Hoạt động phân phối trên Google Play

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Google Play giúp bạn quản lý việc phân phối ứng dụng thông qua những tính năng cho phép bạn kiểm soát những người dùng nào có thể tải ứng dụng xuống, cũng như cung cấp các phiên bản riêng biệt của ứng dụng dựa trên một số đặc điểm nhất định, ví dụ như phiên bản của nền tảng.

 

Lọc thiết bị

Đảm bảo ứng dụng tiếp cận người dùng phù hợp bằng cách lọc nhiều đặc điểm (chẳng hạn như phiên bản nền tảng và tính năng phần cứng).

Tìm hiểu thêm »

Hỗ trợ nhiều APK

Phân phối APK khác nhau dựa trên nhiều thuộc tính, chẳng hạn như phiên bản nền tảng, kích thước màn hình và hỗ trợ nén kết cấu GLES.

Tìm hiểu thêm »

Tệp mở rộng APK

Sử dụng dịch vụ phân phối nội dung của Google bằng cách cung cấp miễn phí tối đa 4 GB tài sản. Cung cấp cho người dùng đồ hoạ có độ chân thực cao, tệp nội dung nghe nhìn hoặc các tài sản lớn khác mà ứng dụng yêu cầu.

Tìm hiểu thêm ».

Cấp phép ứng dụng

Bảo vệ luồng doanh thu và tích hợp chính sách sử dụng vào ứng dụng.

Tìm hiểu thêm ».

API Nhà phát triển Google Play

Tích hợp hoạt động xuất bản với quy trình quản lý phát hành.

Tìm hiểu thêm ».