Khả năng tương thích của tệp kê khai ứng dụng cho Chromebook

Khi bạn chuẩn bị để ứng dụng Android chạy trên Chromebook, hãy cân nhắc các tính năng của thiết bị mà ứng dụng của bạn sử dụng. Chromebook không hỗ trợ tất cả các tính năng phần cứng và phần mềm có trên các thiết bị khác chạy Android. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu các tính năng cụ thể mà Chromebook không hỗ trợ, thì ứng dụng đó sẽ không cài đặt được trên Chromebook.

Bạn khai báo các yêu cầu của ứng dụng đối với những tính năng phần cứng và tính năng phần mềm nhất định trong tệp kê khai. Tài liệu này mô tả các nội dung khai báo về tính năng trong tệp kê khai ứng dụng không tương thích với Chromebook.

Các mục nhập tệp kê khai không tương thích

Các mục nhập tệp kê khai được liệt kê trong phần này không tương thích với Chromebook. Nếu ứng dụng của bạn dùng bất kỳ mục nào trong số này, hãy cân nhắc việc xoá các mục đó hoặc thêm giá trị thuộc tính required="false" vào các mục đó để có thể cài đặt ứng dụng trên Chromebook.

Để biết thêm thông tin về cách khai báo việc sử dụng tính năng mà không yêu cầu thiết bị phải có tính năng đó, hãy xem hướng dẫn về phần tử tệp kê khai <uses-feature>. Để xem danh sách đầy đủ các tính năng và nội dung mô tả trong tệp kê khai ứng dụng, hãy xem Tài liệu tham khảo về tính năng .

Lưu ý: Android Studio 2.3 trở lên có tính năng kiểm tra tìm lỗi mã nguồn tích hợp sẵn để tự động xác thực tệp kê khai. Trong Android Studio, hãy chọn File > Settings > Editor > Inspections > Android > Lint > Adjustness > ChromeOS (Tệp > Cài đặt > Trình chỉnh sửa > Kiểm tra > Android > Tìm lỗi mã nguồn > Chỉnh sửa > ChromeOS).

Tính năng phần cứng

Việc hỗ trợ các tính năng phần cứng sẽ khác nhau tuỳ theo Chromebook. Một số tính năng không được hỗ trợ trên một số Chromebook, trong khi các tính năng khác chỉ được hỗ trợ trên một số Chromebook.

Tính năng đặc biệt

Để hỗ trợ phần cứng tốt hơn trên Chromebook, android.hardware.type.pc sẽ tắt chế độ mô phỏng thao tác đầu vào đối với chuột và bàn di chuột. Bạn phải chỉ báo required="false" cho mục này, nếu không ứng dụng của bạn chỉ có thể chạy trên Chromebook.

Tính năng phần cứng không được hỗ trợ

Danh sách sau đây bao gồm các tính năng phần cứng không được hỗ trợ trên Chromebook:

 • android.hardware.camera: camera mặt sau
 • android.hardware.camera.autofocus: máy ảnh sử dụng tính năng tự động lấy nét
 • android.hardware.camera.capability.manual_post_processing: máy ảnh sử dụng tính năng MANUAL_POST_PROCESSING, bao gồm chức năng ghi đè mức cân bằng trắng tự động
 • android.hardware.camera.capability.manual_sensor: máy ảnh sử dụng tính năng MANUAL_SENSOR, bao gồm cả hỗ trợ khoá phơi sáng tự động
 • android.hardware.camera.capability.raw: máy ảnh sử dụng tính năng RAW, bao gồm khả năng lưu các tệp DNG (thô) và cung cấp siêu dữ liệu liên quan đến DNG
 • android.hardware.camera.flash: máy ảnh sử dụng đèn flash
 • android.hardware.camera.level.full: máy ảnh sử dụng tính năng hỗ trợ chụp ảnh cấp FULL
 • android.hardware.consumerir: hồng ngoại (IR)
 • android.hardware.location.gps: Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)
 • android.hardware.nfc: Giao tiếp phạm vi gần (NFC)
 • android.hardware.nfc.hce: Mô phỏng thẻ NFC, không dùng nữa
 • android.hardware.sensor.barometer: khí áp kế (áp suất không khí)
 • android.hardware.telephony: điện thoại, bao gồm cả vô tuyến với dịch vụ giao tiếp dữ liệu
 • android.hardware.telephony.cdma: hỗ trợ mạng Đa truy cập (CDMA) cho điện thoại
 • android.hardware.telephony.gsm: hỗ trợ mạng Global System for Mobile Communications (GSM) dành cho điện thoại
 • android.hardware.type.automotive: Thiết bị chạy Android Automotive OS
 • android.hardware.type.television: TV, không dùng nữa
 • android.hardware.usb.accessory: chế độ phụ kiện USB
 • android.hardware.usb.host: Chế độ hỗ trợ USB

Các tính năng phần cứng được hỗ trợ một phần

Danh sách sau đây bao gồm các tính năng phần cứng có thể có trên một số Chromebook:

 • android.hardware.sensor.accelerometer: gia tốc kế (hướng thiết bị)
 • android.hardware.sensor.compass: la bàn
 • android.hardware.sensor.gyroscope: con quay hồi chuyển (xoay và xoắn thiết bị)
 • android.hardware.sensor.light: sáng
 • android.hardware.sensor.proximity: độ gần (với người dùng)
 • android.hardware.sensor.stepcounter: bộ đếm bước
 • android.hardware.sensor.stepdetector: trình phát hiện bước

Hỗ trợ phần cứng màn hình cảm ứng

Kể từ phiên bản ChromeOS M53, tất cả ứng dụng Android không yêu cầu tính năng android.hardware.touchscreen một cách rõ ràng cũng sẽ hoạt động trên những thiết bị ChromeOS hỗ trợ tính năng android.hardware.faketouch.

Các thiết bị có giao diện cảm ứng giả cung cấp một hệ thống nhập cho người dùng mô phỏng các sự kiện chạm cơ bản. Ví dụ: người dùng có thể tương tác bằng chuột hoặc điều khiển từ xa để di chuyển con trỏ trên màn hình, cuộn qua danh sách và kéo các thành phần từ phần này sang phần khác của màn hình.

Nếu không muốn cài đặt ứng dụng của mình trên các thiết bị có giao diện cảm ứng giả chứ không phải màn hình cảm ứng, bạn có thể hoàn tất một trong các thao tác sau:

 • Loại trừ các thiết bị cụ thể trong Google Play Console.
 • Hãy lọc các thiết bị không có phần cứng màn hình cảm ứng bằng cách khai báo rõ ràng android.hardware.touchscreen là bắt buộc để cài đặt ứng dụng của bạn.

Tính năng phần mềm

Danh sách sau đây bao gồm các tính năng phần mềm không được hỗ trợ trên Chromebook:

 • android.software.app_widgets: Tiện ích ứng dụng trên Màn hình chính
 • android.software.device_admin: quản trị chính sách thiết bị
 • android.software.home_screen: thay thế Màn hình chính của thiết bị
 • android.software.input_methods: phương thức nhập tuỳ chỉnh (thực thể của InputMethodService)
 • android.software.leanback: Giao diện người dùng được thiết kế để xem trên màn hình lớn
 • android.software.live_wallpaper: hình nền động
 • android.software.live_tv: phát trực tuyến các chương trình truyền hình trực tuyến
 • android.software.managed_users: người dùng phụ và hồ sơ được quản lý
 • android.software.sip: Dịch vụ Giao thức khởi tạo phiên (SIP), hỗ trợ chức năng hội nghị truyền hình và nhắn tin nhanh
 • android.software.sip.voip: Dịch vụ thoại qua giao thức Internet (VoIP) dựa trên SIP, hỗ trợ hội nghị truyền hình hai chiều

Quyền ngầm ẩn các yêu cầu tính năng

Một số quyền mà bạn yêu cầu trong tệp kê khai có thể tạo ra các yêu cầu ngầm ẩn đối với các tính năng phần cứng và phần mềm. Khi yêu cầu những quyền này, bạn sẽ ngăn cài đặt ứng dụng của mình trên Chromebook.

Để biết thông tin chi tiết về cách ngăn các yêu cầu cấp quyền khiến ứng dụng của bạn không xuất hiện trên Chromebook, hãy xem phần Các mục nhập tệp kê khai không tương thích trên trang này.

Bảng sau đây cho biết các quyền ngụ ý yêu cầu về tính năng khiến một ứng dụng không tương thích với Chromebook:

Bảng 1. Các quyền trên thiết bị ngụ ý các tính năng phần cứng không tương thích với Chromebook.

Danh mục Quyền này Ngụ ý yêu cầu về tính năng này
Camera CAMERA android.hardware.camera
android.hardware.camera.autofocus
Điện thoại CALL_PHONE android.hardware.telephony
CALL_PRIVILEGED android.hardware.telephony
MODIFY_PHONE_STATE android.hardware.telephony
PROCESS_OUTGOING_CALLS android.hardware.telephony
READ_SMS android.hardware.telephony
RECEIVE_SMS android.hardware.telephony
RECEIVE_MMS android.hardware.telephony
RECEIVE_WAP_PUSH android.hardware.telephony
SEND_SMS android.hardware.telephony
WRITE_APN_SETTINGS android.hardware.telephony
WRITE_SMS android.hardware.telephony