Liên kết tới Google Play

Google Play cung cấp một số định dạng liên kết cho phép bạn đưa người dùng đến với sản phẩm của bạn theo cách bạn muốn, từ ứng dụng Android, trang web, quảng cáo, đánh giá, bài viết, bài đăng trên mạng xã hội, v.v.

Các định dạng liên kết cho phép bạn liên kết đến những nội dung sau:

Liên kết đến một danh sách cửa hàng

Sử dụng định dạng bên dưới để liên kết sâu trực tiếp đến trang Danh sách cửa hàng của một ứng dụng, nơi cho phép người dùng xem mô tả về ứng dụng, ảnh chụp màn hình, bài đánh giá và nhiều nội dung khác, sau đó cài đặt ứng dụng.

Để tạo liên kết, bạn cần biết tên gói đủ điều kiện của ứng dụng. Tên này được khai báo trong tệp kê khai của ứng dụng. Tên gói cũng được hiển thị trong Google Play Console.

http://play.google.com/store/apps/details?id=<package_name>

Sau đây là ví dụ:

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps

Để biết chi tiết về cách gửi liên kết trong một ứng dụng Android, hãy xem Liên kết từ ứng dụng Android.

Liên kết đến trang của nhà phát triển

Sử dụng định dạng dưới đây để liên kết người dùng đến trang của nhà phát triển của bạn. Trên trang này bạn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về thương hiệu của mình, nêu bật một ứng dụng và cung cấp danh sách các ứng dụng khác mà bạn đã phát hành.

Để tạo liên kết, bạn cần biết tên nhà xuất bản, tên này có sẵn từ Play Console.

http://play.google.com/store/dev?id=<developer_id>

Sau đây là ví dụ:

https://play.google.com/store/apps/dev?id=5700313618786177705

Để biết chi tiết về cách gửi liên kết trong một ứng dụng Android, hãy xem Liên kết từ ứng dụng Android.

Liên kết đến kết quả tìm kiếm

Sử dụng định dạng dưới đây để liên kết người dùng đến một kết quả truy vấn tìm kiếm trên Google Play. Trang kết quả tìm kiếm hiển thị danh sách các ứng dụng (và nội dung khác theo tùy chọn) phù hợp với truy vấn, kèm theo xếp hạng, huy hiệu và nút cài đặt cho từng ứng dụng.

Để tạo liên kết, bạn chỉ cần có một chuỗi truy vấn tìm kiếm. Nếu bạn muốn truy vấn tìm kiếm ngoài các danh sách ứng dụng trên Google Play, hãy xóa phần &c=apps của URL liên kết.

http://play.google.com/store/search?q=<search_query>&c=apps

Sau đây là ví dụ:

http://play.google.com/store/search?q=maps&c=apps

Để biết chi tiết về cách gửi liên kết trong một ứng dụng Android, hãy xem Liên kết từ ứng dụng Android.

Liên kết đến bộ sưu tập

Nếu ứng dụng của bạn được hiển thị nổi bật hoặc xuất hiện ở một trong những biểu đồ hoặc bộ sưu tập hàng đầu trên Google Play, bạn có thể sử dụng định dạng dưới đây để liên kết người dùng trực tiếp đến bộ sưu tập. Bộ sưu tập này hiển thị một danh sách ứng dụng được xếp hạng trong bộ sưu tập, với xếp hạng, mô tả ngắn và nút cài đặt.

http://play.google.com/store/apps/collection/<collection_name>

Sau đây là ví dụ:

http://play.google.com/store/apps/collection/topselling_free

Để biết chi tiết về cách gửi liên kết trong một ứng dụng Android, hãy xem Liên kết từ ứng dụng Android.

Bảng 1. Các bộ sưu tập trên Google Play.

Bộ sưu tậpcollection_name
Lựa chọn của đội ngũ Google (Nổi bật)featured
Mua nhiều nhấttopselling_paid
Miễn phí phổ biến nhấttopselling_free
Ứng dụng miễn phí mới hàng đầutopselling_new_free
Ứng dụng tính phí mới hàng đầutopselling_new_paid
Ứng dụng có tổng doanh thu cao nhấttopgrossing
Xu hướngmovers_shakers

Liên kết từ ứng dụng Android

Có hai định dạng chung cho các liên kết người dùng có thể truy cập trên các thiết bị Android. Hai định dạng này kích hoạt các hành vi hơi khác nhau trên thiết bị:

  • market://    Khởi chạy ứng dụng trên Cửa hàng Play để tải trang mục tiêu.
  • http://    Cho phép người dùng chọn khởi chạy ứng dụng trên Play Store hay trình duyệt để xử lý yêu cầu. Nếu trình duyệt xử lý yêu cầu, trình duyệt sẽ tải trang mục tiêu trên trang web của Google Play.

Nói chung, bạn nên sử dụng định dạng http:// cho liên kết trên trang web và market:// cho liên kết trong các ứng dụng Android.

Nếu bạn muốn liên kết sản phẩm của mình từ ứng dụng Android, hãy tạo Intent mở ra một URL trên Google Play, như trong ví dụ dưới đây.

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
intent.setData(Uri.parse("market://details?id=com.example.android"));
startActivity(intent);

Tóm tắt các định dạng URL

Bảng sau cung cấp tóm tắt về các URI hiện đang được Google Play hỗ trợ (cả trên web và trong ứng dụng Android), như đã thảo luận ở các phần trước.

Đối với kết quả này Liên kết trang web Liên kết ứng dụng Android
Hiển thị danh sách cửa hàng cho một ứng dụng cụ thể http://play.google.com/store/apps/details?id=<package_name> market://details?id=<package_name>
Hiển thị trang của nhà phát triển cho một nhà xuất bản cụ thể https://play.google.com/store/apps/dev?id=<developer_id> market://dev?id=<developer_id>
Hiển thị kết quả của một truy vấn tìm kiếm http://play.google.com/store/search?q=<query> market://search?q=<query>
Hiển thị một bộ sưu tập ứng dụng http://play.google.com/store/apps/collection/<collection_name> market://apps/collection/<collection_name>