Android 11 – Tuần 7 – Công cụ cho nhà phát triển

Tìm hiểu các công cụ cho nhà phát triển có trong phiên bản Android Studio mới nhất.

 

Tìm hiểu về các công cụ cho nhà phát triển trong Android Studio

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu các công cụ cho nhà phát triển có trong phiên bản Android Studio mới nhất.

Tính năng mới trong Công cụ thiết kế

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu nội dung cập nhật về các công cụ thiết kế trong Android Studio.

Khắc phục các vấn đề về giao diện người dùng bằng Layout Inspector (Trình kiểm tra bố cục)

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu cách khắc phục các vấn đề về giao diện người dùng bằng Layout Inspector (Trình kiểm tra bố cục) đã được cập nhật trong Android Studio 4.0.

Hỗ trợ điều hướng Dagger và Hilt trong Android Studio

Không bắt buộc

Tìm hiểu cách để điều hướng Dagger và Hilt dễ dàng trong Android Studio 4.1 và 4.2.

Tìm hiểu bản dựng với Trình phân tích bản dựng

Không bắt buộc

Tìm hiểu cách tìm và khắc phục sự cố nút thắt cổ chai trong quá trình xây dựng phát triển ứng dụng.

Phát triển cho Android 11 bằng Trình mô phỏng Android

Không bắt buộc

Tìm hiểu cách kiểm tra và xác thực việc tương thích của ứng dụng với Android Foldable và hỗ trợ kết nối 5G bằng Trình mô phỏng Android.

Khắc phục các vấn đề về hiệu suất với Android Studio

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu cách khắc phục các vấn đề về hiệu suất bằng tính năng Theo dõi hệ thống trong Android Studio.

Tính năng mới trong Công cụ dành cho nhà phát triển Android

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu về cách tất cả các công cụ mới nhất dành cho nhà phát triển liên kết với nhau để tăng tốc độ phát triển ứng dụng.

Android 11 – Tuần 7 – Bài kiểm tra về Công cụ cho nhà phát triển

Kiểm tra kiến thức của bạn về các công cụ dành cho nhà phát triển có trong Android Studio.