Lấy hoạt động đầu vào của người dùng trong ứng dụng: Phần 1

Nội dung này đã quá cũ và không còn được cập nhật. Thay vào đó, vui lòng truy cập vào khoá học Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose để biết các phương pháp mới nhất được đề xuất. Lộ trình này sẽ ngừng hoạt động vào tháng 12 năm 2023.

 

Chào mừng bạn đến với Bài 2: Bố cục

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu về 2 ứng dụng bạn sẽ xây dựng trong bài học này để nâng cao kiến thức về bố cục của giao diện người dùng trong Android.

Giới thiệu về ứng dụng tính tiền boa

Video Không bắt buộc

Xem nhanh ứng dụng tính tiền boa mà bạn sẽ phát triển trong lộ trình này.

Lớp và tính kế thừa trong Kotlin

Lớp học mã

Để xây dựng được những ứng dụng phức tạp hơn, bạn cần nắm rõ hơn cách hoạt động của các lớp và tính kế thừa, rồi từ đó sử dụng hết các tính năng trên nền tảng Android.

Tạo bố cục trong XML cho Android

Lớp học mã

Tìm hiểu về các thành phần mới trên giao diện người dùng, chẳng hạn như trường văn bản có thể chỉnh sửa, nút chọn và nút chuyển để tạo bố cục cho ứng dụng tính tiền boa. Thay vì dùng Layout Editor trong Android Studio, bạn sẽ chỉnh sửa bố cục của ứng dụng trong XML.

Tính tiền boa

Lớp học mã

Hãy tìm hiểu cách viết mã Kotlin để tương tác với các phần tử trên giao diện người dùng trong ứng dụng tính tiền boa nhằm tính khoản tiền boa này. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách xử lý các trường hợp hiếm gặp trong ứng dụng để cải thiện hiệu quả hoạt động của ứng dụng.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn về tính kế thừa và bố cục của lớp trong XML để giành được huy hiệu "Get user input in an app: Part 1" (Lấy hoạt động đầu vào của người dùng trong ứng dụng: Phần 1).