Danh sách các loại dữ liệu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Health Connect hỗ trợ hơn 50 loại dữ liệu khác nhau để cho phép người dùng đo mọi thứ từ tốc độ đạp xe đến nhiệt độ cơ thể và hơn thế nữa.

Để xem danh sách đầy đủ các loại dữ liệu được hỗ trợ, vui lòng tham khảo Tài liệu tham khảo về Jetpack.

Các loại dữ liệu Health Connect hỗ trợ dựa trên mức sử dụng phổ biến và để cung cấp nhiều loại dữ liệu nhất có thể. Mục đích của Health Connect là cung cấp lưu trữ và một cái nhìn toàn diện về dữ liệu sức khỏe cũng như thể chất. Trước khi tham chiếu đến tệp đối chiếu Jetpack, lưu ý các loại dữ liệu của Health Connect sẽ thuộc các dạng sau:

 • Hoạt động: Mục này ghi lại mọi hoạt động người dùng thực hiện. Dữ liệu này có thể bao gồm các hoạt động về sức khoẻ và thể chất như chạy hoặc bơi, thiền và ngủ.
 • Đo lường cơ thể: Mục này thu thập dữ liệu phổ biến liên quan đến cơ thể. Dữ liệu này bao gồm hồ sơ ghi lại trọng lượng của người dùng hoặc tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của người dùng cùng nhiều loại dữ liệu khác.
 • Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt: Mục này ghi lại chu kỳ kinh nguyệt và các điểm dữ liệu liên quan, chẳng hạn như kết quả nhị phân của xét nghiệm rụng trứng.
 • Dinh dưỡng: Mục này thu thập các loại dữ liệu về lượng nước và dinh dưỡng. Phần trước thể hiện lượng nước một người dùng đã uống trong một lần uống. Phần sau bao gồm nhiều trường không bắt buộc (từ lượng calo cho đến đường và magiê) ghi lại các chất dinh dưỡng người dùng đã tiêu thụ.
 • Dữ liệu giấc ngủ: Mục này thu thập dữ liệu khoảng thời gian liên quan đến thời lượng và kiểu ngủ của người dùng.
 • Quan trọng: Mục này thu thập thông tin cần thiết về sức khỏe tổng thể của người dùng. Dữ liệu này bao gồm mọi thứ từ đường huyết đến nhiệt độ cơ thể và độ bão hòa oxy trong máu.

Thuộc tính dữ liệu bổ sung

Dữ liệu trong API Health Connect cũng bao gồm các thuộc tính không bắt buộc được mô tả trong danh sách sau đây:

 • Mã số Health Connect: Mỗi điểm dữ liệu được gán một mã nhận dạng duy nhất/tệp tham chiếu UUID. Điều này rất hữu ích cho các hoạt động CRUD chuẩn, chẳng hạn như xoá.
 • Nguồn gốc dữ liệu/Thiết bị: Health Connect lưu trữ thông tin về thiết bị bạn dùng để lấy dữ liệu. Ví dụ: nó cho bạn biết nhà sản xuất và kiểu máy của thiết bị.
 • Mã ứng dụng khách: Để hỗ trợ giải quyết xung đột và giúp đồng bộ hoá dễ dàng hơn, Health Connect cung cấp Mã ứng dụng khách để các ứng dụng khách có thể tham chiếu đến dữ liệu bằng mã của riêng chúng.

Giá trị nhận dạng duy nhất (UID)

Health Connect chỉ định giá trị nhận dạng duy nhất cho các đối tượng dữ liệu mới được chèn. Nhờ đó, bạn có thể xác định đối tượng dữ liệu và phân biệt các đối tượng đó với nhau, đặc biệt khi sử dụng trong yêu cầu đọc, cập nhật hoặc xoá. UID không giống với Mã ứng dụng khách. Mã ứng dụng khách do Ứng dụng khách chỉ định, còn UID do Health Connect chỉ định riêng.

Lưu ý

Bạn cần nhớ các thông tin bổ sung sau đây khi làm việc với UID trong Health Connect:

 • Phiên hoạt động có một UID nhưng dữ liệu trong các phiên đó có UID riêng.
 • UID không gắn hoặc liên quan đến dấu thời gian.
 • Một số trường hợp sử dụng có thể yêu cầu lưu trữ một UID cụ thể trong quy trình làm việc. Ví dụ: truy xuất mục dữ liệu người dùng vừa ghi lại để hiển thị lại cho họ.

Thời gian trong Health Connect

Tất cả dữ liệu được ghi vào Health Connect phải chỉ định thông tin về Chênh lệch múi giờ. Chỉ định Chênh lệch múi giờ cho phép các ứng dụng đọc dữ liệu để biểu thị dữ liệu đó trong thời gian thực. Thời gian thực là thời gian theo giờ địa phương và liên quan đến người dùng, không nhất thiết phải là Giờ phối hợp quốc tế (UTC).

Trong một số ít trường hợp, Chênh lệch múi giờ có thể không được áp dụng. Khi điều này xảy ra, bạn có thể ghi dữ liệu vào Health Connect mà không cần chỉ định thông tin về Chênh lệch múi giờ. Bạn nên tránh sử dụng tính năng này nếu có thể.

Đặt giờ và múi giờ

Chỉ định thông tin về Chênh lệch múi giờ trong khi việc ghi dữ liệu (như đã đề cập trước đó) cung cấp thông tin về múi giờ khi đọc dữ liệu trong Health Connect. Tuy nhiên, việc này có thể không thực hiện được trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi người ghi dữ liệu không cung cấp Chênh lệch múi giờ. Đơn đăng ký của bạn phải được chuẩn bị để xử lý cả hai loại dữ liệu theo cách phù hợp cho những tình huống cụ thể.

Quyền

Trước khi yêu cầu cấp bất kỳ quyền nào, trước tiên, ứng dụng của bạn phải khai báo quyền đó. Hãy xem bảng sau đây để biết danh sách đầy đủ các liên kết từ loại dữ liệu đến quyền.

Đối với phiên bản alpha10 trở lên:

Loại lớp bản ghi Khai báo quyền đọc Khai báo quyền ghi
ActiveCaloriesBurned android.permission.health.READ_ACTIVE_CALORIES_BURNED android.permission.health.WRITE_ACTIVE_CALORIES_BURNED
BasalBodyTemperature android.permission.health.READ_BASAL_BODY_TEMPERATURE android.permission.health.WRITE_BASAL_BODY_TEMPERATURE
BasalMetabolicRate android.permission.health.READ_BASAL_METABOLIC_RATE android.permission.health.WRITE_BASAL_METABOLIC_RATE
BloodGlucose android.permission.health.READ_BLOOD_GLUCOSE android.permission.health.WRITE_BLOOD_GLUCOSE
BloodPressure android.permission.health.READ_BLOOD_PRESSURE android.permission.health.WRITE_BLOOD_PRESSURE
BodyFat android.permission.health.READ_BODY_FAT android.permission.health.WRITE_BODY_FAT
BodyTemperature android.permission.health.READ_BODY_TEMPERATURE android.permission.health.WRITE_BODY_TEMPERATURE
BoneMass android.permission.health.READ_BONE_MASS android.permission.health.WRITE_BONE_MASS
CervicalMucus android.permission.health.READ_CERVICAL_MUCUS android.permission.health.WRITE_CERVICAL_MUCUS
CyclingPedalingCadence android.permission.health.READ_EXERCISE android.permission.health.WRITE_EXERCISE
Distance android.permission.health.READ_DISTANCE android.permission.health.WRITE_DISTANCE
ElevationGained android.permission.health.READ_ELEVATION_GAINED android.permission.health.WRITE_ELEVATION_GAINED
ExerciseSession android.permission.health.READ_EXERCISE android.permission.health.WRITE_EXERCISE
FloorsClimbed android.permission.health.READ_FLOORS_CLIMBED android.permission.health.WRITE_FLOORS_CLIMBED
HeartRate android.permission.health.READ_HEART_RATE android.permission.health.WRITE_HEART_RATE
Height android.permission.health.READ_HEIGHT android.permission.health.WRITE_HEIGHT
Hydration android.permission.health.READ_HYDRATION android.permission.health.WRITE_HYDRATION
LeanBodyMass android.permission.health.READ_LEAN_BODY_MASS android.permission.health.WRITE_LEAN_BODY_MASS
MenstruationFlow android.permission.health.READ_MENSTRUATION android.permission.health.WRITE_MENSTRUATION
MenstruationPeriod android.permission.health.READ_MENSTRUATION android.permission.health.WRITE_MENSTRUATION
Nutrition android.permission.health.READ_NUTRITION android.permission.health.WRITE_NUTRITION
OvulationTest android.permission.health.READ_OVULATION_TEST android.permission.health.WRITE_OVULATION_TEST
OxygenSaturation android.permission.health.READ_OXYGEN_SATURATION android.permission.health.WRITE_OXYGEN_SATURATION
Power android.permission.health.READ_POWER android.permission.health.WRITE_POWER
RespiratoryRate android.permission.health.READ_RESPIRATORY_RATE android.permission.health.WRITE_RESPIRATORY_RATE
RestingHeartRate android.permission.health.READ_RESTING_HEART_RATE android.permission.health.WRITE_RESTING_HEART_RATE
SexualActivity android.permission.health.READ_SEXUAL_ACTIVITY android.permission.health.WRITE_SEXUAL_ACTIVITY
SleepSession android.permission.health.READ_SLEEP android.permission.health.WRITE_SLEEP
SleepStage android.permission.health.READ_SLEEP android.permission.health.WRITE_SLEEP
Speed android.permission.health.READ_SPEED android.permission.health.WRITE_SPEED
StepsCadence android.permission.health.READ_STEPS android.permission.health.WRITE_STEPS
Steps android.permission.health.READ_STEPS android.permission.health.WRITE_STEPS
TotalCaloriesBurned android.permission.health.READ_TOTAL_CALORIES_BURNED android.permission.health.WRITE_TOTAL_CALORIES_BURNED
Vo2Max android.permission.health.READ_VO2_MAX android.permission.health.WRITE_VO2_MAX
Weight android.permission.health.READ_WEIGHT android.permission.health.WRITE_WEIGHT
WheelchairPushes android.permission.health.READ_WHEELCHAIR_PUSHES android.permission.health.WRITE_WHEELCHAIR_PUSHES

Đối với phiên bản alpha09 trở xuống:

Loại lớp bản ghi Khai báo quyền đọc Khai báo quyền ghi
ActiveCaloriesBurned androidx.health.permission.ActiveCaloriesBurned.READ androidx.health.permission.ActiveCaloriesBurned.WRITE
BasalBodyTemperature androidx.health.permission.BasalBodyTemperature.READ androidx.health.permission.BasalBodyTemperature.WRITE
BasalMetabolicRate androidx.health.permission.BasalMetabolicRate.READ androidx.health.permission.BasalMetabolicRate.WRITE
BloodGlucose androidx.health.permission.BloodGlucose.READ androidx.health.permission.BloodGlucose.WRITE
BloodPressure androidx.health.permission.BloodPressure.READ androidx.health.permission.BloodPressure.WRITE
BodyFat androidx.health.permission.BodyFat.READ androidx.health.permission.BodyFat.WRITE
BodyTemperature androidx.health.permission.BodyTemperature.READ androidx.health.permission.BodyTemperature.WRITE
BoneMass (Khối lượng xương) androidx.health.permission.BoneMass.READ androidx.health.permission.BoneMass.WRITE
CervicalMucus (Dịch nhầy cổ tử cung) androidx.health.permission.CervicalMucus.READ androidx.health.permission.CervicalMucus.WRITE
CyclingPedalingCadence (Nhịp đạp xe) androidx.health.permission.CyclingPedalingCadence.READ androidx.health.permission.CyclingPedalingCadence.WRITE
Distance (Khoảng cách) androidx.health.permission.Distance.READ androidx.health.permission.Distance.WRITE
ElevationGained (Độ cao đạt được) androidx.health.permission.ElevationGained.READ androidx.health.permission.ElevationGained.WRITE
ExerciseSession androidx.health.permission.ExerciseSession.READ androidx.health.permission.ExerciseSession.WRITE
FloorsClimbed (Số tầng đã leo) androidx.health.permission.FloorsClimbed.READ androidx.health.permission.FloorsClimbed.WRITE
HeartRate (Nhịp tim) androidx.health.permission.HeartRate.READ androidx.health.permission.HeartRate.WRITE
Height (Chiều cao) androidx.health.permission.Height.READ androidx.health.permission.Height.WRITE
Hydration androidx.health.permission.Hydration.READ androidx.health.permission.Hydration.WRITE
LeanBodyMass (Khối lượng cơ thể trừ chất béo) androidx.health.permission.LeanBodyMass.READ androidx.health.permission.LeanBodyMass.WRITE
MenstruationFlow (Chu kỳ kinh nguyệt) androidx.health.permission.MenstruationFlow.READ androidx.health.permission.MenstruationFlow.WRITE
Nutrition (Dinh dưỡng) androidx.health.permission.Nutrition.READ androidx.health.permission.Nutrition.WRITE
OvulationTest (Kiểm tra sự rụng trứng) androidx.health.permission.OvulationTest.READ androidx.health.permission.OvulationTest.WRITE
OxygenSaturation (Độ bão hoà oxy) androidx.health.permission.OxygenSaturation.READ androidx.health.permission.OxygenSaturation.WRITE
Power (Sức mạnh) androidx.health.permission.Power.READ androidx.health.permission.Power.WRITE
RespiratoryRate (Nhịp thở) androidx.health.permission.RespiratoryRate.READ androidx.health.permission.RespiratoryRate.WRITE
RestingHeartRate (Chỉ số sức khoẻ) androidx.health.permission.RestingHeartRate.READ androidx.health.permission.RestingHeartRate.WRITE
SexualActivity (Hoạt động tình dục) androidx.health.permission.SexualActivity.READ androidx.health.permission.SexualActivity.WRITE
SleepSession (Giấc ngủ) androidx.health.permission.SleepSession.READ androidx.health.permission.SleepSession.WRITE
SleepStage (Giai đoạn giấc ngủ) androidx.health.permission.SleepSession.READ androidx.health.permission.SleepSession.WRITE
Speed (Tốc độ) androidx.health.permission.Speed.READ androidx.health.permission.Speed.WRITE
StepsCadence (Nhịp độ bước chân) androidx.health.permission.StepsCadence.READ androidx.health.permission.StepsCadence.WRITE
Steps androidx.health.permission.Steps.READ androidx.health.permission.Steps.WRITE
TotalCaloriesBurned androidx.health.permission.TotalCaloriesBurned.READ androidx.health.permission.TotalCaloriesBurned.WRITE
Vo2Max (Tốc độ tiêu thụ oxy tối đa) androidx.health.permission.Vo2Max.READ androidx.health.permission.Vo2Max.WRITE
Weight androidx.health.permission.Weight.READ androidx.health.permission.Weight.WRITE
WheelchairPushes (Số lần đẩy xe lăn) androidx.health.permission.WheelchairPushes.READ androidx.health.permission.WheelchairPushes.WRITE