Saat Yüzü Biçimi kurulumu

Bu kılavuzda, Saat Kadranı Formatı'nı kullanarak kadran yapılandırmak için ihtiyacınız olan araçlarla ilgili adımlar, proje yapısıyla ilgili bazı öneriler ve bu yapıyı oluşturmak için gereken araçların uygulanmasıyla ilgili adım adım açıklamalı kılavuz yer alır.

Ön koşullar

Geliştirme ortamınızı Saat Kadranı Formatı'nı kullanmaya hazırlamak için aşağıdaki kurulum adımlarını tamamlayın:

 1. Android 14 (API düzeyi 34) veya sonraki sürümler için SDK'yı yükleyin. Kadranınız sürüm 2'ye özgü özellikleri veya davranışları kullanmıyorsa bunun yerine Android 13 (API düzeyi 33) için SDK'yı yükleyebilirsiniz.

  SDK, aapt2 ve android.jar dahil olmak üzere diğer gerekli araçları içeriyor.

 2. Alternatif olarak, bu araçları da sağlayabilecek Android Studio'yu yükleyebilirsiniz.

Proje yapısı

Saat Kadranı Formatı'nı kullanan özel bir kadran oluşturduğunuzda, özel kadran dosyası içeren Android App Bundle, Wear OS uygulamanızın mantığını içeren Android App Bundle'dan tamamen ayrı olmalıdır. Google Play gibi bazı uygulama mağazaları hem Wear OS mantığı hem de özel bir kadran içeren bir Android App Bundle yüklemenizi engeller.

Kadran paketi oluştur

Kadran dosyası içeren bir Android App Bundle oluşturmak için aşağıdaki bölümlerde gösterilen adımları tamamlayın.

Saat Kadranı Formatı'nın kullanımını beyan etme

Yeni uygulamanızın manifest dosyasına (AndroidManifest.xml), Saat Kadranı Formatı'nı kullandığınızı belirten bir uygulama özelliği ekleyin. Wear OS 5 veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda kadranınıza erişimi kısıtlamak istemiyorsanız biri sürüm 2, diğeri sürüm 1'i destekleyen 2 farklı kadran APK'sı oluşturun. Uygulamanızın sürümlerini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sürüm 2'yi destekleyen APK

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<manifest ...>
  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="34"
    android:targetSdkVersion="34" />

  <application ...>
    <property
      android:name="com.google.wear.watchface.format.version"
      android:value="2" />
  </application>
</manifest>

Sürüm 1'i destekleyen APK

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<manifest ...>
  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="33"
    android:targetSdkVersion="33" />

  <application ...>
    <property
      android:name="com.google.wear.watchface.format.version"
      android:value="1" />
  </application>
</manifest>

Kadran meta verilerini bildirme

Uygulamanızın res/xml kaynaklar dizininde watch_face_info.xml adlı yeni bir dosya oluşturun. Kadranınızın meta verilerini burada tanımlarsınız:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<WatchFaceInfo>
  <!-- Only "Preview" is required. -->
  <Preview value="@drawable/watch_face_preview" />
  <Category value="CATEGORY_EMPTY" />
  <AvailableInRetail value="true" />
  <MultipleInstancesAllowed value="true" />
  <Editable value="true" />
</WatchFaceInfo>

Bu dosyadaki alanlar aşağıdaki ayrıntıları temsil eder:

Preview
Kadranın önizleme görüntüsünü içeren çekilebilirliğe referans verir.
Category

Kadranın kategorisini tanımlar. Bir dize veya @string/ref_name gibi bir dizeye başvuru olmalıdır. Her cihaz üreticisi kendi kadran kategorisini tanımlayabilir.

Varsayılan değer: empty_category_meta. Bu kadran, kadran seçici görünümünün alt kısmındaki diğer "boş kategori" kadranlarıyla birlikte gruplandırır.

AvailableInRetail

Kadranın cihazın perakende demo modunda kullanılabilir olup olmadığı. Bir boole değeri veya @bool/watch_face_available_in_retail gibi bir boole değerine referans olmalıdır.

Varsayılan değer: false

MultipleInstancesAllowed

Kadranın birden fazla favorisi olup olmayacağı. Bir boole değeri veya @bool/watch_face_multiple_instances_allowed gibi bir boole değerine referans olmalıdır.

Varsayılan değer: false

Editable

Kadranın düzenlenebilir olup olmadığı, yani kadranın bir ayara veya sabit olmayan en az bir komplikasyona sahip olup olmadığı. Bu, favoriler listesinde kadran için Düzenle düğmesini göstermek veya gizlemek için kullanılır.

Varsayılan değer: false

Kadran adını bildir

Uygulamanızın manifest dosyasında (AndroidManifest.xml) android:label özelliğini kadranınızın adına ayarlayın:

<application android:label="@string/watch_face_name" >

Kadran şekilleri için destek beyan edin (isteğe bağlı)

Bu adım, yalnızca farklı boyutlardaki kadranlarda farklı davranışları desteklemek istiyorsanız gereklidir. Kadranınızın saatin boyutuna göre ölçeklenmesinden memnunsanız bu adımı atlayabilirsiniz.

Uygulamanızın res/xml kaynak dizininde, watch_face_shapes.xml ürününde desteklediğiniz kadran şekillerini tanımlayın:

<WatchFaces>
  <!-- The default shape is "CIRCLE". -->
  <WatchFace shape="CIRCLE" width="300" height="300"
        file="@raw/watchface"/>
  <WatchFace shape="CIRCLE" width="450" height="450"
        file="@raw/watchface_large_circle"/>
  <WatchFace shape="RECTANGLE" width="380" height="400"
        file="@raw/watchface_rectangle"/>
</WatchFaces>

Kadran ayrıntılarını bildirme

Uygulamanızın res/raw kaynaklar dizininde, kadran şekillerini desteklediğinizi beyan ettiğinizde kullanılan file özellik değerlerine karşılık gelen dosyalar oluşturun.

Burada, her kadran şekli için kadranınızın görünümünü ve davranışını tanımlarsınız. Şekil dosyası tanımlamadıysanız tek bir dosya oluşturmanız gerekir: watchface.xml.

Bu sayfadaki örneği kullanarak, ham XML dosyaları şöyle olur:

 • res/raw/watchface.xml
 • res/raw/watchface_large_circle.xml
 • res/raw/watchface_rectangle.xml

Kök öğe her zaman WatchFace olur:

<WatchFace width="450" height="450" shape="CIRCLE">
  <!-- Remainder of your Watch Face Format definition here. -->
  <!-- If this file defines a watch face for a circular device shape, place
     resources used in this file in the "/res/drawable-nodpi" directory. -->
  <!-- If this file defines a watch face for a rectangular or other
     non-circular shape, place resources ued in this file in the
     "/res/drawable-notround-nodpi" directory. -->
</WatchFace>

Kadran yayıncısını tanımlayın (isteğe bağlı)

İsteğe bağlı olarak uygulamanızın manifest dosyasında, kadran yayıncısını veya kullandığınız araç adını ve sürümünü tanımlamak için kullanabileceğiniz rastgele bir dize bildirin:

<application ...>
  ...
  <property
    android:name="com.google.wear.watchface.format.publisher"
    android:value="{toolName}-{toolVersion}" />
</application>

Kadranınızın doğruluğunu ve performansını kontrol etme

Geliştirme sırasında ve Google Play'e yüklemeden önce kadranınızın hata içermediğinden ve bellek kullanımı önerilerine uygun olduğundan emin olmak için doğrulayıcı araçlarını kullanın.

Kadran uygulama paketinizi oluşturun

Kadranınızı içeren Android App Bundle'ı oluşturmak için Gradle derleme sistemini kullanın. Gradle kullanarak uygulama geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu, GitHub örneklerinde gösterilmektedir.