Android 11 được xây dựng dựa trên các phiên bản Android trước đó, bổ sung các tính năng và bản cập nhật để đảm bảo an toàn cho người dùng cũng như tăng cường tính minh bạch và quyền kiểm soát. Tất cả nhà phát triển đều nên xem xét các tính năng về quyền riêng tư và thử nghiệm ứng dụng của họ. Mức độ tác động có thể khác nhau tuỳ theo chức năng cốt lõi, đối tượng nhắm mục tiêu và các yếu tố khác của từng ứng dụng.

Để tìm hiểu thêm về những thay đổi chính có hiệu lực trong Android 11, hãy xem qua các phần sau.

Những thay đổi quan trọng nhất về quyền riêng tư

Bảng này tóm tắt các thay đổi chính liên quan đến quyền riêng tư có hiệu lực trong Android 11.

Thay đổi về quyền riêng tư Ứng dụng bị ảnh hưởng Chiến lược giảm thiểu
Thực thi bộ nhớ có giới hạn
Các ứng dụng nhắm đến Android 11 trở lên luôn phải tuân theo các hành vi về bộ nhớ có giới hạn
Ứng dụng nhắm đến Android 11 trở lên, cũng như các ứng dụng nhắm đến Android 10 và chưa đặt requestLegacyExternalStorage thành true để chọn không sử dụng bộ nhớ có giới hạn Cập nhật ứng dụng của bạn để hoạt động với bộ nhớ có giới hạn
Tìm hiểu thêm về những thay đổi đối với bộ nhớ có giới hạn
Quyền một lần
Người dùng có thể cấp quyền truy cập tạm thời vào thông tin vị trí, micrô và camera bằng quyền một lần
Ứng dụng chạy trên Android 11 trở lên và yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí, micrô hoặc máy ảnh Kiểm tra để đảm bảo ứng dụng của bạn có quyền trước khi cố gắng truy cập vào dữ liệu được bảo vệ bằng quyền đó
Làm theo các phương pháp hay nhất để yêu cầu quyền
Tự động đặt lại quyền
Nếu người dùng không tương tác với ứng dụng trên Android 11 trở lên trong vài tháng, thì hệ thống sẽ tự động đặt lại các quyền truy cập thông tin nhạy cảm của ứng dụng đó
Những ứng dụng nhắm đến Android 11 trở lên và thực hiện hầu hết thao tác ở chế độ nền Yêu cầu người dùng ngăn hệ thống đặt lại các quyền của ứng dụng
Tìm hiểu thêm về tính năng tự động đặt lại quyền
Quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền
Android 11 thay đổi cách người dùng có thể cấp quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền cho ứng dụng
Ứng dụng nhắm mục tiêu đến Android 11 trở lên và cần quyền truy cập vào quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền Yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền trước (tương đối hoặc chi tiết) và quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền theo mức độ tăng dần trong các lệnh gọi riêng biệt đến phương thức yêu cầu quyền. Nếu cần, hãy giải thích những lợi ích mà người dùng nhận được khi cấp quyền đó
Tìm hiểu thêm về quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền trong Android 11
Chế độ hiển thị gói
Android 11 thay đổi cách ứng dụng truy vấn và tương tác với các ứng dụng khác đã cài đặt trên cùng một thiết bị
Các ứng dụng nhắm đến Android 11 trở lên và tương tác với các ứng dụng khác đã được cài đặt trên một thiết bị Thêm phần tử <queries> vào tệp kê khai của ứng dụng
Tìm hiểu thêm về chế độ hiển thị gói
Dịch vụ trên nền trước
Android 11 thay đổi cách các dịch vụ trên nền trước có thể truy cập vào dữ liệu vị trí, máy ảnh và micrô
Các ứng dụng chạy trên Android 11 trở lên và truy cập vào thông tin vị trí, máy ảnh hoặc micrô trong một dịch vụ trên nền trước Khai báo loại dịch vụ trên nền trước cameramicrophone cho các dịch vụ trên nền trước có yêu cầu quyền truy cập vào máy ảnh và micrô tương ứng. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng những dịch vụ trên nền trước bắt đầu trong khi ứng dụng chạy ở chế độ nền thường sẽ không thể truy cập vào thông tin vị trí, máy ảnh hoặc micrô.
Tìm hiểu thêm về những thay đổi đối với dịch vụ trên nền trước

Làm quen với các bản cập nhật về quyền riêng tư

  1. Xem xét các tính năng về quyền riêng tư: Đánh giá ứng dụng của bạn. Tìm cách ứng dụng của bạn lưu trữ tệp và dữ liệu người dùng, yêu cầu quyền, yêu cầu thông tin vị trí. Ngoài ra, hãy tìm cách ứng dụng của bạn tương tác với các ứng dụng khác, cân nhắc thực hiện quy trình kiểm tra dữ liệu mà ứng dụng truy cập và xác định xem ứng dụng có cần cập nhật cách sử dụng dịch vụ trên nền trước hay không.
  2. Kiểm thử ứng dụng trên Android 11: Chạy ứng dụng trên Android 11. Sử dụng công cụ về khả năng tương thích của ứng dụng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của những thay đổi riêng lẻ trong hệ thống đối với ứng dụng của bạn.
  3. Cập nhật ứng dụng: Nhắm đến Android 11 nếu có thể, kiểm thử với người dùng và phát hành bản cập nhật.

Tin tức và video về Android 11