Skonfiguruj projekt na potrzeby Testu AndroidaX

AndroidX Test to zbiór bibliotek Jetpack, które umożliwiają przeprowadzanie testów z aplikacjami na Androida. Zapewnia też szereg narzędzi, które ułatwiają pisanie tych testów.

Na przykład AndroidX Test udostępnia reguły JUnit4 do uruchamiania działań i interakcji z nimi w testach JUnit4. Zawiera też platformy do testowania UI, takie jak Espresso, Automator czy Robolectric.

Dodaj biblioteki testowe AndroidX

Aby korzystać z Androida Test, musisz zmodyfikować zależności projektu aplikacji w środowisku programistycznym.

Dodaj zależności Gradle

Aby zmodyfikować zależności projektu aplikacji, wykonaj te czynności:

 • Krok 1. Otwórz plik build.gradle modułu Gradle.
 • Krok 2. Sprawdź, czy w sekcji repozytoriów znajduje się repozytorium Google Maven:
 allprojects {
  repositories {
   jcenter()
   google()
  }
 }
 • Krok 3. W sekcji zależności dla każdego pakietu testów AndroidX, którego chcesz użyć, dodaj jego nazwę. Aby np. dodać pakiet espresso-core, dodaj te wiersze:

Odlotowy

dependencies {
    ...
    androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-core:$espressoVersion"
  }

Kotlin

dependencies {
    ...
    androidTestImplementation('androidx.test.espresso:espresso-core:$espressoVersion')
  }

Oto najczęstsze dostępne zależności w ramach testów AndroidX:

Odlotowy

dependencies {
  // Core library
  androidTestImplementation "androidx.test:core:$androidXTestVersion0"

  // AndroidJUnitRunner and JUnit Rules
  androidTestImplementation "androidx.test:runner:$testRunnerVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test:rules:$testRulesVersion"

  // Assertions
  androidTestImplementation "androidx.test.ext:junit:$testJunitVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test.ext:truth:$truthVersion"

  // Espresso dependencies
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-core:$espressoVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-contrib:$espressoVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-intents:$espressoVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-accessibility:$espressoVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-web:$espressoVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso.idling:idling-concurrent:$espressoVersion"

  // The following Espresso dependency can be either "implementation",
  // or "androidTestImplementation", depending on whether you want the
  // dependency to appear on your APK’"s compile classpath or the test APK
  // classpath.
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-idling-resource:$espressoVersion"
}

Kotlin

dependencies {
  // Core library
  androidTestImplementation("androidx.test:core:$androidXTestVersion")

  // AndroidJUnitRunner and JUnit Rules
  androidTestImplementation("androidx.test:runner:$testRunnerVersion")
  androidTestImplementation("androidx.test:rules:$testRulesVersion")

  // Assertions
  androidTestImplementation("androidx.test.ext:junit:$testJunitVersion")
  androidTestImplementation("androidx.test.ext:truth:$truthVersion")

  // Espresso dependencies
  androidTestImplementation( "androidx.test.espresso:espresso-core:$espressoVersion")
  androidTestImplementation( "androidx.test.espresso:espresso-contrib:$espressoVersion")
  androidTestImplementation( "androidx.test.espresso:espresso-intents:$espressoVersion")
  androidTestImplementation( "androidx.test.espresso:espresso-accessibility:$espressoVersion")
  androidTestImplementation( "androidx.test.espresso:espresso-web:$espressoVersion")
  androidTestImplementation( "androidx.test.espresso.idling:idling-concurrent:$espressoVersion")

  // The following Espresso dependency can be either "implementation",
  // or "androidTestImplementation", depending on whether you want the
  // dependency to appear on your APK"s compile classpath or the test APK
  // classpath.
  androidTestImplementation( "androidx.test.espresso:espresso-idling-resource:$espressoVersion")
}

Na stronie Informacje o wersji znajduje się tabela z najnowszymi wersjami danego artefaktu.

Szczegółowe informacje o tych bibliotekach znajdziesz na stronach Package Index i Class Index.

Projekty korzystające z wycofanych zajęć

Jeśli Twoja aplikacja używa testów opartych na wycofanych klasach android.test opartych na JUnit3 , takich jak InstrumentationTestCase i TestSuiteLoader, w sekcji android pliku dodaj te wiersze:

android {
  ...
  useLibrary 'android.test.runner'

  useLibrary 'android.test.base'
  useLibrary 'android.test.mock'
 }

Dodaj deklaracje w pliku manifestu

Aby przeprowadzać testy oparte na wycofanych klasach android.test opartych na JUnit3, dodaj niezbędne elementy <uses-library> do pliku manifestu aplikacji testowej. Jeśli na przykład dodasz testy zależne od biblioteki android.test.runner, dodaj do pliku manifestu aplikacji ten element:

<!-- You don't need to include android:required="false" if your app's

  minSdkVersion is 28 or higher. -->

<uses-library android:name="android.test.runner"

    android:required="false" />

Aby określić bibliotekę, która zawiera daną klasę opartą na JUnit, przeczytaj sekcję o bibliotekach opartych na JUnit.

Uwagi do rozważenia w przypadku korzystania z wycofanych klas i kierowania na Androida 9 lub

wyższa

Wskazówki w tej sekcji mają zastosowanie tylko wtedy, gdy kierujesz aplikację na Androida 9 (poziom interfejsu API 28) lub nowszego, a minimalną wersję pakietu SDK dla aplikacji ustawiono na Androida 9.

Biblioteka android.test.runner domyślnie zależy od bibliotek android.test.base i android.test.mock. Jeśli Twoja aplikacja używa tylko klas z android.test.base lub android.test.mock, możesz samodzielnie uwzględnić te biblioteki:

<!-- For both of these declarations, you don't need to include
  android:required="false" if your app's minSdkVersion is 28
  or higher. -->

<uses-library android:name="android.test.base"
    android:required="false" />
<uses-library android:name="android.test.mock"
    android:required="false" />