Checklists voor tv-apps

Gebruikers vinden de tv-app prettig als deze consistent, logisch en voorspelbaar is. Ze moeten in je app en in Android TV kunnen navigeren zonder verdwaald te raken of de UI te resetten en opnieuw te beginnen. Gebruikers stellen heldere, kleurrijke en functionele interfaces op prijs die een magische beleving bieden. Op basis hiervan kun je een app maken die goed in Android TV past en presteert zoals gebruikers verwachten.

Deze checklists omvatten de belangrijkste ontwikkelingsaspecten voor zowel apps als games om te zorgen dat je app de best mogelijke functionaliteit biedt. Aanvullende overwegingen voor games worden alleen behandeld in het gedeelte Games.

Raadpleeg de kwaliteitsrichtlijnen voor tv-apps voor de criteria die gelden voor distributie van Android TV-apps via Google Play.

Ondersteuning voor tv-vormfactor

Deze checklist-items zijn van toepassing op games en apps.

Ontwerp van de gebruikersinterface

Deze checklist-items zijn van toepassing op games en apps.

Zoeken en contentdetectie

Deze checklist-items zijn van toepassing op games en apps.

 • Bied zoekresultaten uit je app aan in het algemene zoekvak van Android TV.
 • Verstrek tv-specifieke gegevensvelden voor zoekopdrachten.
 • Zorg dat je app ontdekte content presenteert in een scherm met details waarop de gebruiker meteen kan beginnen met het bekijken van de content.

Startscherm van tv

Deze checklist-items zijn van toepassing op de indeling en content van het startscherm.

Kanalen

 • Voer een betekenisvolle naam in die de content van het kanaal vertegenwoordigt. Gebruik de naam van je app niet als kanaalnaam.
 • Verander de kanaalnaam alleen als er interactie met de gebruiker is.
 • Voeg een bijbehorend icoon toe aan elk kanaal. Het icoon hoeft niet het exacte icoon van je app te zijn. Het kan een merkrepresentatie van de content op het kanaal zijn.
 • Maak elk kanaal uniek en imiteer niet de functionaliteit van de rij Hierna afspelen. Als je gebruikers bijvoorbeeld verder laat kijken vanaf het punt waar ze gebleven waren in een video, wordt dit niet beschouwd als een geldig gebruik van het kanaal.

Content in kanalen

 • Beperk elk programma in een kanaal tot één soort content. Een programma mag geen collectie video's bevatten.
 • Gebruik geen programma's voor promotieberichten of advertenties.
 • Neem voor elk programma een geschikte beschrijving op en wijs de metadata correct toe. De contentclassificatie mag bijvoorbeeld niet worden weergegeven waar de titel wordt verwacht.
 • Snijd geen voorbeeldafbeeldingen van programmacontent bij of rek deze niet uit. Ze moeten in een van de beschikbare beeldverhoudingen passen.
 • Speel een programma af zodra de gebruiker het selecteert.

Hierna afspelen

 • Voeg geen content toe aan de rij Hierna afspelen, tenzij de gebruiker er op een of andere manier interactie mee heeft gehad. Je kunt bijvoorbeeld de volgende aflevering toevoegen in een serie die de gebruiker op dat moment bekijkt, maar voeg geen gerelateerde, andere serie toe wanneer de gebruiker de huidige serie afrondt.
 • Beperk content van het type Hierna afspelen tot traditionele tv-series, films of evenementen. Voeg geen fragmenten toe aan de rij Hierna afspelen.

Apps die media afspelen

Deze checklist-items zijn van toepassing op apps die media afspelen.

Games

Deze checklist-items zijn van toepassing op games.

Distribueren naar Android TV

Raadpleeg de gedetailleerde gids voor het publiceren van tv-apps op Google Play voor informatie over distributie naar Android TV.