Android Gradle eklentisi 8.4 sürüm notları

JCenter deposu 31 Mart 2021'de salt okunur hale geldi. Daha fazla bilgi için JCenter hizmet güncellemesi bölümüne bakın.

Android Studio derleme sistemi Gradle'a dayanır ve Android Gradle eklentisi, Android uygulamaları oluşturmaya özel çeşitli özellikler ekler. Android Gradle eklentisi (AGP) genellikle Android Studio ile düzenli olarak güncellense de eklenti (ve Gradle sisteminin geri kalanı) Android Studio'dan bağımsız olarak çalışabilir ve ayrı olarak güncellenebilir.

Bu sayfada, Gradle araçlarınızı nasıl güncel tutacağınız ve son güncellemelerdeki yenilikler açıklanmaktadır. Eski Android Gradle eklentilerinin sürümleriyle ilgili sürüm notları için geçmiş sürüm notlarına bakın.

Android Gradle eklentisinin bu sürümünde nelerin düzeltildiğini görmek için kapatılan sorunlara göz atın.

Android Gradle eklentisinde yakında yapılacak zarar verici değişikliklerin üst düzey bir özeti için Android Gradle eklentisi yol haritasını inceleyin.

Android derlemelerinizi Gradle ile yapılandırmayla ilgili ayrıntılar için aşağıdaki sayfalara bakın:

Gradle derleme sistemi hakkında daha fazla bilgi için Gradle kullanıcı kılavuzuna bakın.

Android Gradle eklentisini güncelleyin

Android Studio'yu güncellerken Android Gradle eklentisini mevcut en yeni sürüme otomatik olarak güncellemeniz istenebilir. Güncellemeyi kabul edebilir veya projenizin derleme gereksinimlerine göre manuel olarak bir sürüm belirtebilirsiniz.

Eklenti sürümünü, Android Studio'daki Dosya > Proje Yapısı > Proje menüsünde veya üst düzey build.gradle.kts dosyasında belirtebilirsiniz. Eklenti sürümü, ilgili Android Studio projesinde yerleşik olarak bulunan tüm modüller için geçerlidir. Aşağıdaki örnekte, eklenti build.gradle.kts dosyasından 8.4.0 sürümüne ayarlanmaktadır:

Kotlin

plugins {
  id("com.android.application") version "8.4.0" apply false
  id("com.android.library") version "8.4.0" apply false
  id("org.jetbrains.kotlin.android") version "1.9.23" apply false
}

Modern

plugins {
  id 'com.android.application' version '8.4.0' apply false
  id 'com.android.library' version '8.4.0' apply false
  id 'org.jetbrains.kotlin.android' version '1.9.23' apply false
}

Dikkat: Sürüm numaralarında 'com.android.tools.build:gradle:8.4.+' gibi dinamik bağımlılıklar kullanmamalısınız. Bu özelliğin kullanılması, beklenmedik sürüm güncellemelerine ve sürüm farklılıklarını çözmede zorluklara neden olabilir.

Belirtilen eklenti sürümü indirilmemişse Gradle, projenizi bir sonraki derlediğinizde indirir veya Android Studio menü çubuğundan Dosya > Projeyi Gradle Dosyalarıyla Senkronize Et'i tıklayın.

Gradle'ı güncelle

Android Studio'yu güncellerken Gradle'ı mevcut en son sürüme güncellemeniz istenebilir. Güncellemeyi kabul edebilir veya projenizin derleme gereksinimlerine göre manuel olarak bir sürüm belirtebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, Android Gradle eklentisinin her sürümü için hangi Gradle sürümünün gerekli olduğu listelenmektedir. En iyi performans için hem Gradle'ın hem de eklentinin mümkün olan en son sürümünü kullanmalısınız.

Eklenti sürümüGereken minimum Gradle sürümü
8,48,6
8,38,4
8,28,2
8.18.0
8.08.0
7,47,5

Eski sürümler

Eklenti sürümüGerekli Gradle sürümü
7,37,4
7,27.3.3
7.17,2
7,07,0
4.2.0 ve üzeri6.7.1
4.1.0 ve üzeri6,5 ve üzeri
4.0.0 ve üzeri6.1.1 ve üzeri
3.6.0 - 3.6.45.6.4 ve üzeri
3,5,0 - 3,5,45.4.1 ve üzeri
3.4.0 - 3.4.35.1.1 ve üzeri
3.3.0 - 3.3.34.10.1 ve üzeri
3.2.0 - 3.2.14.6 ve üzeri
3.1.0 ve üzeri4.4 ve üzeri
3.0.0 ve üzeri4.1 ve üzeri
2.3.0 ve üzeri3,3 ve üzeri
2.1.3 - 2.2.32.14.1 - 3,5
2.0.0 - 2.1.22,10 - 2:13
1,5,02.2.1 - 2.13
1.2.0 - 1.3.12,2,1 - 2,9
1.0.0 - 1.1.32.2.1 - 2,3

Android Studio'daki Dosya > Proje Yapısı > Proje menüsünden Gradle sürümünü belirtebilir veya komut satırını kullanarak Gradle sürümünüzü güncelleyebilirsiniz. Tercih edilen yol, gradlew komut dosyalarını güncelleyen Gradle Wrapper komut satırı aracını kullanmaktır. Aşağıdaki örnekte, Gradle Wrapper kullanılarak Gradle sürümü 8.4 olarak ayarlanmaktadır. Hem Gradle'ı hem de Gradle Sarmalayıcı'yı yükseltmek için bu komutu iki kez çalıştırmanız gerektiğini unutmayın (daha fazla bilgi için Gradle Wrapper'ı Yükseltme konusuna bakın).

gradle wrapper --gradle-version 8.4

Ancak AGP'yi yeni güncellediyseniz ve güncel Gradle sürümüyle uyumlu değilse bu işlem bazı durumlarda başarısız olabilir. Bu durumda, gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties dosyasındaki Gradle dağıtım referansını düzenlemeniz gerekir. Aşağıdaki örnekte Gradle sürümü gradle-wrapper.properties dosyasında 8.4 olarak ayarlanmaktadır.

...
distributionUrl = https\://services.gradle.org/distributions/gradle-8.4-bin.zip
...

Android Gradle eklentisi ve Android Studio uyumluluğu

Android Studio derleme sistemi Gradle'a dayanır ve Android Gradle eklentisi (AGP), Android uygulamaları oluşturmaya özel çeşitli özellikler ekler. Aşağıdaki tabloda, Android Studio'nun her sürümü için hangi AGP sürümünün gerektiği listelenmektedir.

Android Studio sürümü Gerekli AGP sürümü
Koala | 1.1.2024 3,2-8,5
Denizanası | 1.3.2023 3,2-8,4
İguana | 1.2.2023 3,2-8,3
Kirpi | 1.1.2023 3,2-8,2
Zürafa | 1.3.2022 3,2-8,1
Flamingo | 1.2.2022 3,2-8,0

Eski sürümler

Android Studio sürümü Gerekli AGP sürümü
Elektrikli Yılan balığı | 1.1.2022 3,2-7,4
Yunus | 1.3.2021 3,2-7,3
Sincap | 1.2.2021 3,2-7,2
Yaban Arısı | 1.1.2021 3,2-7,1
Kutup Tilkisi | 1 Mart 2020 3,1-7,0

Android Gradle eklentisindeki yenilikler hakkında bilgi edinmek için Android Gradle eklentisi sürüm notlarına bakın.

Android API düzeyi için araçların minimum sürümleri

Belirli bir API düzeyini destekleyen minimum Android Studio ve AGP sürümleri vardır. Android Studio veya AGP'nin, projenizin targetSdk ya da compileSdk programının gerektirdiğinden daha eski sürümlerinin kullanılması, beklenmedik sorunlara yol açabilir. Android OS'nin önizleme sürümlerini hedefleyen projelerde çalışmak için Android Studio ve AGP'nin en son önizleme sürümünü kullanmanızı öneririz. Android Studio'nun önizleme sürümlerini kararlı bir sürümle birlikte yükleyebilirsiniz.

Android Studio ve AGP'nin minimum sürümleri aşağıdaki gibidir:

API seviyesi Minimum Android Studio sürümü Minimum AGP sürümü
VanillaIceCream önizlemesi Denizanası | 1.3.2023 8,4
34 Kirpi | 1.1.2023 8.1.1
33 Flamingo | 1.2.2022 7,2

Sürüm oluşturma değişiklikleri (Kasım 2020)

Android Gradle eklentisi (AGP) için sürüm numaralandırmasını, temel Gradle oluşturma aracıyla daha yakından eşleşecek şekilde güncelliyoruz.

Önemli değişiklikler şunlardır:

 • AGP artık semantik sürüm oluşturmayı kullanır ve zarar veren değişiklikler ana sürümler için hedeflenir.

 • AGP'nin her yıl Gradle ana sürümüyle uyumlu bir ana sürümü yayınlanacaktır.

 • AGP 4.2'den sonraki sürüm, 7.0 sürümü olur ve Gradle 7.x sürümüne yükseltmeyi gerektirir. AGP'nin her ana sürümü, temel Gradle aracında ana sürüm yükseltmesi gerektirir.

 • API'ler yaklaşık bir yıl önce kullanımdan kaldırılacak ve değişim işlevi de eşzamanlı olarak kullanıma sunulacak. Kullanımdan kaldırılan API'ler, yaklaşık bir yıl sonra sonraki büyük güncelleme sırasında kaldırılacaktır.

Uyumluluk

Android Gradle eklentisi 8.3'ün desteklediği maksimum API düzeyi, API düzeyi 34'tür. Uyumlulukla ilgili diğer bilgiler şunlardır:

Minimum sürüm Varsayılan sürüm Notlar
Gradle 8,6 8,6 Daha fazla bilgi edinmek için Gradle'ı güncelleme konusuna bakın.
SDK Oluşturma Araçları 34.0.0 34.0.0 SDK Derleme Araçlarını yükleyin veya yapılandırın.
400 Yok 26.1.10909125 Farklı bir NDK sürümü yükleyin veya yapılandırın.
JDK 17 17 Daha fazla bilgi edinmek için JDK sürümünü ayarlama bölümüne bakın.

Android Gradle eklentisi 8.4'teki yeni özellikler aşağıda verilmiştir.

Yama sürümleri

Aşağıda, Android Studio Jellyfish ve Android Gradle eklentisi 8.4'teki yama sürümlerinin bir listesi bulunmaktadır.

Android Studio Jellyfish | 2023.3.1 Yama 2 ve AGP 8.4.2 (Haziran 2024)

Önemli güvenlik güncellemesi: Android Studio Iguana | 2023.2.1 ve sonraki sürümlerde bulunan GitHub eklentisindeki güvenlik açığı, erişim jetonlarını yetkisiz tarafların erişimine açabilir.

Düzeltme: Jetbrains, IntelliJ platform ürünlerindeki sorunu çözdü. Çözüm artık Android Studio Jellyfish | 2023.3.1 Yama 2 (2023.3.1.20) sürümünde mevcut.

Kararlı kanalında zaten bir Android Studio derlemeniz varsa Yardım > Güncellemeleri Kontrol Et'i (veya macOS'te Android Studio > Güncellemeleri Kontrol Et'i) tıklayarak güncellemeyi alabilirsiniz. Aksi halde en yeni kararlı derlemeyi indirin.

Ayrıca, IDE'de GitHub pull isteği işlevini aktif olarak kullandıysanız eklentinin kullandığı tüm GitHub jetonlarını iptal etmenizi kesinlikle öneririz. Eklentinin OAuth entegrasyonunu veya kişisel erişim jetonlarını (PAT) kullanabildiğine göre lütfen her ikisini de kontrol edin ve gerekiyorsa bunları iptal edin:

 • OAuth entegrasyonu erişimini iptal etmek için Uygulamalar > Yetkilendirilen OAuth Uygulamaları'na gidin ve JetBrains IDE Entegrasyonu jetonu için erişimi iptal edin.
 • PAT'lere erişimi iptal etmek için Kişisel erişim jetonları'na gidin ve GitHub eklentisi için verilen jetonu silin. Varsayılan jeton adı IntelliJ IDEA GitHub entegrasyon eklentisi'dir ancak özel bir ad kullanıyor olabilirsiniz.

Jetonlara erişimi iptal ettikten sonra, Git işlemleri dahil tüm eklenti özelliklerinin yeniden çalışmasını sağlamak amacıyla eklentiyi yeniden kurmanız gerekir.

Bu durumun neden olabileceği aksaklıklar için özür diler, tüm kullanıcılardan kodlarını ve verilerini korumak amacıyla hemen güncelleme yapmalarını rica ederiz.

Android Studio Jellyfish | 2023.3.1 Yama 1 ve AGP 8.4.1 (Mayıs 2024)

Bu küçük güncelleme, bu hata düzeltmelerini içerir.

Kitaplık sınıfları küçültüldü

Android Gradle Plugin 8.4'ten itibaren, bir Android kitaplık projesi küçültülürse küçültülmüş program sınıfları projeler arası yayın için yayınlanacaktır. Bu, bir uygulama Android kitaplığı alt projelerinin daraltılmış sürümüne bağımlıysa APK'nın, küçültülmüş Android kitaplık sınıflarını içereceği anlamına gelir. APK'da eksik sınıflar olması ihtimaline karşı kitaplık tutma kurallarını ayarlamanız gerekebilir.

Bir AAR oluşturup yayınlamanız durumunda, kitaplığınızın bağlı olduğu yerel jar'lar AAR'ye küçültülmeden eklenir. Bu da kod küçültücü'nün bunlar üzerinde çalışmayacağı anlamına gelir.

Önceki davranışa geri dönmek için gradle.properties dosyasında android.disableMinifyLocalDependenciesForLibraries değerini ayarlayın ve hata bildiriminde bulunun. AGP'nin gelecekteki sürümleri bu işareti kaldıracak.