Bluetooth izinleri

Uygulamanızda Bluetooth özelliklerini kullanmak için çeşitli izinleri beyan etmeniz gerekir. Ayrıca, uygulamanızın Bluetooth klasik veya Bluetooth Düşük Enerji (BDE) desteği gerekip gerekmediğini belirtmeniz gerekir. Uygulamanız Bluetooth klasik veya BDE gerektirmiyorsa ancak yine de bu teknolojilerden yararlanabiliyorsa çalışma zamanında kullanılabilirliği kontrol edebilirsiniz.

İzinleri bildirme

Uygulamanızda beyan ettiğiniz izin grubu, uygulamanızın hedef SDK sürümüne bağlıdır.

Android 12 veya sonraki sürümleri hedefleme

Not: Companion Device Manager (CDM), bu bölümde açıklanan izinlerle karşılaştırıldığında, Android 8.0 (API düzeyi 26) ve sonraki sürümlerde tamamlayıcı cihazlara bağlanma konusunda daha kolay bir yöntem sunar. CDM sistemi, uygulamanız adına bir eşleme kullanıcı arayüzü sağlar ve konum izinleri gerektirmez.

Eşleme ve bağlanma deneyimi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyorsanız bu bölümde açıklanan izinleri kullanın.

Bluetooth izinleri iletişim kutusu
Kullanıcıdan uygulamanın yakındaki cihazları keşfetmesi, tanıtması ve bu cihazlara bağlanması için izin isteyen sistem izinleri iletişim kutusu.

Uygulamanız Android 12 (API düzeyi 31) veya sonraki sürümleri hedefliyorsa uygulamanızın manifest dosyasında aşağıdaki izinleri beyan edin:

 1. Uygulamanız BDE çevre birimleri gibi Bluetooth cihazları arıyorsa BLUETOOTH_SCAN iznini beyan edin.
 2. Uygulamanız geçerli cihazı diğer Bluetooth cihazlara bulunabilir hale getiriyorsa BLUETOOTH_ADVERTISE iznini beyan edin.
 3. Uygulamanız zaten eşlenmiş Bluetooth cihazlarla iletişim kuruyorsa BLUETOOTH_CONNECT iznini beyan edin.
 4. Eski Bluetooth ile ilgili izin beyanlarınız için android:maxSdkVersion değerini 30 olarak ayarlayın. Bu uygulama uyumluluğu adımı, sistemin uygulamanıza yalnızca Android 12 veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlara yüklendiğinde ihtiyaç duyduğu Bluetooth izinlerini vermesine yardımcı olur.
 5. Uygulamanız fiziksel konum elde etmek için Bluetooth tarama sonuçlarını kullanıyorsa ACCESS_FINE_LOCATION iznini beyan edin. Aksi takdirde, uygulamanızın fiziksel konum elde etmediğini iddia edebilirsiniz.

BLUETOOTH_ADVERTISE, BLUETOOTH_CONNECT ve BLUETOOTH_SCAN izinleri çalışma zamanı izinleridir. Bu nedenle, Bluetooth cihazları arayabilmek, bir cihazı diğer cihazlar tarafından bulunabilir hale getirmek veya zaten eşlenmiş Bluetooth cihazlarla iletişim kurmak için uygulamanızda açıkça kullanıcı onayı talep etmeniz gerekir. Uygulamanız bu izinlerden en az birini istediğinde, sistem kullanıcıdan uygulamanızın Şekil 1'de gösterildiği gibi Yakındaki cihazlar'a erişmesine izin vermesini ister.

Aşağıdaki kod snippet'i, uygulamanızın Android 12 veya sonraki bir sürümünü hedefliyorsa Bluetooth ile ilgili izinleri nasıl beyan edeceğinizi gösterir.

<manifest>
  <!-- Request legacy Bluetooth permissions on older devices. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"
           android:maxSdkVersion="30" />
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"
           android:maxSdkVersion="30" />

  <!-- Needed only if your app looks for Bluetooth devices.
     If your app doesn't use Bluetooth scan results to derive physical
     location information, you can
     <a href="#assert-never-for-location">strongly assert that your app
     doesn't derive physical location</a>. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN" />

  <!-- Needed only if your app makes the device discoverable to Bluetooth
     devices. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE" />

  <!-- Needed only if your app communicates with already-paired Bluetooth
     devices. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" />

  <!-- Needed only if your app uses Bluetooth scan results to derive physical location. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
  ...
</manifest>

Uygulamanızın fiziksel konum elde etmediğini iddia etmek

Uygulamanız fiziksel konum elde etmek için Bluetooth tarama sonuçlarını kullanmıyorsa uygulamanızın fiziksel konum belirlemek için Bluetooth izinlerini hiçbir zaman kullanmadığına dair güçlü bir iddiada bulunabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. BLUETOOTH_SCAN izin beyanınıza android:usesPermissionFlags özelliğini ekleyin ve bu özelliğin değerini neverForLocation olarak ayarlayın.

 2. Uygulamanız için konum bilgisi gerekli değilse uygulamanızın manifest dosyasından ACCESS_FINE_LOCATION iznini kaldırın.

Aşağıdaki kod snippet'i, uygulamanızın manifest dosyasını nasıl güncelleyeceğinizi gösterir:

<manifest>
  <!-- Include "neverForLocation" only if you can strongly assert that
     your app never derives physical location from Bluetooth scan results. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN"
           android:usesPermissionFlags="neverForLocation" />

  <!-- Not needed if you can strongly assert that your app never derives
     physical location from Bluetooth scan results and doesn't need location
     access for any other purpose. -->
  <strike><uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /></strike>
  ...
</manifest>

Android 11 veya önceki sürümleri hedefleme

Uygulamanız Android 11 (API düzeyi 30) veya önceki sürümleri hedefliyorsa uygulamanızın manifest dosyasında aşağıdaki izinleri beyan edin:

 • BLUETOOTH, bağlantı isteğinde bulunma, bağlantıyı kabul etme ve veri aktarma gibi herhangi bir Bluetooth klasik veya BDE iletişimini gerçekleştirmek için gereklidir.
 • ACCESS_FINE_LOCATION gereklidir. Çünkü Android 11 ve önceki sürümlerde, kullanıcının konumu hakkında bilgi toplamak için Bluetooth taraması kullanılabilir.

Konum izinleri çalışma zamanı izinleri olduğundan, manifest dosyanızda beyan ederek bu izinleri çalışma zamanında istemeniz gerekir.

Yerel Bluetooth cihazları keşfedin

Uygulamanızın cihaz bulmayı başlatmasını veya Bluetooth ayarlarını manipüle etmesini istiyorsanız BLUETOOTH_ADMIN iznini beyan etmeniz gerekir. Çoğu uygulama, bu izne yalnızca yerel Bluetooth cihazları keşfetmek için ihtiyaç duyar. Uygulama, kullanıcı isteği üzerine Bluetooth ayarlarını değiştiren bir "güç yöneticisi" olmadığı sürece bu iznin verdiği diğer özellikleri kullanmayın. Uygulama manifest dosyanızda izni beyan edin. Örneğin:

<manifest>
...
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
...
</manifest>

Uygulamanız bir hizmeti destekliyorsa ve Android 10 (API düzeyi 29) veya Android 11'de çalışabiliyorsa Bluetooth cihazları keşfetmek için ACCESS_BACKGROUND_LOCATION iznini de beyan etmeniz gerekir. Bu şart hakkında daha fazla bilgi için Arka planda konuma erişme bölümüne bakın.

Aşağıdaki kod snippet'inde ACCESS_BACKGROUND_LOCATION izninin nasıl beyan edileceği gösterilmektedir:

<manifest>
...
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION" />
...
</manifest>

Uygulama izinlerini beyan etme hakkında daha fazla bilgi için <uses-permission> referansına bakın.

Bluetooth özelliği kullanımını belirtin

Bluetooth, uygulamanızın önemli bir parçasıysa manifest dosyanıza bu gerekliliği belirten işaretler ekleyebilirsiniz. <uses-feature> öğesi, uygulamanızın kullandığı donanım türünü ve bunun gerekli olup olmadığını belirtmenize olanak tanır.

Bu örnekte, uygulamanız için Bluetooth klasik gerektiğini nasıl belirteceğiniz gösterilmektedir.

<uses-feature android:name="android.hardware.bluetooth" android:required="true"/>

Uygulamanızda Bluetooth Düşük Enerji kullanılıyorsa şunları kullanabilirsiniz:

<uses-feature android:name="android.hardware.bluetooth_le" android:required="true"/>

Özelliğin uygulamanız için gerekli olduğunu söylerseniz Google Play Store, uygulamanızı bu özelliğe sahip olmayan cihazlardaki kullanıcılardan gizler. Bu nedenle, gerekli özelliği yalnızca uygulamanız bu özellik olmadan çalışamadığında true olarak ayarlamalısınız.

Çalışma zamanında özellik kullanılabilirliğini kontrol etme

Uygulamanızın Bluetooth klasik veya BDE'yi desteklemeyen cihazlarda kullanılabilmesi için yine de uygulamanızın manifest dosyasına <uses-feature> öğesini dahil etmeniz, ancak required="false" olarak ayarlamanız gerekir. Ardından, çalışma zamanında PackageManager.hasSystemFeature() kullanarak özellik kullanılabilirliğini belirleyebilirsiniz:

Kotlin

// Check to see if the Bluetooth classic feature is available.
val bluetoothAvailable = packageManager.hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_BLUETOOTH)

// Check to see if the BLE feature is available.
val bluetoothLEAvailable = packageManager.hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_BLUETOOTH_LE)

Java

// Use this check to determine whether Bluetooth classic is supported on the device.
// Then you can selectively disable BLE-related features.
boolean bluetoothAvailable = getPackageManager().hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_BLUETOOTH);

// Use this check to determine whether BLE is supported on the device. Then
// you can selectively disable BLE-related features.
boolean bluetoothLEAvailable = getPackageManager().hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_BLUETOOTH_LE);