Ambiyans Modu

Ambiyans Modu, Google TV ve Android TV'de yerleşik olarak bulunan bir ekran koruyucudur. Amacı, statik resimleri uzun süre görüntülemekten kaçınmaktır. Bu, ekran yanmaya hassas olabilecek OLED gibi ekran teknolojileri için önemlidir.

Kullanıcı 10 dakika boyunca işlem yapmazsa işletim sistemi cihazı Ambiyans Modu'na geçirir. Kullanıcı belirli bir süre işlem yapmazsa (cihazın Enerji Tasarrufu ayarıyla tanımlanır) işletim sistemi Enerji Tasarrufu moduna girer ve ekran kapatılır. Medya oynatma uygulamaları, kullanıcı etkileşimde bulunmasa bile (örneğin, film izlerken) cihazın Ambiyans Modu'na girmesini engelleyebilir.

Kullanıcı, Ambiyans Modu'na girdikten sonraki 30 dakika içinde cihazla etkileşimde bulunursa Ambiyans Modu'na girildiğinde etkin olan uygulama geri yüklenir. Kullanıcı, Ambiyans Modu'na girdikten sonra 30 dakikadan uzun süre önce cihazla etkileşimde bulunursa ana ekrana döner. Kullanıcı, Enerji Tasarrufu modundayken güç düğmesini kullanarak cihazı başlattığında Ana ekrana yönlendirilir. Alternatif olarak, kullanıcı cihazı Enerji Tasarrufu modundayken belirli uygulama düğmelerini (ör. YouTube) kullanarak başlatırsa doğrudan ilgili uygulamaya yönlendirilir.

Medya oynatma için MediaSession kullanıyorsanız oynatmaya başlarken örtülü bir kısmi uyanık kalma kilidi tutulur. Oynatmanın duraklatılması bu uyanık kalma kilidini açmaz. Bu durumda cihaz otomatik olarak Ambiyans Modu'na girebilir ancak daha sonra Enerji Tasarrufu moduna girmez. Kullanıcı, Ambiyans Modu'na girdikten sonraki 30 dakika içinde cihazla etkileşimde bulunursa uygulamanız geri yüklenir.

Video oynatma

Video oynatma sırasında kesintisiz bir izleme deneyimi sağlamak için kullanıcı tarafından başlatılan oynatma sırasında cihazın Ambiyans Modu'na girmesini önlemek önemlidir. Ancak uygulamalar, oynatma durdurulduğunda veya duraklatıldığında cihazların Ambiyans Modu'na girmesini engellememelidir.

Ses çalma

Uygulamalar, ses çalma için statik olmayan görüntülerle kendi ekran koruyucularını kullanmadığı sürece oynatma sırasında Ambiyans Modu'nu engellememelidir. Ses çalmaya, Ambiyans Modu etkin durumdayken devam eder.

Android'de ses çalma işlemi dolaylı olarak kısmi bir uyanık kalma kilidi tutar. Bu işlem cihazın Ambiyans Modu'na girmesini engellemez ancak daha sonra Enerji Tasarrufu moduna geçişi engeller. Bu nedenle, cihaz Ambiyans Modu'na girdikten sonra bile oynatma devam eder, ancak kesintisiz oynatma için cihazın uyku moduna geçmesi engellenir.

Ambiyans Modu önleniyor

İşletim sisteminin cihazı Ambiyans Modu'na geçirmesini engellemek mümkündür, ancak bunun Ambiyans Modu şartlarına uygun olarak kullanılması gerekir. Uygulama geliştiriciler cihazın Enerji Tasarrufu moduna girmesini engelleyemez.

Uygulamalar, Window üzerinde bir bayrak ayarlayarak ekranın kapanmasını engelleyebilir:

Kotlin

requireActivity().window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON)

Java

requireActivity().getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON);

Bu bayrak ayarlıyken Ambiyans Modu devre dışı bırakılır. Yeniden etkinleştirmek için bayrağı temizlemeniz gerekir:

Kotlin

requireActivity().window.clearFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON)

Java

requireActivity().getWindow().clearFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON);