Trình tạo hình minh hoạ thiết bị

Sử dụng trình tạo hình minh hoạ thiết bị để nhanh chóng chèn ảnh chụp màn hình ứng dụng vào hình minh hoạ thiết bị. Hình minh hoạ mà bạn tạo ra sẽ giúp bạn thể hiện rõ hơn nội dung của ảnh chụp màn hình ứng dụng trên trang web hay các tài liệu quảng bá khác.

Trên nhiều thiết bị Android, bạn có thể chụp ảnh màn hình bằng một tổ hợp phím: Nhấn và giữ đồng thời nút Nguồn và nút Giảm âm lượng. Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình trong Android Studio.