Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tạo ứng dụng Android đầu tiên của bạn

Tìm hiểu cách tạo ứng dụng Android bằng Android Studio trong lộ trình giới thiệu này.

 

Giới thiệu về Android Studio

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu về Android Studio và cách sử dụng môi trường này để xây dựng ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy tài liệu chính thức tại https://developer.android.com/studio/intro

Tải xuống và cài đặt Android Studio

Lớp học mã

Tải xuống và cài đặt Android Studio, môi trường phát triển Android của Google.

Tạo và chạy ứng dụng Android đầu tiên

Lớp học mã

Xây dựng ứng dụng Android đầu tiên trong Kotlin bằng Android Studio.

Chạy ứng dụng trên thiết bị di động

Lớp học mã Không bắt buộc

Tìm hiểu cách thiết lập thiết bị Android và cách chạy ứng dụng Android trên thiết bị đó.

Tìm hiểu thông tin cơ bản về kiểm thử trong Android

Lớp học mã

Tìm hiểu về kiểm thử tự động trong Android và vị trí để tìm những hoạt động này trong một dự án Android.

Đố vui

Kiểm tra kiến thức của bạn về Android Studio và nhận huy hiệu Android Studio.