Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Lấy hoạt động đầu vào của người dùng trong ứng dụng: Phần 2.

Trau chuốt thêm cho phần hình ảnh của ứng dụng Tính tiền boa để cải thiện trải nghiệm người dùng.

 

Thay đổi giao diện ứng dụng

Lớp học mã

Chọn màu cho ứng dụng và áp dụng nhất quán trong ứng dụng bằng cách sử dụng các giao diện (theme).

Thay đổi biểu tượng ứng dụng

Lớp học mã

Thay đổi biểu tượng trình chạy cho ứng dụng nhờ sự trợ giúp của Công cụ tạo tài sản hình ảnh (Image Asset Studio) trong Android Studio.

Tạo ra trải nghiệm người dùng chỉn chu hơn

Lớp học mã

Cập nhật ứng dụng tính tiền boa để trở nên chuyên nghiệp và chỉn chu hơn bằng cách làm theo các nguyên tắc của Material Design cũng như các phương pháp hay nhất để phát triển giao diện người dùng.

Viết chương trình kiểm thử đo lường

Lớp học mã

Tìm hiểu về kiểm thử đo lường, cách viết chương trình kiểm thử đo lường cũng như cách chạy các kiểm thử này.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức về hệ thống xây dựng Gradle, biểu tượng ứng dụng và giao diện để nhận được huy hiệu cho nội dung Lấy hoạt động đầu vào của người dùng trong ứng dụng: Phần 2.