Wear için uygulamanızın hedef SDK sürümünü güncelleyin ↗4

Uygulamanızı Wear OS 4'e hazırlamak için güncelledikten sonra Android 13'ü (API düzeyi 33) hedefleyerek uygulamanızın Wear OS'in bu sürümüyle uyumluluğunu daha da iyileştirebilirsiniz.

Hedef SDK sürümünüzü güncellerseniz Android 12 veya sonraki sürümleri hedefleyen uygulamaların yanı sıra Android 13 veya sonraki sürümleri hedefleyen uygulamalar için geçerli olan sistem davranışı değişikliklerini de ele alabilirsiniz. Özellikle, bu kılavuzun ilerleyen bölümlerinde açıklanan izinler ile uygulama bileşenleri ve gezinme davranışı üzerinde yapılan değişiklikleri göz önünde bulundurun.

Derleme dosyanızı güncelleme

Hedef SDK sürümünüzü güncellemek için modül düzeyindeki build.gradle veya build.gradle.kts dosyanızı açıp Android 13'ün değerleriyle güncelleyin.

Derleme dosyanızdaki değerleri nasıl biçimlendireceğiniz, kullandığınız Android Gradle eklentisi sürümüne (AGP) bağlıdır.

AGP 7.0.0 veya üzeri

AGP 7.0.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyorsanız Android 13 için uygulamanızın build.gradle veya build.gradle.kts dosyasını aşağıdaki değerlerle güncelleyin:

Eski

android {
  compileSdk 33
  ...
  defaultConfig {
    targetSdk 33
  }
}

Kotlin

android {
  compileSdk = 33
  ...
  defaultConfig {
    targetSdk = 33
  }
}

AGP 4.2.0 veya daha düşük

AGP 4.2.0 veya önceki bir sürümü kullanıyorsanız Android 13 için uygulamanızın build.gradle veya build.gradle.kts dosyasını aşağıdaki değerlerle güncelleyin:

Eski

android {
  compileSdkVersion "33"
  ...
  defaultConfig {
    targetSdkVersion "33"
  }
}

Kotlin

android {
  compileSdkVersion = "33"
  ...
  defaultConfig {
    targetSdkVersion = "33"
  }
}

İzinlerde yapılan değişiklikler

Bu bölümde, Android 13'ü hedefledikten sonra izinlerde yapılan ve uygulamaları etkileyen bazı değişiklikler listelenmiştir.

Arka plan vücut sensörleri izni

Yaygın vücut sensörlerinden nabız gibi bilgi almak için arka planda BODY_SENSORS_BACKGROUND izni isteyin.

Vücut sensörü verilerine arka planda erişim isteme rehberinde daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Tam alarm izni

Tam alarm olarak da bilinen tam zamanlı alarmları kullanmak için USE_EXACT_ALARM veya SCHEDULE_EXACT_ALARM iznini beyan etmeniz gerekir.

Uygulamanızın temel özellikleri tam alarmlara (çalar saat uygulaması veya takvim uygulaması gibi) bağlı değilse bunun yerine tam olmayan alarmları kullanın. Çoğu uygulama, tam olmayan alarmları kullanarak görev ve etkinlikleri planlayabilir.

Tam alarm ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ayrıntılı medya izinleri

Uygulamanızın, diğer uygulamaların oluşturduğu medya dosyalarına erişmesi gerekiyorsa READ_EXTERNAL_STORAGE izni yerine READ_MEDIA_* ile başlayan ayrıntılı medya izinleri istemeniz gerekir. Uygulamanıza daha önce READ_EXTERNAL_STORAGE izni verilmişse sistem, gerekli ayrıntılı medya izinlerini otomatik olarak verir.

Ayrıntılı medya izinleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Uygulama bileşenlerinde ve gezinmede yapılan değişiklikler

Bu bölümde, Android 13'ü hedeflendikten sonra uygulamaları etkileyen uygulama bileşeninde ve gezinme davranışında yapılan çeşitli değişiklikler listelenmiştir.

Uygulama bileşeni dışa aktarma koşulları

Uygulamanızda amaç filtreleri kullanan etkinlikler, hizmetler veya yayın alıcıları varsa bu uygulama bileşenleri için android:exported özelliğini açıkça beyan etmeniz gerekir.

Daha güvenli bileşen dışa aktarma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Beklemedeki amaçların değişkenliğini belirtin

Uygulamanızdaki her PendingIntent nesnesinin sabit mi yoksa sabit mi olduğunu belirtmeniz gerekir. Çoğu durumda, amaç içindeki verilerin bütünlüğünü korumak için sabit PendingIntent nesneleri kullanın.

Beklemedeki amaçların değişkenliğini belirtme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ön plan hizmeti başlatma kısıtlamaları

Çoğu durumda, uygulamanız arka planda çalışırken ön plan hizmetlerini başlatamaz.

Arka planda ön plan hizmeti başlatmayla ilgili kısıtlamalar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bildirim trambolin kısıtlamaları

Kullanıcı bir bildirimle etkileşimde bulunduktan sonra bir hizmetten veya yayın alıcıdan startActivity()'i arayamazsınız. Tek işlevi işlem başlatmak olan bu tür bir geçiş uygulaması bileşeni, bildirim trambolini olarak bilinir.

Bildirim trambolinleriyle ilgili kısıtlamalar hakkında daha fazla bilgi edinin.