Phân phối ứng dụng của bạn trên các nền tảng thích hợp của Android

Việc phát hành trên Google Play giúp ứng dụng của bạn có sẵn cho điện thoại thông minh và máy tính bảng. Để giúp đối tượng cụ thể và người dùng nền tảng Android khác có thể phát hiện ứng dụng của bạn, hãy chọn các tùy chọn phù hợp trên trang Giá cả và phân phối trong Google Play Console.

Cách phân phối tới nền tảng phù hợp

 • Trong trang Giá cả và phân phối của ứng dụng, hãy chỉ định ứng dụng là miễn phí hay phải trả phí và chọn quốc gia mà ứng dụng sẽ được phân phối tới.
 • Sau đó, bạn có một số lựa chọn chọn tham gia để Google Play có thể cung cấp ứng dụng của bạn cho các thiết bị và chương trình cụ thể:
  • Android Wear: Ứng dụng đã phê duyệt sẽ nhận được một huy hiệu Android Wear trên Google Play và được đưa vào bộ sưu tập Android Wear.
  • Android TV: Ứng dụng đã phê duyệt sẽ được bao gồm trên cửa hàng Play dành cho Android TV. Sau khi chọn tham gia, bạn cũng có thể thêm ảnh chụp màn hình dành riêng cho TV vào danh sách cửa hàng Play của bạn.
  • Android Auto: Sau khi xem xét mức độ tuân thủ nguyên tắc tránh mất tập trung khi lái xe cũng như tiêu chí về chất lượng và kỹ thuật, các ứng dụng được phê duyệt sẽ xuất hiện trên Google Play.
  • Daydream: Các ứng dụng độc lập được phê duyệt cho Daydream sẽ giúp người dùng Daydream dễ khám phá hơn trên Google Play và sẽ xuất hiện trong VR Cửa hàng Play.
  • Thiết kế cho gia đình: Ngoài Cửa hàng Google Play, ứng dụng được phê duyệt còn xuất hiện trong trải nghiệm tìm kiếm và duyệt thân thiệt với gia đình của Google Play.
  • Managed Google Play: Các ứng dụng miễn phí được cung cấp tự động cho những quản trị viên CNTT quản lý Google Play cho khách hàng doanh nghiệp và giáo dục. Ứng dụng phải trả phí có thể được cung cấp sau khi chọn tham gia và đồng ý với Phụ lục Managed Google Play trong Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển.
  • Google Play for Education: Sau khi chấp nhận Phụ lục Google Play for Education, bạn có thể chọn đưa ứng dụng vào phần "Đề xuất cho nhà giáo dục" của Google Play for Education. Hiện tại, chỉ có các trường K-12 tại Hoa Kỳ mới được hỗ trợ.
 • Khai báo nếu ứng dụng của bạn có chứa quảng cáo. Nếu ứng dụng của bạn có chứa quảng cáo được phân phối thông qua mạng quảng cáo của bên thứ ba, quảng cáo hiển thị hình ảnh, quảng cáo gốc hoặc quảng cáo biểu ngữ, bạn phải khai báo điều này. Sau đó, ứng dụng của bạn sẽ hiển thị nhãn "Chứa quảng cáo" trên danh sách cửa hàng của ứng dụng.
 • Trong khi ứng dụng của bạn đang được xem xét, ứng dụng sẽ có sẵn cho điện thoại thông minh và máy tính bảng trên Google Play (không bao gồm các ứng dụng Android Auto không khả dụng với bất cứ ai cho đến khi được phê duyệt). Trang Giá cả và phân phối hiển thị trạng thái xem xét ứng dụng của bạn và thông báo cho bạn về mọi bước bạn cần phải thực hiện.