Làm quen với sức khoẻ trên Android

Android Health cung cấp các API sau để tạo ứng dụng sức khoẻ và thể chất trên nhiều hệ số hình dạng: Health ConnectDịch vụ sức khoẻ trên Wear OS. Bạn có thể sử dụng một hoặc cả hai tuỳ chọn này cho trải nghiệm trong ứng dụng.

Trung tâm dành cho nhà phát triển này có hướng dẫn về cách sử dụng cả hai API, đồng thời trỏ đến các tài nguyên khác trên Android để giúp bạn xây dựng ứng dụng sức khoẻ và thể chất.

Đọc và ghi dữ liệu sức khoẻ và thể chất trên thiết bị bằng Health Connect

Health Connect là một nền tảng Android cho phép các ứng dụng sức khoẻ và thể chất lưu trữ và chia sẻ cùng một dữ liệu trên thiết bị trong một hệ sinh thái hợp nhất. Ứng dụng này cũng cung cấp một nơi duy nhất để người dùng kiểm soát những ứng dụng nào có thể đọc cũng như ghi dữ liệu sức khoẻ và thể chất. Health Connect hỗ trợ đọc và ghi hơn 50 loại dữ liệu, từ tốc độ đạp xe đến nhiệt độ cơ thể.

Bạn có thể đã quen thuộc với API Google Fit Android. API này hỗ trợ nhiều thao tác liên quan đến hoạt động thể dục, chẳng hạn như đọc dữ liệu gần như trong quá khứ và dữ liệu trong quá khứ, cũng như ghi lại các hoạt động. API Google Fit Android đã được đánh dấu là không dùng nữa. Bạn có thể thực hiện nhiều thao tác với API Google Fit Android thông qua Health Connect. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng API Google Fit Android, hãy tham khảo hướng dẫn di chuyển để tìm hiểu về các phương án thay thế giúp duy trì các tính năng của ứng dụng. Nếu đang tạo một ứng dụng mới, bạn nên dùng Health Connect.

Làm quen với Health Connect

Truy cập vào dữ liệu cảm biến chất lượng cao thông qua Dịch vụ sức khoẻ trên Wear OS

Dịch vụ sức khoẻ trên Wear OS là một API đóng vai trò trung gian đối với nhiều cảm biến và thuật toán liên quan trên thiết bị Wear OS. API này cung cấp cho các ứng dụng dữ liệu chất lượng cao liên quan đến hoạt động, tập thể dục và sức khoẻ theo cách tiết kiệm pin. Dịch vụ sức khoẻ hoạt động nhất quán trên các thiết bị chạy Wear OS 3 trở lên, nghĩa là bạn chỉ cần viết ứng dụng một lần. Dịch vụ sức khoẻ sẽ đảm nhận việc đảm bảo ứng dụng hoạt động như nhau, bất kể thiết bị là gì.

Làm quen với Dịch vụ sức khoẻ

Android Health trên nhiều thiết bị

Health Connect chỉ hoạt động trên các thiết bị di động Android. Tuy nhiên, nếu có các nguồn dữ liệu khác được kết nối với ứng dụng di động, chẳng hạn như thiết bị đeo, bạn có thể sử dụng ứng dụng di động để hỗ trợ quá trình chuyển dữ liệu từ thiết bị đeo sang Health Connect và tương ứng từ Health Connect sang thiết bị đeo.

Hiện tại, Dịch vụ sức khoẻ chỉ có trên các thiết bị Wear OS chạy Wear OS 3 trở lên. Đối với tất cả các thiết bị khác (bao gồm cả điện thoại), bạn nên tham khảo tài liệu về SensorManager.

Trình quản lý thiết bị đồng hànhkhả năng kết nối Bluetooth là các lựa chọn bổ sung để kết nối các thiết bị đồng hành không chạy Wear OS.

Để lên kế hoạch sử dụng API nào, bạn nên tham khảo hướng dẫn về các loại dữ liệu sau để hiểu dữ liệu bạn có thể đọc được từ Health Connect và dữ liệu bạn có thể dùng Dịch vụ sức khoẻ để đọc trên thiết bị Wear OS:

Các loại dữ liệu của Health Connect

Loại dữ liệu Dịch vụ sức khoẻ

Các trải nghiệm trên nhiều thiết bị hoàn chỉnh nhất sử dụng cả Dịch vụ sức khoẻ và Health Connect để mang lại nhiều giá trị nhất cho người dùng.