Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Khả năng hỗ trợ tiếp cận, hoạt động kiểm thử và hiệu suất

Cải thiện hiệu suất của ứng dụng, giúp mọi người dùng dễ tiếp cận ứng dụng của bạn và viết chương trình kiểm thử tự động để duy trì hoạt động này.

 

Kiểm thử

Lớp học mã

Tìm hiểu về cách kiểm thử giao diện người dùng trong Jetpack Compose. Viết các chương trình kiểm thử đầu tiên đồng thời tìm hiểu về hoạt động kiểm thử tách biệt, kiểm thử gỡ lỗi, cây ngữ nghĩa và quá trình đồng bộ hoá hoạt động kiểm thử.

Hỗ trợ tiếp cận

Lớp học mã

Tìm hiểu cách cải thiện tính hữu dụng của ứng dụng, đặc biệt là đối với người dùng khuyết tật. Tăng kích thước của đích chạm, thêm phần mô tả nội dung, tạo thao tác tuỳ chỉnh và nhiều tính năng khác.

Các phương pháp hay nhất về hiệu suất

Video Không bắt buộc

Jetpack Compose trông giống như một chiếc đũa thần, nhưng bạn sẽ làm gì khi phép thuật đó không hiệu quả như mong muốn? Hãy khám phá các phương pháp hay nhất trong Jetpack Compose liên quan đến hiệu suất, những lỗi phổ biến và cách tránh các lỗi này.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức bạn học được và nhận huy hiệu cho phần thiết kế bằng Compose.