Tworzenie i uruchamianie aplikacji na Wear OS

Na tej stronie znajdziesz wskazówki, jak utworzyć pierwszą aplikację na Wear OS przy użyciu szablonu z Android Studio. Aplikacja prezentuje różne sposoby szybkiego wyświetlania informacji na urządzeniach z Wear OS i opisuje sprawdzone metody tworzenia aplikacji na tej platformie.

Ten przewodnik opiera się na wcześniejszej wiedzy o platformie Androida i IDE Android Studio. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Androida, utwórz aplikację, korzystając z tych ćwiczeń z programowania. Więcej informacji o funkcjach Android Studio znajdziesz na stronie Meet Android Studio.

Utwórz aplikację na Wear OS

Po pobraniu i zainstalowaniu najnowszej wersji Android Studio wykonaj działanie kreatora „nowego projektu”:

 1. Otwórz Android Studio i przejdź do Plik > Nowy > Nowy projekt. Pojawi się okno Nowy projekt.
 2. W panelu Szablony kliknij Wear OS. Następnie w panelu głównym wybierz Pusta aplikacja na Wear.
 3. Nazwij projekt i kliknij Zakończ. Android Studio pobiera niezbędne zależności i tworzy początkową wersję projektu.
 4. Kliknij Narzędzia > Menedżer pakietów SDK i zainstaluj zarówno Androida 11.0 („R”) (poziom interfejsu API 30), jak i Androida 13.0 (Tiramisu) (poziom API 33).

  Aby zamknąć SDK Manager, kliknij OK.

Teraz możesz uruchomić swoją pierwszą aplikację na Wear OS.

Uruchamianie aplikacji w emulatorze

Najprostszym sposobem na uruchomienie pierwszej aplikacji na Wear OS jest skonfigurowanie emulatora.

Konfigurowanie emulatora

Aby skonfigurować emulator w Android Studio, wykonaj te czynności:

 1. W Menedżerze pakietów SDK otwórz kartę Narzędzia SDK. Upewnij się, że masz najnowszą wersję Android SDK Platform-Tools.
 2. Wybierz Narzędzia > Menedżer urządzeń.
 3. Kliknij Utwórz (+). Pojawi się kreator konfiguracji urządzenia wirtualnego.
 4. W panelu Kategoria wybierz Wear OS i wybierz profil sprzętu, np. Wear OS Small Round. Kliknij Dalej.
 5. W przypadku obrazów systemu używanych poza Chinami wybierz nazwę wersji Tiramisu. Ta wersja jest kierowana na Androida 13.0 (Wear OS 4). W przypadku obrazów systemu używanych w Chinach wybierz nazwę wersji R. Ta wersja jest kierowana na Androida 11.0 (Wear OS 3). Kliknij Dalej.

  Uwaga: obrazy systemu w emulatorze Wear OS zawierają powiadomienia o plikach innych firm i kodzie źródłowym. Informacje od innych firm dotyczące konkretnego obrazu systemu możesz wyświetlić, otwierając plik NOTICE.txt, który znajduje się w jednym z tych katalogów:

  • $ANDROID_HOME/system-images/android-API_VERSION_NUMBER/android-wear/ABI na potrzeby emulatorów używanych poza Chinami.
  • $ANDROID_HOME/system-images/android-API_VERSION_NUMBER/android-wear-cn/ABI do emulatorów używanych w Chinach.
 6. Możesz zachować domyślne wartości wszystkich ustawień na tym ekranie, chyba że chcesz dostosować emulator. Kliknij Zakończ.

Więcej informacji o korzystaniu z emulatorów znajdziesz w przewodniku po uruchamianiu aplikacji w emulatorze Androida.

Otwórz aplikację w emulatorze

 1. Kliknij Uruchom > Wybierz urządzenie. Wybierz utworzony przed chwilą emulator.
 2. Na pasku narzędzi Android Studio kliknij Uruchom . Emulator uruchamia się i otwiera aplikację.
 3. Po kilku chwilach w emulatorze powinien pojawić się komunikat „Hello...”.

Przetestuj dźwięk Bluetooth za pomocą emulatora

W przypadku obrazów systemu działa Wear OS 4 lub nowszy. Emulator obsługuje emulowany Bluetooth, który umożliwia testowanie dźwięku Bluetooth w kilku przypadkach.

Najnowsze obrazy systemu obsługują tylko architektury 64-bitowe

Obrazy systemu emulatora na Wear OS 4 obsługują tylko te 64-bitowe architektury: x86-64 i arm64-v8a. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że aplikacja korzysta z kodu natywnego (który nie został napisany w językach programowania Kotlin ani Java), sprawdź, czy zawiera zarówno 32-bitowe, jak i 64-bitowe biblioteki natywne.

Dowiedz się więcej o obsłudze architektury 64-bitowej.

Uruchom aplikację na zegarku (opcjonalnie)

Uruchamiając i debugując aplikację na rzeczywistym zegarku, możesz lepiej ocenić ogólne wrażenia użytkownika. Jest to szczególnie ważne, gdy aplikacja wymaga określonego sprzętu, takiego jak czujniki lub procesor graficzny.

Aby uruchomić aplikację na fizycznym zegarku, przygotuj urządzenie do testów, a potem podłącz je do komputera, którego używasz do programowania.

Przygotowanie zegarka do testów

Aby przygotować zegarek do testów, włącz debugowanie ADB, wykonując te czynności.

 1. Otwórz na zegarku menu Ustawienia.
 2. Przewiń do dołu menu. Jeśli nie pojawi się żaden element Opcje programisty, wykonaj te czynności podrzędne. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
  1. Kliknij System > Informacje lub System > Informacje > Wersje.
  2. Znajdź element Numer kompilacji i kliknij go 7 razy. Jeśli Twój zegarek jest chroniony kodem PIN lub wzorem, wpisz go, gdy pojawi się taka prośba.
 3. W menu Ustawienia kliknij Opcje programisty.
 4. Włącz opcję Debugowanie ADB.

Połącz zegarek z komputerem

Niektóre zegarki można łączyć przez USB. Inne wymagają połączenia bezprzewodowego.

Konfigurowanie połączenia przewodowego przez USB

Połącz zegarek, wykonując te czynności:

 1. Podłącz zegarek do komputera, używając kabla USB.
 2. Na zegarku włącz opcję Zawsze zezwalaj z tego komputera, a następnie kliknij OK.

Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego

Jeśli zegarek nie ma portu USB, dowiedz się, jak połączyć zegarek przez Wi-Fi lub Bluetooth.

Otwórz aplikację na zegarku

 1. Kliknij Uruchom > Wybierz urządzenie. Wybierz zegarek podłączony do komputera.
 2. Na pasku narzędzi Android Studio kliknij Uruchom . Emulator uruchamia się i otwiera aplikację.
 3. Po kilku chwilach na zegarku powinien pojawić się komunikat „Cześć...”.