Khả năng hỗ trợ tiếp cận, hoạt động kiểm thử và hiệu suất

Cải thiện hiệu suất của ứng dụng, giúp mọi người dùng dễ tiếp cận ứng dụng của bạn và viết chương trình kiểm thử tự động để duy trì hoạt động này.

 

Viết chương trình kiểm thử giao diện người dùng đầu tiên

Video Không bắt buộc

Viết chương trình kiểm thử giao diện người dùng đầu tiên trong Compose

Kiểm thử

Lớp học mã

Tìm hiểu về cách kiểm thử giao diện người dùng trong Jetpack Compose. Viết các chương trình kiểm thử đầu tiên đồng thời tìm hiểu về hoạt động kiểm thử tách biệt, kiểm thử gỡ lỗi, cây ngữ nghĩa và quá trình đồng bộ hoá hoạt động kiểm thử.

Cách Compose cải thiện quy trình kiểm thử giao diện người dùng

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu cách Compose cải thiện quy trình kiểm thử giao diện người dùng.

Thêm bộ tính năng hỗ trợ tiếp cận vào ứng dụng

Video Không bắt buộc

Thêm bộ tính năng hỗ trợ tiếp cận vào ứng dụng Jetpack Compose.

Hỗ trợ tiếp cận

Lớp học mã

Tìm hiểu cách cải thiện tính hữu dụng của ứng dụng, đặc biệt là đối với người dùng khuyết tật. Tăng kích thước của đích chạm, thêm phần mô tả nội dung, tạo thao tác tuỳ chỉnh và nhiều tính năng khác.

Gỡ lỗi quá trình tái kết hợp

Video Không bắt buộc

Giới thiệu cách chúng tôi gỡ lỗi và khắc phục một vấn đề về hiệu suất của một trong các ứng dụng mẫu Compose.

Các phương pháp hay nhất về hiệu suất

Video Không bắt buộc

Jetpack Compose trông giống như một chiếc đũa thần, nhưng bạn sẽ làm gì khi phép thuật đó không hiệu quả như mong muốn? Hãy khám phá các phương pháp hay nhất trong Jetpack Compose liên quan đến hiệu suất, những lỗi phổ biến và cách tránh các lỗi này.

Các mẹo khác về hiệu suất

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu thông tin chi tiết về lý do việc trì hoãn các lần đọc trạng thái Compose mang lại hiệu quả, tìm hiểu về độ ổn định và cách Compose suy luận điều đó, xem API mới dành cho reportFullyDrawn, v.v.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức bạn học được và nhận huy hiệu cho phần thiết kế bằng Compose.