Xây dựng ứng dụng dùng Android Enterprise

Tìm hiểu về các giải pháp quản lý mà Android Enterprise cung cấp.

 

Android Enterprise là gì?

Video

Tìm hiểu về Android Enterprise và tác dụng của Android Enterprise đối với doanh nghiệp của bạn.

Xây dựng ứng dụng dành cho hồ sơ công việc

Video

Tìm hiểu cách hồ sơ công việc Android tách riêng các ứng dụng và dữ liệu công việc với ứng dụng cũng như dữ liệu cá nhân khi thiết bị cá nhân được đưa vào sử dụng cho công việc.

Xây dựng một ứng dụng chạy trên hồ sơ công việc

Lớp học mã

Tìm hiểu cách tạo và sửa đổi ứng dụng nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng khi được cài đặt trên thiết bị có hồ sơ công việc.

Ứng dụng có cấu hình được quản lý

Video

Tìm hiểu cách cấu hình được quản lý (trước đây gọi là quy tắc hạn chế của ứng dụng) cho phép quản trị viên CNTT của doanh nghiệp chỉ định các chế độ cài đặt cho ứng dụng từ xa.

Mã hoá dữ liệu trên Android

Video

Tìm hiểu cách sử dụng Jetpack Security để thêm một lớp bảo mật và lớp bảo vệ dữ liệu cho ứng dụng.

Thiết kế ứng dụng dành cho doanh nghiệp để mang đến trải nghiệm tuyệt vời

Video

Tìm hiểu tác dụng của thiết kế tốt trong việc nắm bắt trải nghiệm của người dùng trên sản phẩm dành cho doanh nghiệp, từ đó hướng dẫn người dùng qua các thao tác.

Bắt đầu phát hành ứng dụng dành cho doanh nghiệp

Tìm hiểu các chiến lược phát hành ứng dụng dành cho doanh nghiệp trên Google Play.

Bài kiểm tra về Xây dựng ứng dụng dùng Android Enterprise

Kiểm tra kiến thức về Android Enterprise và nhận huy hiệu.