Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tạo bố cục cơ bản

Tìm hiểu cách thêm hình ảnh và văn bản vào ứng dụng Android.

 

Thiết kế ứng dụng Thiệp sinh nhật

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu các công cụ bạn sẽ sử dụng để bắt đầu phát triển ứng dụng.

Tạo ứng dụng Thiệp sinh nhật

Lớp học mã

Sử dụng Layout Editor trong Android Studio để tạo một ứng dụng Android hiển thị văn bản.

Thêm hình ảnh vào ứng dụng Android

Lớp học mã

Tìm hiểu cách dùng ImageView để thêm và hiển thị hình ảnh trong ứng dụng.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức cơ bản về bố cục và đạt được huy hiệu Bố cục cơ bản.