status.
    break;
}

Durum REVIEW_REQUEST_FLOW_COMPLETED olduğunda ve uygulamanız hazır olduğunda, uygulama içi inceleme akışını başlatın:

// This call uses android_native_app_glue.h.
ReviewErrorCode error_code = ReviewManager_launchReviewFlow(app->activity->clazz);
if (error_code != REVIEW_NO_ERROR) {
  // There was an error while launching the flow.
  return;
}

Uygulama içi inceleme akışını başlattıktan sonra tamamlanma durumunu kontrol etmeye devam edin ve uygulama akışınıza devam edin. Bunu yapmanın yaygın bir yolu, Oyun Döngüsü kalıbını izlemektir.

Ücretsiz kaynaklar

Uygulamanızın API kullanımı tamamlandıktan sonra (örneğin, uygulama içi inceleme akışı tamamlandıktan sonra) ReviewManager_destroy işlevini çağırarak kaynakları serbest bırakmayı unutmayın.

void ReviewManager_destroy();

Sonraki adımlar

Entegrasyonunuzun doğru çalıştığını doğrulamak için uygulamanızın uygulama içi inceleme akışını test edin.