Ghi chú phát hành của Wear OS

Trang này chứa thông tin về các bản phát hành cho Wear OS, chẳng hạn như SDK cho thiết bị đeo (Wearable SDK) và Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo (Wearable Support Library).

31/8/2023 SDK cho thiết bị đeo 18.1.0

Phiên bản SDK 18.1.0 cho thiết bị đeo bao gồm các bản cập nhật nhỏ về API để hỗ trợ bản phát hành tiếp theo của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo. Nội dung cập nhật bao gồm:

 • Hỗ trợ khi đổi điện thoại, xem NodeClient.OnNodeMigratedListener để biết thêm chi tiết.
 • Tài liệu bổ sung về tính năng gửi và trả lời tin nhắn MessageClient.
 • Cập nhật đường liên kết trong nội dung mô tả về API.

20/9/2022 SDK cho thiết bị đeo 18.0.0

Phiên bản SDK 18.0.0 cho thiết bị đeo bao gồm các bản cập nhật nhỏ về API để hỗ trợ bản phát hành tiếp theo của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo. Nội dung cập nhật bao gồm:

 • Hỗ trợ WearableListenerService cho ứng dụng nhắm đến Android 13 – vấn đề 235538840.
 • Phương thức MessageClient.sendRequest() mới.

16/2/2022 Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo v2.9.0

Phiên bản 2.9.0 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo đã ngừng sử dụng tất cả các lớp (class) còn lại. Thay vào đó, hãy sử dụng thư viện Jetpack dành cho Wear OS.

29/10/2021 Thư viện Jetpack cho Wear OS

Thư viện Jetpack cho Wear OS thay thế Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo và không phù hợp với việc kết hợp sử dụng cùng nhau. Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo không hoạt động trên Wear OS 3.

27/4/2021 SDK cho thiết bị đeo 17.1.0

Phiên bản SDK 17.1.0 cho thiết bị đeo bao gồm các bản cập nhật nhỏ về API để hỗ trợ bản phát hành tiếp theo của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo.

28/9/2020 Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo v2.8.1

Phiên bản 2.8.1 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo có thay đổi như sau.

Cho phép tắt Jetifier khi sử dụng mẫu Mặt đồng hồ

Mẫu mặt đồng hồ Android Studio hiện sử dụng các phần phụ thuộc AndroidX để cho phép tắt Jetifier. Các thay đổi này áp dụng khi bạn sử dụng mẫu Mặt đồng hồ với Android Studio 4.2 trở lên.

24/9/2020 Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo v2.8.0

Phiên bản 2.8.0 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo có thay đổi như sau.

Khả năng dự phòng để chỉ định nhà cung cấp chức năng ngoài hệ thống theo mặc định

Giờ đây, mặt đồng hồ có thể dùng setDefaultComplicationProviderWithFallbacks cho việc chỉ định một hoặc nhiều nhà cung cấp chức năng ngoài hệ thống để sử dụng theo mặc định. Nếu không có nhà cung cấp ngoài hệ thống đã chỉ định nào được cài đặt, thì hệ thống sẽ quay lại sử dụng nhà cung cấp hệ thống theo mặc định.

Không dùng WearableActivity nữa

WearableActivity không được sử dụng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng AmbientModeSupport.

Không dùng SKIP_CONFIRMATION_UI nữa

ActionConfirmationActivity.SKIP_CONFIRMATION_UI không được sử dụng nữa. Phần phụ này không còn được sử dụng kể từ bản phát hành Wear 2.0.

15/5/2020 Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo v2.7.0

Phiên bản 2.7.0 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo có tính năng như sau.

Tăng tốc phần cứng cho mặt đồng hồ

Giờ đây, bạn có thể yêu cầu canvas đã tăng tốc phần cứng khi sử dụng lớp CanvasWatchFaceService. Hãy tận dụng tính năng tăng tốc phần cứng để cải thiện hiệu suất của mặt đồng hồ và tiếp cận thêm nhiều dữ liệu về hiệu suất của giao diện người dùng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Cải thiện hiệu suất của mặt đồng hồ bằng cách tăng tốc phần cứng.

21/4/2020 Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo v2.6.0

Phiên bản 2.6.0 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo có điểm cải tiến như sau.

Di chuyển sang Android Jetpack

Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo đã di chuyển sang Android Jetpack. Các thư viện hiện có đã được liên kết và truy cập được trong AndroidX thông qua không gian tên androidx. Tất cả phần phụ thuộc trên Thư viện hỗ trợ đã ngừng hoạt động đều bị xoá.

Thay đổi này cũng tạo điều kiện để bạn sử dụng các Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo trong Android Studio 4.0 trở lên, giúp giải quyết các vấn đề như vấn đề #147972079.

28/8/2019 Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo v2.5.0

Phiên bản 2.5.0 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo có điểm cải tiến như sau.

Khắc phục ComplicationDrawable khi gọi startActivity() bằng loại chức năng TYPE_NO_PERMISSION

ComplicationDrawable nay có cờ NEW_TASK để đảm bảo rằng các lệnh gọi startActivity() bắt nguồn từ WatchFaceService phải bao gồm cả FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK để tránh android.util.AndroidRuntimeException.

Thay đổi này cho phép loại chức năng TYPE_NO_PERMISSION kích hoạt đúng cách hoạt động yêu cầu cấp quyền thay vì gây ra sự cố trên mặt đồng hồ.

25/9/2018 SDK cho thiết bị đeo 16.0.0

Phiên bản SDK 16.0.0 cho thiết bị đeo hạ thấp yêu cầu đối với phiên bản Dịch vụ Google Play, từ phiên bản 12.4 xuống phiên bản 8.6. Thay đổi này cho phép các ứng dụng hiện có cập nhật lên phiên bản mới nhất của SDK cho thiết bị đeo mà không cần cập nhật APK của Dịch vụ Google Play.

11/6/2018 Bản cập nhật Bản dùng thử Wear OS 2 cho nhà phát triển

Bản cập nhật không dây mới đây đối với Bản dùng thử Wear OS 2 cho nhà phát triển đã bật lại tính năng chuông báo và công việc cho các ứng dụng ở chế độ nền.

Mặc dù thay đổi này về chính sách làm tăng tính linh hoạt trong quá trình phát triển ứng dụng, nhưng chuông báo và công việc ở chế độ nền vẫn phải tuân thủ các quy định hạn chế khác đối với Android P, bao gồm cả những giới hạn liên quan đến Nhóm chế độ chờ ứng dụng. Hãy làm theo các phương pháp hay nhất để đảm bảo ứng dụng hoạt động hiệu quả, bất kể ứng dụng đó thuộc nhóm nào.

Bản cập nhật này cũng củng cố quyền riêng tư đối với dữ liệu và hoạt động đầu vào của người dùng bằng cách giới hạn quyền truy cập của ứng dụng ở chế độ nền đối với hoạt động đầu vào của người dùng và dữ liệu cảm biến. Tuỳ thuộc vào yêu cầu của ứng dụng, có thể bạn sẽ cần sử dụng dịch vụ trên nền trước để cho phép truy cập liên tục vào dữ liệu cảm biến.

8/5/2018 Bản dùng thử Wear OS 2 cho nhà phát triển

Bản dùng thử Wear OS 2 cho nhà phát triển có các tính năng như trải nghiệm tốt hơn trong Trợ lý Google.

Hãy gửi mọi lỗi bạn gặp phải hoặc ý kiến phản hồi của bạn qua Công cụ theo dõi lỗi của Wear OS by Google. Bạn gửi càng sớm thì càng có khả năng bản sửa lỗi sẽ được đưa vào bản phát hành chính thức.

Vấn đề đã biết

Phần này nói về những vấn đề đã biết đối với Bản dùng thử 2.

Vấn đề về hình ảnh trên Wear OS

 • Nếu nhấn vào nút nguồn trên cạnh đồng hồ trong lúc đang dùng ứng dụng nào đó thì có thể bạn sẽ trở về màn hình trước đó thay vì về mặt đồng hồ.

Vấn đề về hình ảnh trên Wear OS cho Trung Quốc

 • Nếu nhấn vào nút nguồn trên cạnh đồng hồ trong lúc đang dùng ứng dụng nào đó thì có thể bạn sẽ trở về màn hình trước đó thay vì về mặt đồng hồ.
 • Các chế độ cài đặt âm thanh liên quan đến âm lượng sẽ không còn hiệu lực. Ví dụ: một cuộc gọi đến sẽ đổ chuông trên đồng hồ, ngay cả khi âm thanh trên đồng hồ đang được đặt thành tắt. Nếu bạn điều chỉnh Âm lượng chuông báo thì thay đổi này sẽ không có hiệu lực.
 • Nhiều thông báo liên tục có thể không xuất hiện chính xác. Ví dụ: nếu bạn đặt cả bộ tính giờ và đồng hồ bấm giờ thì thông báo sẽ không xuất hiện. Bạn nên kiểm thử ứng dụng của mình bằng một thông báo liên tục thay vì nhiều thông báo.
 • Cửa hàng ứng dụng Wear phiên bản Trung Quốc không hoạt động. Nhà phát triển không cập nhật hoặc cài đặt được ứng dụng mới qua kênh đó. Khi kiểm thử, bạn nên dùng `adb` làm giải pháp cài đặt ứng dụng không qua cửa hàng ứng dụng.

Vấn đề về trình mô phỏng Wear

 • Cuộc gọi đến trên điện thoại đồng hành không xuất hiện hoặc _phản chiếu_ dưới dạng cuộc gọi đến trong trình mô phỏng đã ghép nối.
 • Khi bạn sử dụng Trình quản lý SDK để cài đặt hoặc xác nhận rằng mình đã cài đặt phiên bản Android P mới nhất hoặc phiên bản Trung Quốc, các hộp đánh dấu bên cạnh các mục đó có thể bị bỏ chọn sau khi bạn chọn chúng. Nếu các hộp đó bị bỏ chọn, hãy chọn lại lần nữa.
 • Khi trình mô phỏng thực hiện quy trình khởi động nguội, có thể bạn sẽ thấy lỗi sau: “Đã xảy ra sự cố nội bộ với thiết bị. Hãy liên hệ với nhà sản xuất của bạn để biết chi tiết". Lỗi này không ảnh hưởng đến chức năng. Di chuyển xuống rồi nhấp vào OK để bắt đầu kiểm thử ứng dụng.
 • Có thể tính năng trả lời bằng giọng nói sẽ không hoạt động trên trình mô phỏng. Ví dụ: nếu bạn nhận được thông báo về tin nhắn Google Hangouts trên trình mô phỏng Wear và bạn cố gắng trả lời tin nhắn đó bằng giọng nói, thì thông báo lỗi "Google keeps stopping" (Google liên tục ngừng) sẽ xuất hiện và bạn không trả lời được bằng giọng nói.
 • Có thể tính năng Instant Run (Chạy tức thì) sẽ không tương thích với trình mô phỏng Wear.
 • Có thể bạn sẽ không chụp được ảnh màn hình theo phương thức lập trình, chẳng hạn như sử dụng `adb` hoặc bằng cách gửi báo cáo lỗi. Để khắc phục vấn đề này, hãy nhấp vào nút máy ảnh trên thanh công cụ của trình mô phỏng để chụp ảnh màn hình.

Vấn đề về trình mô phỏng Wear phiên bản Trung Quốc

 • Có thể cuộc gọi đến trên điện thoại đồng hành sẽ không xuất hiện hoặc _phản chiếu_ dưới dạng cuộc gọi đến trong trình mô phỏng đã ghép nối. Do đó, có thể thông báo cuộc gọi nhỡ sẽ không xuất hiện trong trình mô phỏng. Ngoài ra, có thể bạn sẽ không trả lời được cuộc gọi trên trình mô phỏng. Trong trường hợp đó, cuộc gọi sẽ tiếp tục đổ chuông.
 • Khi bạn sử dụng Trình quản lý SDK để cài đặt hoặc xác nhận rằng mình đã cài đặt phiên bản Android P mới nhất hoặc phiên bản Trung Quốc, các hộp đánh dấu bên cạnh các mục đó có thể bị bỏ chọn sau khi bạn chọn chúng. Nếu các hộp đó bị bỏ chọn, hãy chọn lại lần nữa.
 • Khi trình mô phỏng thực hiện quy trình khởi động nguội, có thể bạn sẽ thấy lỗi sau: “Đã xảy ra sự cố nội bộ với thiết bị. Hãy liên hệ với nhà sản xuất của bạn để biết chi tiết". Lỗi này không ảnh hưởng đến chức năng. Di chuyển xuống rồi nhấp vào OK để bắt đầu kiểm thử ứng dụng.
 • Có thể tính năng Instant Run (Chạy tức thì) sẽ không tương thích với trình mô phỏng Wear.
 • Có thể bạn sẽ không chụp được ảnh màn hình theo phương thức lập trình, chẳng hạn như sử dụng `adb` hoặc bằng cách gửi báo cáo lỗi. Để khắc phục vấn đề này, hãy nhấp vào nút máy ảnh trên thanh công cụ của trình mô phỏng để chụp ảnh màn hình.

Trợ lý Google trên Wear

Tính năng hỗ trợ nâng cao cho Trợ lý trên Wear OS hỗ trợ bạn tạo trải nghiệm dùng được trên thiết bị đeo mà không cần viết đoạn mã cho Android. Cụ thể, bạn có thể xây dựng cho nền tảng Actions on Google để giúp người dùng hoàn tất công việc thông qua các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Ngoài ra, Wear OS hiện hỗ trợ tương tác nhanh hơn qua giọng nói và thao tác chạm. Khối đề xuất cũng được hỗ trợ. Chúng làm được những việc sau:

 • Giúp người dùng nhanh chóng hoàn thành tương tác
 • Gợi ý cho người dùng về những việc mà chức năng Hành động có thể làm

Hơn nữa, Wear OS hiện còn hỗ trợ thêm nhiều thẻ hình ảnh cũng như danh sách và băng chuyền.

Do đó, bạn có thể sử dụng DialogFlow, mẫu hoặc Actions SDK để tạo Actions on Google cho Wear OS. Bạn cũng có thể tận dụng các mẫu phản hồi mới dành riêng cho đồng hồ. Các phương pháp hay nhất cho Actions on Google:

 • Hộp thoại ngắn gọn, súc tích
 • Hỗ trợ phản hồi bằng cả hình ảnh và âm thanh

Các tính năng nâng cao này cho Trợ lý trên Wear OS không phụ thuộc vào Android P và đang được triển khai cho tất cả người dùng Wear 2.0. Để xem hướng dẫn về cách xây dựng Actions on Google, hãy xem bài viết Tích hợp với Trợ lý Google.

Chế độ Tiết kiệm pin trong Bản dùng thử 2 cho nhà phát triển

Như mô tả trong phần sau đây, hiện có sẵn các tính năng liên quan đến pin để tăng thời lượng pin. Thông tin trong phần Bản dùng thử 2 cho nhà phát triển thay thế thông tin liên quan đến pin trong Bản dùng thử 1 cho nhà phát triển.

Chế độ mới: Tiết kiệm pin nâng cao

Khi ở chế độ tiết kiệm pin nâng cao, đồng hồ sẽ cho thấy mặt đồng hồ mặc định được tối ưu pin. Tất cả các tính năng sau đây đều tắt:

 • Đài
 • Màn hình cảm ứng
 • Tính năng nghiêng để bật

Người dùng có thể xem thời gian bằng cách nhấn nhanh nút trên cạnh đồng hồ. Thao tác nhấn và giữ giúp người dùng quay lại chế độ vận hành đầy đủ và thực hiện các thao tác như thanh toán bằng NFC hoặc trả lời tin nhắn. Giả định rằng ứng dụng, mặt đồng hồ và ứng dụng cung cấp dữ liệu bổ sung không hoạt động ở chế độ tiết kiệm pin nâng cao.

Giới hạn hoạt động ở chế độ nền

Để cải thiện khả năng quản lý pin, ứng dụng ở chế độ nền sẽ không khởi động được báo thức và công việc trừ trường hợp đồng hồ đang sạc. Quy tắc này không áp dụng cho mặt đồng hồ và chức năng đang hoạt động.

Lưu ý: Nếu ứng dụng của bạn bắt buộc phải chạy liên tục (chẳng hạn như để theo dõi ở chế độ nền) thì bạn nên sử dụng dịch vụ trên nền trước qua phương thức startForegroundService(). Hãy xem bài viết Giới hạn đối với dịch vụ nền để biết thêm thông tin chi tiết. Phương án sử dụng dịch vụ trên nền trước là phù hợp với các trường hợp sử dụng đặc biệt, chẳng hạn như để theo dõi tình trạng sức khoẻ.

Cải thiện khả năng tương thích của ứng dụng

Để cải thiện khả năng tương thích của ứng dụng, Android P đã bắt đầu triển khai một số quy định hạn chế cụ thể đối với việc sử dụng giao diện không phải SDK. Hãy lên kế hoạch di chuyển khỏi các trường và phương thức không phải SDK. Nếu chưa có phiên bản công khai nào cho trường hợp sử dụng của bạn, vui lòng cho chúng tôi biết.

Chế độ tối cho giao diện người dùng hệ thống

Kể từ đầu năm 2018, Wear OS đã chuyển sang giao diện người dùng mặc định có nền tối hơn cho luồng thông báo và trình chạy hệ thống. Thay đổi này nhằm giúp người dùng dễ xem ứng dụng của bạn hơn; hãy kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng trên giao diện người dùng mới này.

Có một số lớp học lập trình mới cập nhật

Để giúp bạn tìm hiểu các phương pháp quan trọng cho quá trình phát triển bằng Wear OS, chúng tôi mới cập nhật một số lớp học lập trình. Ví dụ: hãy thử tham gia lớp học mới về lập trình mặt đồng hồ theo ngôn ngữ Kotlin để thử nghiệm ngôn ngữ Kotlin đặc thù theo miền cụ thể hoặc DSL.

27/3/2018 Bản dùng thử Wear OS 1 cho nhà phát triển

Phần này trình bày thông tin về Bản dùng thử Wear OS by Google 1 cho nhà phát triển. Chúng tôi dự kiến sẽ cung cấp một số bản cập nhật cho bản dùng thử này trước khi có bản phát hành chính thức. Hãy gửi mọi lỗi bạn gặp phải qua Công cụ theo dõi lỗi của Wear OS by Google. Bạn gửi càng sớm thì càng có khả năng chúng tôi sẽ đưa bản sửa lỗi vào bản phát hành chính thức.

Vấn đề đã biết

 • Trong ứng dụng đồng hành Wear OS, thao tác nhấn vào Report wearable bug (Báo cáo lỗi trên thiết bị đeo) có vẻ như hoạt động, nhưng thực tế thì thao tác này không tạo được báo cáo lỗi nào. Hãy sử dụng adb bugreport để khắc phục vấn đề.
 • Không phải lúc nào người dùng cũng có thể chấp nhận cuộc gọi điện thoại trên đồng hồ. Nếu không làm được thì người dùng cần trực tiếp chấp nhận cuộc gọi trên điện thoại.
 • Đôi khi lỗi "Detected problems with API compatibility" (Phát hiện vấn đề về khả năng tương thích API) sẽ xuất hiện sau khi ghép nối hoặc chạy ứng dụng được tải trước. Thông báo lỗi đó sẽ biến mất sau một khoảng thời gian ngắn và không ảnh hưởng đến khả năng hữu dụng.
 • Trong trình đơn Cài đặt trên đồng hồ và trong trình mô phỏng, lựa chọn Take bug report (Tạo báo cáo lỗi) sẽ xuất hiện hai lần. Để tạo báo cáo lỗi, hãy thử dùng từng lựa chọn vì chỉ có một lựa chọn hoạt động được. Khi bạn nhấn vào lựa chọn hoạt động được, một thông báo ngắn sẽ xuất hiện, cho biết báo cáo lỗi đang được tạo.
 • Trong phiên bản Trung Quốc, tính năng nhập bằng giọng nói khiến ứng dụng gặp sự cố. Ví dụ: lỗi này xảy ra với tính năng tìm kiếm bằng giọng nói hoặc khi bạn sử dụng giọng nói để thêm lời nhắc vì chức năng này sử dụng API nhập bằng giọng nói. Để thử nghiệm, hãy sử dụng phương thức nhập bằng bàn phím hoặc viết tay thay vì nhập bằng giọng nói.
 • Cửa hàng ứng dụng Wear phiên bản Trung Quốc không hoạt động. Nhà phát triển không cập nhật hoặc cài đặt được ứng dụng mới qua kênh đó. Khi kiểm thử, bạn nên dùng `adb` làm giải pháp cài đặt ứng dụng không qua cửa hàng ứng dụng.

Điểm nổi bật trong bản dùng thử này cho nhà phát triển

Bản dùng thử 1 cho nhà phát triển có các tính năng sau đây để phục vụ quy trình kiểm thử ứng dụng:

 • Hạn chế hoạt động ở chế độ nền: Để cải thiện khả năng quản lý pin, ứng dụng ở chế độ nền sẽ không dùng được các chuông báo và công việc. Quy tắc này không áp dụng cho mặt đồng hồ và các chức năng mà người dùng đã chọn. Tính năng này sẽ được ra mắt dần trong các bản dùng thử cho nhà phát triển. Vì vậy, có thể bạn sẽ chưa thấy ngay tính năng này trên đồng hồ.

  Lưu ý: Nếu ứng dụng của bạn bắt buộc phải chạy liên tục, hãy sử dụng phương thức startForegroundService() để sửa đổi sao cho ứng dụng đó trở thành dịch vụ trên nền trước. Hãy xem bài viết Giới hạn đối với dịch vụ nền để biết thêm thông tin chi tiết.

 • Quy định hạn chế đối với việc sử dụng giao diện không phải SDK: Để cải thiện khả năng tương thích của ứng dụng, Android P đã bắt đầu triển khai một số quy định hạn chế về việc sử dụng giao diện không phải SDK Hãy lên kế hoạch di chuyển khỏi các trường và phương thức không phải SDK. Nếu chưa có phiên bản công khai nào cho trường hợp sử dụng của bạn, vui lòng cho chúng tôi biết.
 • Chế độ tối cho giao diện người dùng hệ thống: Kể từ đầu năm 2018, Wear OS đã chuyển sang giao diện người dùng mặc định có nền tối hơn cho luồng thông báo và trình chạy hệ thống. Thay đổi này nhằm giúp người dùng dễ xem ứng dụng của bạn hơn. Hãy kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng trên giao diện người dùng mới này.
 • Đài sẽ tắt khi người dùng không đeo đồng hồ: Để cải thiện khả năng quản lý pin, đài chạy bằng Bluetooth, Wi-Fi và dữ liệu di động sẽ tắt khi hệ thống nhận thấy người dùng không đeo đồng hồ trong khoảng thời gian dài. Tính năng này sẽ được ra mắt dần trong các bản dùng thử cho nhà phát triển. Vì vậy, có thể ban đầu bạn sẽ chưa thấy tính năng này trên đồng hồ của mình. Nếu tính năng này gây khó khăn trong quá trình phát triển thì bạn có thể tắt tính năng này qua `adb` bằng cách dùng lệnh sau:
  adb shell settings put global off_body_radios_off_for_small_battery_enabled 0
 • Wi-Fi tắt khi Bluetooth bị ngắt kết nối: Để cải thiện khả năng quản lý nguồn điện, đồng hồ ngắt kết nối khỏi Bluetooth sẽ không còn tự động kết nối với Wi-Fi. Quy tắc này không áp dụng cho trường hợp ứng dụng phải dùng mạng băng thông cao và trường hợp đồng hồ đang sạc. Tính năng này sẽ được ra mắt dần trong các bản dùng thử cho nhà phát triển. Vì vậy, có thể ban đầu bạn sẽ chưa thấy tính năng này trên đồng hồ của mình.

Nội dung cập nhật Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo, v2.3.0

Tài liệu cập nhật v2.3.0 về Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo trình bày nội dung cập nhật về việc đổi mới thương hiệu.

Ngoài ra, thư viện v2.3.0 còn bao gồm cả bản cập nhật liên quan đến ComplicationDrawable TextRenderer cho văn bản có các đối tượng mã đánh dấu đính kèm trong phạm vi văn bản. Các lớp (class) này đã cải thiện khả năng xử lý văn bản có gắn thẻ span. Chỉ một lượng thẻ span nhất định được phép kết xuất (xem phương thức setText cho các loại span vẽ được) để thẻ span không có vẻ bất thường khi kết xuất trên mặt đồng hồ.

15/3/2018 Đổi mới thương hiệu Wear

Phần này trình bày thông tin về các tính năng của Wear OS.

Tên mới cho Android Wear

Android Wear đổi tên thành Wear OS by Google.

27/2/2018 Cập nhật chế độ môi trường xung quanh

Phần này trình bày thông tin về các tính năng của Android Wear.

Lớp (class) mới để hỗ trợ chế độ môi trường xung quanh

Phiên bản 27.1.0 của Thư viện hỗ trợ Android có một lớp (class) mới là AmbientModeSupport, thay thế cho AmbientMode. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cập nhật các mẫu trong vài tuần tới.

25/1/2018 Trình mô phỏng chính thức và nhiều nội dung khác

Phần này trình bày thông tin về các tính năng của Android Wear.

Trình mô phỏng Android: Bản cập nhật cho Wear

Chúng tôi hiện đã cung cấp bản cập nhật cuối cùng liên quan đến Wear cho trình mô phỏng Android thử nghiệm các ứng dụng dựa trên API phiên bản 26.

Các tính năng nâng cao trong Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo, v2.2.0

Phiên bản 2.2.0 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo có các nội dung cập nhật như sau.

Chỉ báo mới cho thông báo chưa đọc

Vì người dùng muốn nhận biết các thông báo chưa đọc nên chúng tôi hiện cung cấp một chỉ báo mới dưới dạng dấu chấm có đường viền bao quanh nằm ở cuối mặt đồng hồ. Nếu muốn tự quản lý thông báo thì bạn có thể dùng setHideNotificationIndicator để ẩn chỉ báo mặc định và cho thấy chỉ báo của riêng bạn, hoặc dùng setShowUnreadCountIndicator để cho thấy số lượng thông báo trên thanh trạng thái.

Bạn có thể tuỳ chỉnh màu của đường viền xung quanh chỉ báo thông báo chưa đọc bằng phương thức setAccentColor.

Lưu ý: Chỉ báo thông báo chưa đọc chưa được bật trong phiên bản phát hành chính thức của Wear 2.8.0. Bạn nên kiểm tra kết quả triển khai bằng cách sử dụng trình mô phỏng Wear mới nhất. Bắt đầu từ bản phát hành tiếp theo dành cho người dùng Wear (phiên bản 2.9.0), chỉ báo thông báo chưa đọc sẽ xuất hiện theo mặc định.

Các tính năng nâng cao cho lớp ComplicationDrawable

Lớp ComplicationDrawable sẽ yêu cầu cấp quyền cho mặt đồng hồ mà người dùng nhấn vào nếu hệ thống cho biết có giá trị TYPE_NO_PERMISSION (tức là mặt đồng hồ thiếu quyền lấy dữ liệu chức năng).

Ngoài ra, lớp ComplicationDrawable sẽ tự mất hiệu lực khi hình ảnh tải xong hoặc khi một lượt nhấn nổi bật hết hạn. Để xử lý trường hợp mất hiệu lực như vậy (chẳng hạn như vẽ lại mặt đồng hồ), hãy thêm Drawable.Callback.

Vấn đề đã biết

 • Nếu bạn kích hoạt Chế độ rạp chiếu phim trong trình mô phỏng, như nêu trong phần Thay đổi chế độ cài đặt màn hình và độ sáng, thì có thể trình mô phỏng vẫn bị treo ở Chế độ rạp chiếu phim. Để khắc phục vấn đề này, bạn cần xoá dữ liệu của trình mô phỏng; hãy xem phần Chạy và dừng trình mô phỏng cũng như xoá dữ liệu.
 • Nút nguồn không hoạt động trong cửa sổ của trình mô phỏng cho API cấp 25 hoặc 26. Hãy dùng các nút không phải nút nguồn. Cụ thể, để chuyển sang chế độ môi trường xung quanh (ví dụ: như khi người dùng che màn hình bằng lòng bàn tay), hãy dùng nút nguồn trên thanh công cụ của trình mô phỏng ở bên phải màn hình. Để khởi động trình chạy ứng dụng ở chế độ tương tác, hãy dùng nút Màn hình chính trên thanh công cụ của trình mô phỏng.
 • Trên phiên bản Trung Quốc của trình mô phỏng, nếu bạn dùng phương thức nhập chữ viết tay, có thể màn hình sẽ nhấp nháy. Sau đó, khi bạn nhấp vào nút bật bàn phím ảo, bàn phím sẽ che một nửa màn hình.

18/12/2017 Quyền truy cập mới vào Dịch vụ Google Play

Phần này trình bày thông tin về các tính năng của Android Wear.

Di chuyển khỏi lớp GoogleApiClient

Bắt đầu từ phiên bản 11.8.0 của Dịch vụ Google Play, hãy di chuyển ứng dụng Wear của bạn khỏi GoogleApiClient rồi sử dụng các đối tượng ứng dụng API dựa trên lớp GoogleApiAPI Tasks.

Lưu ý: Bản cập nhật này không áp dụng cho ứng dụng Android Wear ở Trung Quốc (thường dùng Dịch vụ Google Play phiên bản 10.2.0).

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần dưới đây:

New components for connecting with Google Play services

When you use classes that extend the GoogleApi class, such as DataClient and MessageClient, the Google Play services SDK manages connections to Google Play services for you. Apps that use these classes no longer need to create and manage GoogleApiClient objects. See the blog post Moving Past GoogleApiClient for more information.

For the replacements of Wear-related components for connecting to Google Play services, see Replacements for deprecated components. For releases and known issues related to Google Play services, see the Release Notes for Google Play services.

Note: If you compile your app with the latest version of Google Play services, users are prompted to update their devices to that latest version. However, a known issue for apps that target API version 26 might prevent users from being prompted to update their devices. This issue is described in the Release Notes for Google Play services.

2017-Oct-25 Ambient mode and more

This section contains information about new Android Wear features.

Android Support Library, v27.0.0: Features and bugfixes

The 27.0.0 version of the Android Support Library contains new features for Wear. Review the following section.

New, preferred way to support ambient mode

Ambient mode lets a Wear app remain visible to a user when the device goes idle. The Android Support Library has a new, preferred way for your apps to use ambient mode. The Wear team seeks developer feedback about this significant change.

Specifically, using the AmbientMode class offers the following benefits:

Manifest metadata constants in the Android Support Library

Constants for Android Wear apps, used in the meta-data tag in the Android Manifest file, are now available in the Android Support Library. To use the constants—for standalone apps, notification bridging mode, and watch face preview images—add a reference to the following in the dependencies section of the app module's build.gradle file, which requires the latest version of the Google Repository:

Groovy

implementation 'com.android.support:wear:27.0.0'

Kotlin

implementation("com.android.support:wear:27.0.0")

Action drawer updates

Updates are available to the WearableActionDrawerView class, which is used for creating a wearable action drawer. In the latest version:

 • When menu items are modified, the action drawer properly updates.
 • If set for an action drawer, the title displays correctly.

Inflation of the RoundedDrawable class

Assuming an API level of at least 24, the RoundedDrawable class can now be inflated from a drawable XML file; see Custom drawables.

Wearable Support Library, v2.1.0: Enhancements and more

The 2.1.0 version of the Wearable Support Library includes the updates described in the following section, and requires Android Support Library version 26.0.2 or higher.

Supply burn-in-safe images for ambient mode

The ComplicationDrawable class lets you supply burn-in-safe images for ambient mode. Specifically, a ComplicationData object's burn-in protection small image field lets a watch face display a small image in the SMALL_IMAGE complication type, in ambient mode, when burn-in protection is enabled.

Tap event updates for complications

The ComplicationDrawable class has a new onTap method that lets your watch face pass tap events to complications. The new method builds on the existing functionality in which a tap on the watch face triggers the WatchFaceService.Engine.onTapCommand method.

You can pass the coordinates to a ComplicationDrawable with an onTap call to launch the action associated with the ComplicationDrawable that contains the tap coordinates. When the new onTap method is called, you can use a return value of true to see whether a ComplicationDrawable launched the action associated with it.

Additionally, the setHighlightDuration method sets the duration for a complication to remain highlighted after the onTap method is called.

Progress bar for ranged value complications

If you prefer to draw your own progress bar for ranged value complications in your watch face, use the setRangedValueProgressHidden method of the ComplicationDrawable class to hide the ranged value progress that's drawn by the ComplicationDrawable.

2017-Oct-02 Android Wear beta

Date: 2017-Oct-02
Build: OWP4.170828.008
Supported device: LG Watch Sport

This section contains known issues for an Android Wear beta release. For information about the beta program or to enroll, see the Android beta page.

Known issues

 • Google Pay and its cards do not function with this Android Wear beta release.
 • Even if cellular connectivity is on, it is turned off after the beta is installed. As a workaround, turn on cellular connectivity after the beta is installed by navigating to Settings > Connectivity > Cellular.
 • If notifications are erratic or missing after a beta update, or contacts were not synced, factory-reset your watch.
 • In the Wear tutorial, which starts after a watch is set up, some cards behave erratically, but they can be dismissed normally with a swipe.
 • On Android 6.0 phones, phone call notifications are not received on the watch.
 • Heart rate monitoring sometimes fails after an update. As a workaround, reboot the watch.
 • The OTA card in the stream sometimes fails to enable an installation. As a workaround, navigate to Settings > System > About > System Updates.