Kiến thức cơ bản dành cho nhà phát triển Android

Trong khoá học Kiến thức cơ bản dành cho nhà phát triển Android, bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản về lập trình Android và xây dựng nhiều ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình Java. Bạn bắt đầu bằng ứng dụng Hello World rồi tìm cách xây dựng những ứng dụng có thể lên lịch công việc, cập nhật chế độ cài đặt và dùng bộ thành phần cấu trúc Android.

Tin tức mới nhất

Giới thiệu về khoá học

Khoá học Kiến thức cơ bản dành cho nhà phát triển Android do Nhóm đào tạo nhà phát triển của Google xây dựng. Để tham gia khoá học, bạn phải có kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình Java.

Khoá học này có những nội dung nào?

Khoá học này bao gồm 4 học phần, mỗi học phần gồm nhiều bài.

Bài 1: Bắt đầu

Bài này bao gồm nội dung về cài đặt Android Studio, tìm hiểu cấu trúc dự án, xây dựng ứng dụng đầu tiên, tạo hoạt động, kiểm thử ứng dụng và sử dụng Thư viện hỗ trợ Android.

Trước tiên, bạn triển khai ứng dụng Hello World đơn giản. Bạn tiếp tục tạo một ứng dụng có một hoạt động đơn giản, sau đó tạo một ứng dụng trên nhiều màn hình để truyền dữ liệu giữa các hoạt động. Bạn cũng tìm hiểu cách sử dụng Thư viện hỗ trợ Android để cung cấp khả năng tương thích ngược cho ứng dụng với các phiên bản trước đó của hệ thống Android.

Bài 2: Trải nghiệm người dùng

Bài này nói về cách lấy thông tin hoạt động đầu vào của người dùng, triển khai các chiến lược điều hướng, sử dụng các giao diện và kiểu, thử nghiệm giao diện người dùng và tuân thủ các nguyên tắc thiết kế Material Design.

Bạn tạo các ứng dụng sử dụng trình đơn và thẻ để điều hướng cũng như sử dụng các trình điều khiển nhập liệu như trình đơn vòng quay và hộp thoại bộ chọn để nhận thông tin của người dùng. Bạn tìm hiểu cách trích xuất tài nguyên để tạo kiểu từ bản sao của một thành phần giao diện người dùng. Bạn viết một ứng dụng cho thấy danh sách từ vựng trong một thành phần hiển thị tái chế (recycler view) đồng thời bạn tìm hiểu lý do nên sử dụng thành phần hiển thị tái chế thay vì một danh sách cuộn đơn thuần.

Bạn cũng xây dựng ứng dụng theo dõi điểm số để khám phá các nguyên tắc Material Design.

Bài 3: Hoạt động ở chế độ nền

Bày này trình bày cách thao tác ở chế độ nền, cách lên lịch thao tác và cách kích hoạt sự kiện. Bài này trình bày các hệ quả về hiệu suất khi thực hiện công việc ở chế độ nền, cũng như các phương pháp hay nhất để giảm hiện tượng tiêu hao pin. Bạn tìm hiểu cách Android xác định ứng dụng nào sẽ tiếp tục chạy và ứng dụng nào sẽ dừng khi tài nguyên sắp hết.

Bạn viết một ứng dụng kết nối với Internet trong một luồng ở chế độ nền để tìm tác giả của cuốn sách bất kỳ. Bạn cũng xây dựng các ứng dụng gửi thông báo và lập lịch việc cần làm, đồng thời tìm hiểu cách triển khai chức năng lên lịch cho các ứng dụng chạy trên các phiên bản Android trước đây.

Bài 4: Lưu dữ liệu người dùng

Bài này thảo luận cách lưu trữ dữ liệu người dùng. Bạn tìm hiểu cách sử dụng các tuỳ chọn được chia sẻ để lưu các cặp khoá-giá trị đơn giản, sau đó tìm hiểu cách sử dụng cơ sở dữ liệu Room để lưu, truy xuất và cập nhật dữ liệu người dùng. Bài này cũng giới thiệu cho bạn bộ thành phần cấu trúc Android trình bày các phương pháp hay nhất để tạo cấu trúc cho ứng dụng.