Ghi chú phát hành của Wear OS

Trang này chứa thông tin về các bản phát hành Wear OS, chẳng hạn như SDK cho thiết bị đeo và Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo.

16/2/2022 Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo v2.9.0

Phiên bản 2.9.0 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo đã ngừng sử dụng tất cả các lớp (class) còn lại. Thay vào đó, bạn nên sử dụng Thư viện Jetpack cho Wear OS.

29/10/2021 Thư viện Jetpack cho Wear OS

Thư viện Jetpack cho Wear OS thay thế Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo và không kết hợp sử dụng với nhau. Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo không hoạt động trên Wear OS 3.

27/4/2021 SDK cho thiết bị đeo 17.1.0

Phiên bản SDK 17.1.0 cho thiết bị đeo bao gồm các bản cập nhật nhỏ về API để hỗ trợ bản phát hành tiếp theo của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo.

28/9/2020 Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo v2.8.1

Phiên bản 2.8.1 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo có thay đổi như sau.

Cho phép tắt Jetifier khi sử dụng mẫu Mặt đồng hồ

Mẫu mặt đồng hồ Android Studio hiện sử dụng các phần phụ thuộc AndroidX để cho phép tắt Jetifier. Các thay đổi này áp dụng khi bạn sử dụng mẫu Mặt đồng hồ với Android Studio 4.2 trở lên.

24/9/2020 Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo v2.8.0

Phiên bản 2.8.0 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo có thay đổi như sau.

Khả năng dự phòng để chỉ định nhà cung cấp chức năng ngoài hệ thống theo mặc định

Giờ đây, mặt đồng hồ có thể dùng setDefaultComplicationProviderWithFallbacks cho việc chỉ định một hoặc nhiều nhà cung cấp chức năng ngoài hệ thống để sử dụng theo mặc định. Nếu không có nhà cung cấp ngoài hệ thống đã chỉ định nào được cài đặt, thì hệ thống sẽ quay lại sử dụng nhà cung cấp hệ thống theo mặc định.

WearableActivity ngừng hoạt động

WearableActivity đã ngừng hoạt động. Hãy chuyển sang sử dụng AmbientModeSupport.

SKIP_CONFIRMATION_UI ngừng hoạt động

ActionConfirmationActivity.SKIP_CONFIRMATION_UI, đã ngừng hoạt động. Phần phụ này đã không còn được sử dụng kể từ bản phát hành Wear 2.0.

15/5/2020 Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo v2.7.0

Phiên bản 2.7.0 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo có tính năng như sau.

Tăng tốc phần cứng cho mặt đồng hồ

Giờ đây, bạn có thể yêu cầu canvas đã tăng tốc phần cứng khi sử dụng lớp CanvasWatchFaceService. Hãy tận dụng tính năng tăng tốc phần cứng để cải thiện hiệu suất của mặt đồng hồ và tiếp cận thêm nhiều dữ liệu về hiệu suất của giao diện người dùng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Cải thiện hiệu suất của mặt đồng hồ bằng cách tăng tốc phần cứng.

21/4/2020 Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo v2.6.0

Phiên bản 2.6.0 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo có điểm cải tiến như sau.

Di chuyển sang Android Jetpack

Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo đã di chuyển sang Android Jetpack. Các thư viện hiện có đã được liên kết và truy cập được trong AndroidX thông qua vùng chứa tên androidx. Tất cả phần phụ thuộc trên Thư viện hỗ trợ đã ngừng hoạt động (gói android.support.*) đều bị xoá.

Thay đổi này cũng cho phép sử dụng Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo trong Android Studio 4.0 trở lên, giúp giải quyết các vấn đề như Vấn đề #147972079.

28/8/2019 Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo v2.5.0

Phiên bản 2.5.0 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo có điểm cải tiến như sau.

Khắc phục ComplicationDrawable khi gọi startActivity() bằng loại chức năng TYPE_NO_PERMISSION

ComplicationDrawable hiện đã có cờ NEW_TASK để đảm bảo rằng các lệnh gọi startActivity() bắt nguồn từ WatchFaceService phải bao gồm FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK để tránh android.util.AndroidRuntimeException.

Thay đổi này cho phép loại chức năng TYPE_NO_PERMISSION kích hoạt đúng cách hoạt động yêu cầu cấp quyền thay vì gây ra sự cố trên mặt đồng hồ.

25/9/2018 SDK cho thiết bị đeo 16.0.0

Phiên bản SDK 16.0.0 cho thiết bị đeo hạ thấp yêu cầu đối với phiên bản Dịch vụ Google Play, từ phiên bản 12.4 xuống phiên bản 8.6. Thay đổi này cho phép các ứng dụng hiện có cập nhật lên phiên bản mới nhất của SDK cho thiết bị đeo mà không cần phải cập nhật APK của Dịch vụ Google Play.

11/6/2018 Bản cập nhật Bản dùng thử Wear OS 2 cho nhà phát triển

Bản cập nhật mới đây qua mạng không dây đối với Bản cập nhật Bản dùng thử Wear OS 2 cho nhà phát triển đã bật lại tính năng chuông báo và công việc cho các ứng dụng ở chế độ nền.

Mặc dù thay đổi chính sách này làm tăng khả năng linh hoạt trong quá trình phát triển ứng dụng, nhưng chuông báo và công việc ở chế độ nền vẫn phải tuân thủ các quy định hạn chế khác đối với Android P, trong đó có cả những giới hạn liên quan đến Nhóm chế độ chờ ứng dụng. Nhà phát triển nên làm theo các phương pháp hay nhất để đảm bảo ứng dụng hoạt động tốt, bất kể ứng dụng đó thuộc nhóm nào.

Bản cập nhật này cũng củng cố quyền riêng tư đối với hoạt động đầu vào và dữ liệu của người dùng bằng cách giới hạn quyền truy cập của một ứng dụng ở chế độ nền đối với hoạt động đầu vào của người dùng và dữ liệu cảm biến. Tuỳ thuộc vào yêu cầu của ứng dụng, nhà phát triển có thể sẽ cần sử dụng dịch vụ trên nền trước để cho phép truy cập liên tục vào dữ liệu cảm biến.

8/5/2018 Bản dùng thử Wear OS 2 cho nhà phát triển

Bản dùng thử Wear OS 2 cho nhà phát triển có các tính năng như trải nghiệm tốt hơn trong Trợ lý Google.

Vui lòng gửi mọi lỗi bạn gặp phải hoặc ý kiến phản hồi của bạn qua Công cụ theo dõi lỗi của Wear OS by Google. Bạn gửi càng sớm thì càng có khả năng chúng tôi sẽ đưa bản sửa lỗi đó vào bản phát hành cuối cùng.

Vấn đề đã biết

Phần này nói về những vấn đề đã biết đối với Bản dùng thử 2.

Vấn đề về hình ảnh trên Wear OS

 • Nếu bạn nhấn vào nút nguồn trên cạnh đồng hồ trong lúc đang dùng ứng dụng nào đó, thì có thể bạn sẽ trở về màn hình trước thay vì về mặt đồng hồ.

Vấn đề về hình ảnh ở Trung Quốc trên Wear OS

 • Nếu bạn nhấn vào nút nguồn trên cạnh đồng hồ trong lúc đang dùng ứng dụng nào đó, thì có thể bạn sẽ trở về màn hình trước thay vì về mặt đồng hồ.
 • Các chế độ cài đặt âm thanh liên quan đến âm lượng sẽ không còn hiệu lực. Ví dụ: một cuộc gọi đến sẽ đổ chuông trên đồng hồ, ngay cả khi âm thanh trên đồng hồ đang được đặt thành tắt. Nếu bạn điều chỉnh Âm lượng chuông báo, thì thay đổi này sẽ không có hiệu lực.
 • Nhiều thông báo ở chế độ chạy liên tục có thể sẽ không thể hiện chính xác. Ví dụ: nếu bạn đặt cả bộ tính giờ và đồng hồ bấm giờ, thì thông báo sẽ không xuất hiện. Bạn nên thử nghiệm ứng dụng của mình bằng một thông báo liên tục thay vì nhiều thông báo.
 • Cửa hàng ứng dụng Wear phiên bản Trung Quốc không hoạt động. Nhà phát triển sẽ không thể cập nhật hoặc cài đặt ứng dụng mới qua kênh đó. Để khắc phục vấn đề này, nhà phát triển nên sử dụng adb để tải ứng dụng không qua cửa hàng cho quá trình thử nghiệm.

Vấn đề về trình mô phỏng Wear

 • Cuộc gọi đến trên điện thoại đồng hành không xuất hiện (phản chiếu) dưới dạng cuộc gọi đến trong trình mô phỏng đã ghép nối.
 • Khi bạn sử dụng trình quản lý SDK để cài đặt hoặc xác nhận rằng mình đã cài đặt phiên bản Android P mới nhất hoặc phiên bản Trung Quốc, thì các hộp đánh dấu bên cạnh các mục đó có thể bị bỏ chọn sau khi bạn chọn (đánh dấu) chúng. Nếu các hộp này bị bỏ chọn, hãy chọn lại lần nữa.
 • Khi trình mô phỏng thực hiện quy trình khởi động nguội, bạn có thể sẽ thấy lỗi sau: “Đã xảy ra sự cố nội bộ với thiết bị. Hãy liên hệ với nhà sản xuất của bạn để biết chi tiết". Lỗi này không ảnh hưởng đến chức năng. Di chuyển xuống rồi nhấp vào "OK" để bắt đầu thử nghiệm ứng dụng của bạn.
 • Tính năng trả lời bằng giọng nói có thể sẽ không hoạt động trên trình mô phỏng. Ví dụ: nếu bạn nhận được thông báo của tin nhắn Google Hangouts trên trình mô phỏng Wear và bạn cố gắng trả lời tin nhắn này bằng giọng nói, thì thông báo lỗi "Google keeps stopping" (Google liên tục ngừng) sẽ xuất hiện và bạn không thể trả lời bằng giọng nói.
 • Tính năng Chạy tức thì có thể sẽ không tương thích với trình mô phỏng Wear.
 • Có thể bạn sẽ không chụp được ảnh màn hình theo phương thức lập trình, chẳng hạn như thông qua adb hoặc bằng cách lấy báo cáo lỗi. Để khắc phục vấn đề này, hãy nhấp vào nút máy ảnh trên thanh công cụ của trình mô phỏng để chụp ảnh màn hình.

Vấn đề về trình mô phỏng Wear phiên bản Trung Quốc

 • Cuộc gọi đến trên điện thoại đồng hành có thể sẽ không xuất hiện (phản chiếu) dưới dạng cuộc gọi đến trong trình mô phỏng đã ghép nối. Do đó, thông báo cuộc gọi nhỡ có thể sẽ không xuất hiện trong trình mô phỏng. Ngoài ra, có thể bạn sẽ không trả lời được cuộc gọi thông qua trình mô phỏng và cuộc gọi sẽ tiếp tục đổ chuông.
 • Khi bạn sử dụng trình quản lý SDK để cài đặt hoặc xác nhận rằng mình đã cài đặt phiên bản Android P mới nhất hoặc phiên bản Trung Quốc, thì các hộp đánh dấu bên cạnh các mục đó có thể bị bỏ chọn sau khi bạn chọn (đánh dấu) chúng. Nếu các hộp này bị bỏ chọn, hãy chọn lại lần nữa.
 • Khi trình mô phỏng thực hiện quy trình khởi động nguội, bạn có thể sẽ thấy lỗi sau: “Đã xảy ra sự cố nội bộ với thiết bị. Hãy liên hệ với nhà sản xuất của bạn để biết chi tiết". Lỗi này không ảnh hưởng đến chức năng. Di chuyển xuống rồi nhấp vào "OK" để bắt đầu thử nghiệm ứng dụng của bạn.
 • Tính năng Chạy tức thì có thể sẽ không tương thích với trình mô phỏng Wear.
 • Có thể bạn sẽ không chụp được ảnh màn hình theo phương thức lập trình, chẳng hạn như bằng adb hoặc bằng cách gửi báo cáo lỗi. Để khắc phục vấn đề này, hãy nhấp vào nút máy ảnh trên thanh công cụ của trình mô phỏng để chụp ảnh màn hình.

Trợ lý Google trên Wear

Tính năng hỗ trợ nâng cao cho Trợ lý trên Wear OS giúp bạn tạo trải nghiệm dùng được trên thiết bị đeo mà không cần viết mã Android. Cụ thể, bạn có thể xây dựng cho nền tảng Actions on Google để giúp người dùng hoàn thành công việc thông qua các sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Ngoài ra, Wear OS hiện cũng hỗ trợ tương tác nhanh hơn qua giọng nói và thao tác chạm. Khối đề xuất cũng được hỗ trợ, trong đó có các tính năng như sau:

 • Giúp người dùng nhanh chóng hoàn thành tương tác
 • Gợi ý cho người dùng về những việc mà chức năng Hành động có thể làm

Hơn nữa, Wear OS hiện còn hỗ trợ thêm nhiều thẻ hình ảnh, cũng như danh sách và băng chuyền.

Do đó, bạn có thể sử dụng DialogFlow, Mẫu hoặc SDK Hành động để tạo Actions on Google cho Wear OS. Bạn có thể tận dụng các mẫu phản hồi mới dành riêng cho đồng hồ. Các phương pháp hay nhất cho Actions on Google:

 • Hộp thoại ngắn gọn, súc tích
 • Hỗ trợ phản hồi bằng cả hình ảnh và âm thanh

Các tính năng nâng cao này cho Trợ lý trên Wear OS không phụ thuộc vào Android P và đang được triển khai cho tất cả người dùng Wear 2.0. Để xem hướng dẫn về cách xây dựng Actions on Google, hãy xem bài viết Mở rộng Trợ lý Google.

Chế độ Tiết kiệm pin trong Bản dùng thử 2 dành cho nhà phát triển

Như mô tả dưới đây, bạn có thể sử dụng các tính năng liên quan đến năng lượng để tăng thời lượng pin. Thông tin trong phần Bản dùng thử 2 cho nhà phát triển thay thế thông tin liên quan đến năng lượng trong Bản dùng thử 1 cho nhà phát triển.

Chế độ mới: Tiết kiệm pin nâng cao

Khi ở chế độ tiết kiệm pin nâng cao, đồng hồ sẽ cho thấy mặt đồng hồ mặc định được tối ưu năng lượng. Tất cả các tính năng sau đều tắt:

 • Đài
 • Màn hình cảm ứng
 • Tính năng nghiêng để đánh thức đồng hồ

Người dùng có thể xem thời gian bằng cách nhấn nhanh nút trên cạnh đồng hồ. Thao tác nhấn và giữ cho phép người dùng quay lại chế độ vận hành đầy đủ và thực hiện các công việc như thanh toán bằng NFC hoặc trả lời tin nhắn. Nhà phát triển nên tính đến khả năng ứng dụng, mặt đồng hồ và ứng dụng cung cấp dữ liệu bổ sung của họ sẽ không hoạt động trong chế độ tiết kiệm pin nâng cao.

Giới hạn hoạt động ở chế độ nền

Để cải thiện thời lượng pin, các ứng dụng ở chế độ nền sẽ không được phép khởi chạy chuông báo hay công việc, trừ phi đồng hồ đang sạc. Quy tắc này không áp dụng cho mặt đồng hồ và các chức năng đang hoạt động.

Lưu ý: Nếu ứng dụng của bạn bắt buộc phải chạy liên tục (chẳng hạn như để theo dõi ở chế độ nền), thì bạn nên sử dụng dịch vụ trên nền trước thông qua phương thức startForegroundService(). Hãy xem bài viết Giới hạn đối với dịch vụ nền để biết thêm thông tin chi tiết. Hiện tại, phương án sử dụng dịch vụ trên nền trước là phù hợp với các trường hợp sử dụng đặc biệt, chẳng hạn như để theo dõi tình trạng sức khoẻ.

Cải thiện khả năng tương thích của ứng dụng

Để cải thiện khả năng tương thích của ứng dụng, Android P đã bắt đầu triển khai một số quy định hạn chế nhất định đối với việc sử dụng giao diện không phải SDK. Bạn nên lên kế hoạch di chuyển khỏi các trường và phương thức không phải SDK. Nếu không có phiên bản công khai nào cho trường hợp sử dụng của bạn, vui lòng báo cho chúng tôi biết.

Chế độ tối cho giao diện người dùng hệ thống

Kể từ đầu năm 2018, Wear OS đã chuyển sang giao diện người dùng mặc định có nền tối cho dòng thông báo và trình chạy hệ thống. Thay đổi này nhằm giúp người dùng dễ xem ứng dụng của bạn hơn. Bạn nên kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng trên giao diện người dùng mới này.

Có một số lớp học lập trình mới cập nhật

Để giúp bạn tìm hiểu các phương pháp quan trọng cho quá trình phát triển bằng Wear OS, chúng tôi mới cập nhật một số lớp học lập trình. Ví dụ: hãy thử tham gia lớp học mới về lập trình mặt đồng hồ theo ngôn ngữ Kotlin, trong đó chúng tôi thử nghiệm cách lập trình bằng Kotlin DSL (ngôn ngữ Kotlin nhắm đến miền ứng dụng cụ thể). Nếu bạn có ý kiến phản hồi, hãy cho chúng tôi biết.

27/3/2018 Bản dùng thử Wear OS 1 cho nhà phát triển

Ngày: 27/3/2018

Phần này trình bày thông tin về Bản dùng thử Wear OS by Google 1 cho nhà phát triển. Chúng tôi dự kiến sẽ cung cấp một số bản cập nhật cho bản dùng thử này trước khi có bản phát hành chính thức cuối cùng. Vui lòng gửi những lỗi bạn gặp phải qua trình theo dõi vấn đề của Wear OS by Google. Bạn gửi càng sớm thì càng có khả năng chúng tôi sẽ đưa bản sửa lỗi vào bản phát hành cuối cùng.

Vấn đề đã biết

 • Trong ứng dụng đồng hành Wear OS, thao tác nhấn vào "Report wearable bug" (Báo cáo lỗi trên thiết bị đeo) sẽ trông giống như có tác dụng, nhưng thực tế thì thao tác này không tạo được báo cáo lỗi nào. Bạn nên sử dụng adb bugreport để khắc phục vấn đề này.
 • Không phải lúc nào người dùng cũng có thể chấp nhận cuộc gọi điện thoại trên đồng hồ. Nếu không làm được, người dùng cần trực tiếp chấp nhận cuộc gọi trên điện thoại.
 • Đôi khi lỗi "Detected problems with API compatibility" (Đã phát hiện vấn đề về khả năng tương thích API) sẽ xuất hiện sau khi ghép nối hoặc chạy ứng dụng được tải sẵn. Thông báo lỗi đó sẽ biến mất sau một khoảng thời gian ngắn và không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng.
 • Trong trình đơn Cài đặt trên đồng hồ và trong trình mô phỏng, tuỳ chọn "Take bug report" (Lấy báo cáo lỗi) sẽ xuất hiện hai lần. Để lấy báo cáo lỗi, hãy thử dùng cả hai tuỳ chọn, vì chỉ có một tuỳ chọn hoạt động. Khi bạn nhấn vào tuỳ chọn hoạt động, một thông báo ngắn sẽ xuất hiện, cho biết báo cáo lỗi đang được tạo.
 • Trong phiên bản Trung Quốc, tính năng nhập bằng giọng nói khiến ứng dụng gặp sự cố. Ví dụ: lỗi này xảy ra khi tìm kiếm bằng giọng nói hoặc sử dụng giọng nói để thêm lời nhắc, vì chức năng này sử dụng các API nhập bằng giọng nói. Để thử nghiệm, hãy sử dụng phương thức nhập bằng bàn phím hoặc viết tay thay vì nhập bằng giọng nói.
 • Cửa hàng ứng dụng Wear phiên bản Trung Quốc không hoạt động. Nhà phát triển sẽ không thể cập nhật hoặc cài đặt ứng dụng mới qua kênh đó. Để khắc phục vấn đề này, nhà phát triển nên sử dụng adb để tải ứng dụng không qua cửa hàng cho quá trình thử nghiệm.

Điểm nổi bật trong bản dùng thử này cho nhà phát triển

Bản dùng thử 1 cho nhà phát triển có các tính năng sau để phục vụ quy trình thử nghiệm ứng dụng:

 • Hạn chế hoạt động ở chế độ nền: Để cải thiện thời lượng pin, các ứng dụng ở chế độ nền sẽ không được phép sử dụng chuông báo hay công việc, trừ phi đồng hồ đang sạc. Quy tắc này không áp dụng cho mặt đồng hồ và các chức năng mà người dùng đã chọn. Tính năng này sẽ được triển khai dần trong các bản dùng thử cho nhà phát triển. Vì vậy, có thể bạn sẽ không thấy ngay tính năng này trên đồng hồ.

  Lưu ý: Nếu ứng dụng của bạn bắt buộc phải chạy liên tục, thì bạn nên sử dụng phương thức startForegroundService() để sửa đổi sao cho ứng dụng đó thành dịch vụ trên nền trước. Hãy xem bài viết Giới hạn đối với dịch vụ nền để biết thêm thông tin chi tiết.

 • Quy định hạn chế đối với việc sử dụng giao diện không phải SDK. Để cải thiện khả năng tương thích của ứng dụng, Android P đã bắt đầu triển khai một số quy định hạn chế về việc sử dụng giao diện không phải SDK. Bạn nên lên kế hoạch di chuyển khỏi các trường và phương thức không phải SDK. Nếu không có phiên bản công khai nào cho trường hợp sử dụng của bạn, vui lòng báo cho chúng tôi biết.
 • Chế độ tối cho giao diện người dùng hệ thống. Kể từ đầu năm 2018, Wear OS đã chuyển sang giao diện người dùng mặc định có nền tối cho dòng thông báo và trình chạy hệ thống. Thay đổi này nhằm giúp người dùng dễ xem ứng dụng của bạn hơn. Bạn nên kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng trên giao diện người dùng mới này.
 • Đài sẽ tắt khi người dùng không đeo đồng hồ: Để cải thiện thời lượng pin, các đài chạy bằng bluetooth, Wi-Fi và dữ liệu di động sẽ tắt khi hệ thống nhận thấy người dùng không đeo đồng hồ trong khoảng thời gian dài. Tính năng này sẽ được triển khai dần trong các bản dùng thử cho nhà phát triển. Vì vậy, ban đầu có thể bạn sẽ chưa thấy tính năng này trên đồng hồ. Nếu tính năng này gây ra khó khăn trong quá trình phát triển, bạn có thể tắt tính năng này thông qua adb bằng cách dùng lệnh sau:
  adb shell settings put global off_body_radios_off_for_small_battery_enabled 0
 • Wi-Fi tắt khi Bluetooth bị ngắt kết nối: Để cải thiện thời lượng pin, đồng hồ sẽ không còn tự động kết nối với Wi-Fi khi bị ngắt kết nối với Bluetooth. Quy tắc này không áp dụng cho trường hợp ứng dụng cần phải dùng mạng băng thông cao và trường hợp đồng hồ được gắn với bộ sạc. Tính năng này sẽ được triển khai dần trong các bản dùng thử cho nhà phát triển. Vì vậy, ban đầu có thể bạn sẽ chưa thấy tính năng này trên đồng hồ.

Bản cập nhật Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo, v2.3.0

Tài liệu cập nhật v2.3.0 về Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo trình bày nội dung cập nhật về việc đổi mới thương hiệu.

Ngoài ra, thư viện v2.3.0 còn bao gồm các bản cập nhật liên quan đến ComplicationDrawable TextRenderer dành cho văn bản có các đối tượng mã đánh dấu đính kèm trong phạm vi văn bản. Các lớp (class) này đã cải thiện khả năng xử lý văn bản có gắn thẻ span. Chỉ một lượng thẻ span nhất định được phép kết xuất (xem phương thức setText cho các loại span vẽ được) để thẻ span không có vẻ bất thường khi kết xuất trên mặt đồng hồ.

15/3/2018 Đổi mới thương hiệu Wear

Ngày: 15/3/2018

Phần này trình bày thông tin về các tính năng của Wear OS.

Tên mới cho Android Wear

Google đã đổi tên Android Wear thành Wear OS.

27/2/2018 Cập nhật chế độ môi trường xung quanh

Ngày: 27/2/2018

Phần này trình bày thông tin về các tính năng của Android Wear.

Lớp (class) mới để hỗ trợ chế độ môi trường xung quanh

Phiên bản 27.1.0 của Thư viện hỗ trợ Android có một lớp (class) mới là AmbientModeSupport, thay thế cho AmbientMode. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cập nhật các mẫu trong vài tuần tới.

25/1/2018 Trình mô phỏng phiên bản cuối cùng và nhiều nội dung khác

Ngày: 25/1/2018

Phần này trình bày thông tin về các tính năng của Android Wear.

Trình mô phỏng Android: Bản cập nhật cho Wear

Chúng tôi hiện đã cung cấp bản cập nhật cuối cùng liên quan đến Wear cho trình mô phỏng Android thử nghiệm các ứng dụng dựa trên API phiên bản 26.

Các tính năng nâng cao trong Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo, v2.2.0

Phiên bản 2.2.0 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo có các nội dung cập nhật như sau.

Chỉ báo mới cho thông báo chưa đọc

Vì người dùng muốn nhận biết các thông báo chưa đọc, nên chúng tôi hiện cung cấp một chỉ báo mới dưới dạng dấu chấm có đường viền bao quanh nằm ở cuối mặt đồng hồ. Ngoài ra cũng có các cơ chế để bạn tự quản lý thông báo nếu muốn. Bạn có thể dùng setHideNotificationIndicator để ẩn chỉ báo mặc định và cho hiện chỉ báo của riêng bạn, hoặc dùng setShowShowCountIndicator để cho thấy số lượng thông báo trong thanh trạng thái.

Tuỳ chỉnh màu của đường viền xung quanh chỉ báo thông báo chưa đọc bằng phương thức setAccentColor.

Lưu ý: Chỉ báo thông báo chưa đọc chưa được bật trong phiên bản phát hành chính thức của Wear 2.8.0. Bạn nên kiểm tra kết quả triển khai bằng cách sử dụng trình mô phỏng Wear mới nhất. Bắt đầu từ bản phát hành tiếp theo dành cho người dùng Wear (phiên bản 2.9.0), chỉ báo thông báo chưa đọc sẽ xuất hiện theo mặc định.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quản lý chỉ báo thông báo chưa đọc.

Các tính năng nâng cao cho lớp ComplicationDrawable

Lớp ComplicationDrawable sẽ yêu cầu cấp quyền cho mặt đồng hồ mà người dùng nhấn vào nếu hệ thống cho biết có giá trị TYPE_NO_PERMISSION (nghĩa là mặt đồng hồ thiếu quyền lấy dữ liệu chức năng).

Ngoài ra, lớp ComplicationDrawable sẽ tự mất hiệu lực khi hình ảnh tải xong hoặc khi một lượt nhấn nổi bật hết hạn. Để xử lý trường hợp mất hiệu lực như thế này (ví dụ: để vẽ lại mặt đồng hồ), hãy thêm Drawable.Callback.

Vấn đề đã biết

 • Nếu bạn kích hoạt Chế độ rạp chiếu phim trong trình mô phỏng (xem bài Thay đổi chế độ cài đặt màn hình và độ sáng), thì trình mô phỏng vẫn có thể bị treo ở Chế độ rạp chiếu phim. Để khắc phục vấn đề này, bạn cần xoá dữ liệu trình mô phỏng; xem nội dung Chạy và dừng trình mô phỏng, xoá dữ liệu.
 • Trong cửa sổ của trình mô phỏng cho API cấp 25 hoặc 26, nút nguồn không hoạt động. Do đó, vui lòng sử dụng các nút khác thay cho nút nguồn. Cụ thể, để chuyển sang chế độ môi trường xung quanh (như khi người dùng che màn hình bằng lòng bàn tay), hãy dùng nút nguồn trên thanh công cụ của trình mô phỏng (ở bên phải màn hình). Để khởi động trình chạy ứng dụng (ở chế độ tương tác), hãy dùng nút Trang chủ (vòng tròn trơn) trên thanh công cụ của trình mô phỏng.
 • Trên phiên bản Trung Quốc của trình mô phỏng, nếu bạn dùng phương thức nhập chữ viết tay, màn hình có thể sẽ nhấp nháy. Sau đó, khi bạn nhấp vào nút bật bàn phím ảo, bàn phím sẽ che một nửa màn hình.

18/12/2017 Quyền truy cập mới vào Dịch vụ Google Play

Phần này trình bày thông tin về các tính năng của Android Wear.

Di chuyển khỏi lớp GoogleApiClient

Bắt đầu từ phiên bản 11.8.0 của Dịch vụ Google Play, các ứng dụng Wear sẽ di chuyển khỏi GoogleApiClient và chuyển sang sử dụng các đối tượng ứng dụng API dựa trên GoogleApi cũng như API Tasks.

Lưu ý: Bản cập nhật này không áp dụng cho các ứng dụng Android Wear ở Trung Quốc (các ứng dụng này thường sử dụng phiên bản 10.2.0 của Dịch vụ Google Play).

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Các thành phần mới để kết nối với Dịch vụ Google Play

Khi bạn sử dụng các lớp có khả năng mở rộng lớp GoogleApi, chẳng hạn như DataClient MessageClient, thì SDK Dịch vụ Google Play sẽ quản lý các kết nối của bạn đến Dịch vụ Google Play. Hãy xem bài đăng liên quan trên blog. Ứng dụng sử dụng các lớp này không cần tạo và quản lý đối tượng GoogleApiClient nữa.

Để tìm hiểu về các thành phần thay mới liên quan đến Wear dùng cho việc kết nối với Dịch vụ Google Play, hãy xem bài viết Các thành phần thay thế cho các thành phần đã ngừng hoạt động. Để tìm hiểu về các bản phát hành và vấn đề đã biết liên quan đến Dịch vụ Google Play, hãy xem Ghi chú phát hành cho Dịch vụ Google Play.

Lưu ý: Nếu bạn biên dịch ứng dụng bằng phiên bản Dịch vụ Google Play mới nhất, thì người dùng sẽ nhận được thông báo nhắc họ cập nhật thiết bị lên phiên bản mới nhất đó. Tuy nhiên, nếu có vấn đề đã biết đối với các ứng dụng nhắm đến API phiên bản 26, thì có thể người dùng sẽ không được nhắc cập nhật thiết bị. Vấn đề này được mô tả trong Ghi chú phát hành cho Dịch vụ Google Play.

25/10/2017 Chế độ môi trường xung quanh và nhiều nội dung khác

Phần này trình bày thông tin về các tính năng của Android Wear.

Thư viện hỗ trợ Android, v27.0.0: Các tính năng và bản sửa lỗi

Phiên bản 27.0.0 của Thư viện hỗ trợ Android có các tính năng mới cho Wear như mô tả dưới đây.

Cách mới và tốt hơn để hỗ trợ chế độ môi trường xung quanh

Chế độ môi trường xung quanh cho phép người dùng vẫn nhìn thấy ứng dụng Wear khi thiết bị ở trạng thái chờ. Thư viện hỗ trợ Android có một cách mới tốt hơn để ứng dụng của bạn sử dụng chế độ môi trường xung quanh. Nhóm Wear sẽ thu thập phản hồi của nhà phát triển về thay đổi quan trọng này.

Cụ thể, việc sử dụng lớp AmbientMode đem lại cho bạn những lợi ích như sau:

Xem bài viết Chế độ môi trường xung quanh bằng lớp AmbientMode.

Siêu dữ liệu của tệp kê khai không thay đổi trong Thư viện hỗ trợ Android

Trong Thư viện hỗ trợ Android đã có các hằng số cho ứng dụng Android Wear, cho thẻ meta-data trong tệp kê khai Android. Để sử dụng các hằng số (cho ứng dụng độc lập, chế độ cầu nối thông báo và hình ảnh xem trước của mặt đồng hồ), hãy thêm một tệp tham chiếu vào dòng mã như sau tại phần phụ thuộc trong tệp build.gradle của mô-đun ứng dụng (phải có phiên bản mới nhất của Kho lưu trữ Google):

Groovy

implementation 'com.android.support:wear:27.0.0'

Kotlin

implementation("com.android.support:wear:27.0.0")

Nội dung cập nhật về ngăn kéo thao tác

Đã có bản cập nhật cho lớp WearableAction DrawerView, lớp này được dùng để tạo một ngăn kéo thao tác hỗ trợ thiết bị đeo. Trong phiên bản mới nhất:

 • Khi các mục trong trình đơn được sửa đổi, ngăn kéo thao tác sẽ cập nhật đúng cách
 • Nếu được thiết lập cho một ngăn kéo thao tác, tiêu đề sẽ hiện lên chính xác

Tăng cường cho lớp RoundedDrawable

Giả sử cấp độ API tối thiểu là 24, thì giờ đây, lớp RoundedDrawable có thể được tăng cường từ một tệp XML vẽ được; hãy xem Các thành phần tuỳ chỉnh vẽ được.

Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo, v2.1.0: Các tính năng nâng cao và nhiều nội dung khác

Phiên bản 2.1.0 của Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo có các nội dung cập nhật như mô tả dưới đây và cần phải có Thư viện hỗ trợ Android phiên bản 26.0.2 trở lên.

Cung cấp hình ảnh được bảo vệ chống pixel bị hỏng cho chế độ môi trường xung quanh

Lớp ComplicationDrawable cho phép bạn cung cấp hình ảnh được bảo vệ chống pixel bị hỏng cho chế độ môi trường xung quanh. Cụ thể, đối tượng ComplicationData có trường hình ảnh nhỏ được bảo vệ chống pixel bị hỏng, trường này cho phép mặt đồng hồ hiện một hình ảnh nhỏ (trong loại chức năng SMALL_IMAGE) ở chế độ môi trường xung quanh, khi tính năng bảo vệ chống pixel bị hỏng đang bật.

Nội dung cập nhật về thao tác nhấn cho các chức năng

Lớp ComplicationDrawable có một phương thức onTap mới cho phép mặt đồng hồ của bạn chuyển thao tác nhấn đến các chức năng. Phương thức mới này được xây dựng dựa trên chức năng hiện có, theo đó, một lần nhấn vào mặt đồng hồ sẽ kích hoạt phương thức WatchFaceService.Engine.onTapCommand.

Bạn có thể chuyển toạ độ đến ComplicationDrawable bằng lệnh gọi onTap để chạy thao tác liên kết với ComplicationDrawable chứa toạ độ nhấn. Khi phương thức onTap mới được gọi, bạn có thể sử dụng giá trị trả về là true để xem ComplicationDrawable có thực hiện hành động liên kết với phương thức đó hay không.

Ngoài ra, phương thức setHighlightDuration sẽ thiết lập thời lượng xuất hiện nổi bật của một chức năng khi phương thức onTap được gọi.

Thanh tiến trình cho các chức năng có giá trị theo phạm vi

Nếu muốn tự vẽ thanh tiến trình trên mặt đồng hồ cho các chức năng có giá trị theo phạm vi, thì bạn có thể sử dụng phương thức setRangedValueProgressHidden của lớp ComplicationDrawable để ẩn tiến trình giá trị theo phạm vi do ComplicationDrawable vẽ.

2/10/2017 Bản thử nghiệm Android Wear

Ngày: 2/10/2017
Bản dựng: OWP4.170828.008
Thiết bị được hỗ trợ: LG Watch Sport

Phần này nói về các vấn đề đã biết đối với Bản phát hành thử nghiệm Android Wear. Để biết thông tin về chương trình thử nghiệm và/hoặc để đăng ký, hãy xem trang Android beta.

Vấn đề đã biết

 • Google Pay và các thẻ của Google Pay không hoạt động trên bản phát hành thử nghiệm này của Android Wear.
 • Ngay cả khi kết nối di động đang bật, thì kết nối di động cũng sẽ bị tắt sau khi cài đặt bản thử nghiệm này. Để giải quyết vấn đề này, hãy bật kết nối di động sau khi cài đặt bản thử nghiệm bằng cách truy cập Cài đặt > Kết nối > Di động.
 • Nếu thông báo hoạt động thất thường hoặc bị thiếu sau khi cập nhật bản thử nghiệm, hoặc danh bạ không đồng bộ hoá, hãy đặt lại đồng hồ của bạn về trạng thái ban đầu.
 • Trong phần hướng dẫn về Wear (xuất hiện sau khi thiết lập đồng hồ), một số thẻ hoạt động không ổn định nhưng người dùng có thể đóng như bình thường (bằng cách vuốt).
 • Trên điện thoại Android 6.0 (Marshmallow), đồng hồ sẽ không nhận được thông báo cuộc gọi.
 • Đôi khi, tính năng theo dõi nhịp tim sẽ không hoạt động sau khi cập nhật. Để khắc phục, hãy khởi động lại đồng hồ.
 • Đôi khi, thẻ OTA trong dòng không hỗ trợ cài đặt. Để khắc phục, hãy truy cập Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu > Bản cập nhật hệ thống.