Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bài kiểm tra về công cụ cho nhà phát triển Android

  1. Đúng hay sai? Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng Theo dõi hệ thống từ dòng lệnh.
  2. Điền vào chỗ trống

    Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

    Layout Inspector đã cập nhật giới thiệu khả năng hiển thị hệ phân cấp chế độ dưới góc nhìn ___.

  3. Khác với phương thức Java hoặc dấu vết hàm C/C++, ___ thu thập các hoạt động trên thiết bị (ví dụ: lập lịch lõi CPU) và quy trình hệ thống (ví dụ: SurfaceFlinger).
  4. Với một lớp mà Dagger có thể ___, nếu bạn nhấp vào biểu tượng định hướng có mũi tên lên của phần phụ thuộc, hãy chuyển đến phương thức sẽ cho Dagger biết cách ___ loại đó.