Platform mimarisini inceleyin

Health Connect, istemci uygulamaları ile Health Connect API arasında hızlı ve rahat entegrasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Aşağıdaki şemada, SDK katmanı ve IPC (Inter-Process Communication) aracılığıyla bir istemci uygulaması ile Health Connect API arasındaki entegrasyon gösterilmektedir:

mimari

Mimari bileşenler

1. Yazılım geliştirme kiti

SDK, istemci uygulamasının Health Connect APK'sı ile IPC üzerinden iletişim kurmasını sağlar.

2. İstemci uygulaması

İstemci uygulamaları, Health Connect ile entegrasyon sağlamak için SDK'yı sağlık ve fitness uygulamalarına bağlar. Bu sayede Health Connect API ile etkileşimi kolaylaştıran bir API yüzeyi sağlanır.

3. Health Connect APK'sı

Health Connect APK'sı, Health Connect API'nin ana maddesidir ve bu APK'nın hem İzin Yönetimi hem de Veri Yönetimi bileşenlerini içerir. Health Connect APK'sı doğrudan kullanıcının cihazında kullanılabilir.

4. İzin yönetimi

Health Connect'te, uygulamaların veri görüntülemek için kullanıcıdan izin istediği bir kullanıcı arayüzü bulunur.

Ayrıca mevcut kullanıcı izinlerinin bir listesini sunarak kullanıcıların birden fazla uygulamadaki verilere erişimi kolayca kontrol etmesini sağlar.

5. Veri yönetimi

Health Connect, kayıtlı verilere genel bakış sunan bir kullanıcı arayüzü sunar. Bu verilere kullanıcının adım sayısı, döngü hızı, nabız veya desteklenen diğer veri türleri gösterilebilir.