Kết xuất

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Một khía cạnh quan trọng trong ứng dụng ảnh hưởng đến nhận thức của người dùng về chất lượng là độ mượt mà ứng dụng hiển thị hình ảnh và văn bản lên màn hình. Điều quan trọng là bạn phải tránh tình trạng giật và phản hồi chậm chạp khi ứng dụng của bạn đang vẽ lên màn hình.

Phần này giúp bạn tìm hiểu một số cách để tối ưu hóa hiệu suất hiển thị của ứng dụng: giảm tình trạng vẽ quá nhiều lần, tối ưu hóa hệ phân cấp chế độ xem và tận dụng công cụ kết xuất phân tích GPU.

Hành động kết xuất

Giảm tình trạng vẽ nhiều lần
Giảm thiểu số lần ứng dụng của bạn vẽ lại cùng một pixel trong một khung hình.
Hiệu suất và hệ phân cấp chế độ xem
Hãy đảm bảo bố cục và cách đo lường của bạn đang thực thi hiệu quả, đồng thời tránh trường hợp đánh thuế hai lần.
Phân tích bằng tính năng kết xuất phân tích GPU
Tận dụng công cụ trên thiết bị này để xác định những nút thắt cổ chai có thể làm chậm quá trình kết xuất ứng dụng.