Sử dụng Trợ lý nâng cấp SDK Android

Trợ lý nâng cấp SDK Android là một công cụ trong Android Studio giúp bạn nâng cấp targetSdkVersion hoặc cấp độ API mà ứng dụng của bạn nhắm đến. Bạn cần phải cập nhật targetSdkVersion của mình để có thể sử dụng các tính năng mới nhất của nền tảng. Trợ lý nâng cấp SDK Android có trong Android Studio Giraffe trở lên.

Trợ lý nâng cấp SDK Android giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi cập nhật targetSdkVersion:

  • Đối với từng bước di chuyển, Trợ lý sẽ nêu bật những thay đổi lớn có thể gây lỗi và cách giải quyết chúng.
  • Trợ lý sẽ cố gắng lọc danh sách đầy đủ các thay đổi để chỉ cho thấy những bước liên quan đến ứng dụng của bạn. Nếu không chắc chắn, bạn vẫn có thể thấy những bước có thể bỏ qua.

  • Đối với một số thay đổi, công cụ này xác định chính xác vị trí cần thực hiện thay đổi trong mã của bạn.

Để mở Trợ lý nâng cấp SDK Android, hãy chuyển đến Tools > Android SDK Upgrade Assistant (Công cụ > Trợ lý nâng cấp SDK Android). Trong bảng điều khiển Assistant (Trợ lý), hãy chọn cấp độ API mà bạn muốn nâng cấp lên để được hướng dẫn. Để có trải nghiệm tốt nhất, bạn nên nâng cấp các giá trị targetSdkVersion lên từng cấp độ một.

Trợ lý nâng cấp SDK Android

Báo cáo lỗi

Để giúp chúng tôi đem đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn, vui lòng gửi ý kiến phản hồi và báo cáo lỗi bằng công cụ theo dõi lỗi.