Trình tạo hình ảnh cho thiết bị

Chèn nhanh ảnh chụp màn hình ứng dụng vào hình minh họa thiết bị bằng trình tạo hình minh họa thiết bị này. Hình minh họa được tạo ra sẽ cung cấp ngữ cảnh hình ảnh đẹp hơn cho ảnh chụp màn hình ứng dụng trên trang web của bạn hoặc trong các tài liệu quảng cáo khác.

Trên nhiều thiết bị Android, bạn có thể chụp ảnh màn hình bằng tổ hợp phím: Nhấn và giữ đồng thời nút Nguồn và phím Giảm âm lượng. Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình trong Android Studio.

Lưu ý: Không sử dụng đồ họa được tạo ở đây trong hình ảnh nổi bật hoặc ảnh chụp màn hình cho danh sách cửa hàng Google Play của bạn, bạn chỉ nên sử dụng ảnh chụp màn hình mà không tạo khung. Xem Nguyên tắc về đồ họa trên Google Play.